27 september 2007

Staten ger inte bidrag till flyktingbarn, andra barn drabbasUr DN:

"Barn och Ungdomspsykiatrin i Stockholms län har ekonomiska problem och måste omorganisera och spara. Bland annat skall en psykiatrisk sjukskötersketjänst tas bort och hennes arbete tas över av lokala BUP-mottagningar i länet"Längre ned i samma text läser jag att Birgitta Rydberg (fp), sjukvårdslandtingsråd med ansvar för psykiatrin i Stockholms län, "är en flitig förespråkare av en förbättrad och anpassad psykiatrisk vård för barn och unga."

DN

Ingen låter sig lugnas av detta besked, varken personalen på Sachska eller min dotter och hennes familj eller mormor och jag.

Det är nämligen så att min snart treåriga dotterdotter har nedsatt känsel i svalget, med ökad risk för henne att sätta i halsen och kvävas som följd. För denna neurologiska skada har hon fått hjälp av ett konsultteam från Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) som arbetar på Sachska barnsjukhuset. Att denna fysiska åkomma hamnat på BUP:s bord har med flickans periodvisa rädsla för att äta att göra.

Det är inte bara min dotterdotter som får hjälp av teamet utan barn med likartade problem från hela länet remitteras till Sachska sjukhuset

Nu hotas samarbetet med den medicinska vården av det borgerliga styrets spariver, som naturligtvis har med dess skattesänkningsiver att göra. Att tänka att min fru och dotter röstade på moderaterna ger det hela en anstrykning av bitter ironi.

Min fru mailade Birgitta Rydberg med kopia till Filippa Reinfeldt och ville veta mer om sparkraven.Birgitta Rydberg svarade, men min fru var inte nöjd med svaret och till slut fick hon ett till:

"Hej!

Det pågår en översyn av konsultverksamheten från BUP till barnklinikerna. BUP har högre kostnadsökningar än de +3% de har i budget. Bakgrunden är att staten inte ger bidrag till flyktingbarn i barnpsykiatrin när de erhållit uppehållstillstånd. Fler barn har fått uppehållstillstånd men behöver vård från BUP även fortsättningsvis främst inom mellanvården. BUP:s bedömning är att de inte kan spara på slutenvården eftersom vi har en ökning av antalet tonåringar.
"

Vad i hela . . .! Staten ger inte bidrag till flyktingbarn i barnpsykiatrin! Men är det inte staten som bestämmer flyktingpolitiken? Är det inte den som i så fall har ansvaret för dess konsekvenser? Tydligen inte.

Jag vet att det är strängligen förbjudet, men jag kunde förstås inte låta bli att undra över andra besparingar. T ex på försvaret. Och även reflektera över de återkommande skräckhistorierna om dementa gamlingar som får ligga i dagar i sin egen avföring, de absurda förhållandena med tjugo mil stora polisdistrikt i Norrland med bara en polis, och dylikt. Kan även detta bero på flyktingrelaterade sparkrav?

Enligt Migrationsverket så saknar 93 procent av flyktingarna asylskäl. Till bilden hör också att Sverige ensamt tar emot fler Irakflyktingar än alla EU-länder tillsammans. Så vad är den årliga kostnaden för flyktingpolitiken? Inte bara för den årliga skörden av asylsökande utan för de senaste tio åren, femton åren, etc?

Och då även inräknat anhöriginvandringen, som alltid är flera gånger större än asylinvandringen.

Många undrar, men ingen får ett ärligt svar. Istället låtsas man missförstå vad som avses och hänvisar till anslagen till Migrationsverket. Men detta utgör inte den totala kostnaden för samhället.Kurt Lundgren skriver:

"Detta land vet ner till sista decimalen vad bilolyckorna kostar per, vi vet vad arbetslösheten kostar in till sista miljonen, vi känner alla sjukskrivningens kostnader, kostnaderna för den ökade alkoholismen och kostnaderna för införandet av en allmän tandvårdsförsäkring har vi räknat ut.Men en sak vet vi inte, och verkar aldrig få reda på -- kostnaden för den misslyckade invandringen.Den verkar vara hemlig, den kan inte räknas ut, folket får här sväva i okunnighet.Eftersom jag endast eftersträvar sanningen om den så skall föra mig till helvetet självt så vill jag ha reda på invandringskostnaden - hur skall jag få reda på den? Jag vill ha en officiell och av alla accepterad siffra som vi kan resonera omkring, förhålla oss till - vad är det som är så farligt?"

Östra Ölands fria horisont

4 Kommentarer:

Knute sa...

Landstingskatten/den kommunala inkomstskatten räcker inte till sjukvården på grund av den stora invandringen.

"Bakgrunden är att staten inte ger bidrag till flyktingbarn i barnpsykiatrin när de erhållit uppehållstillstånd."

Fantastiskt ändå att Filippa Reinfeldt erkänner problemet. Ett första steg mot att lösa det?

Jean Moulin sa...

Egentligen ett journalistiskt scoop.
Bildplacering av Filippa intill Rydbergs svarsmejl var dock vilseledande märker jag. Dumt av mig. Det var Rydberg som erkände något som DN inte nämnt.

Men nej det där var nog inte avsett för allmänheten. Så någon större öppenhet om invandringens kostnad är inte att vänta.

From Sweden with Grief sa...

Om flyktingbarns vårdbehov, fast ur ett annat perspektiv, tog Elisif Eivindsdotter upp i en Aktuellt-sändning för en tid sedan. De nyanlända, men även andra flyktingbarn, är så traumatiserade att de inte kan sköta en normal skolgång, passa tider, de är trötta och stressade. De kan inte svenska så de förstår inte sedvanlig undervisning.
Det drabbar de övriga skolbarnen, så vissa klasser är i totalt kaos. Förutom allt våld som följer med. Men ingen politiker tar i problemet och skolan och barnpsykiatrin går på knäna.
Jag fattar faktiskt inte varför våra barn ska "delta i och arbeta med integreringen av invandrare", men så ser svenska skolor och bostadsområden ut idag. Vad gör småbarn mer lämpade än politiker att hantera dessa problem?

Jean Moulin sa...

Bästa UltraV:

Mycket bra fråga:

"Jag fattar faktiskt inte varför våra barn ska 'delta i och arbeta med integreringen av invandrare', men så ser svenska skolor och bostadsområden ut idag. Vad gör småbarn mer lämpade än politiker att hantera dessa problem?"

Jag har kollat av din blogg förresten, inte allt, men en del.

I vissa frågor är vi inte samsynta
(även om jag är en retoriskt relativt tuff invandringsrestriktionist så står jag på en nyliberal grund, vilket förklarar en del), men hur som helst - mitt intryck är att du är en självständigt tänkande människa.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.