13 oktober 2007

Fred och pris

Årets Nobel Fredspris har, som vi väl alla vet vid det här laget, gått till Al Gore, tidigare vice president.
Genom att predika att människan är orsak till jordens uppvärmning skaffar han sig en plats på listan över framstående ledare vilka också erhållit detta, en gång, så högt aktade pris, tex. Yasser Arafat och Jimmy Carter.
Jag måste säga att jag är lite konfunderad över hur Algores korståg för att öka medvetenheten om människans bidrag till global uppvärmning har med ämnet "Fred" att göra.

Men om man tittar närmare på saken kan man faktiskt skönja en tunn tråd. Ha lite tålamod så ska jag försöka knyta ihop tåtarna.

Fred är avsaknad av krig; av den anledningen kan vi påstå att alla tendenser till fientlighet påverkar freden.
Herr Gores målsättning är att ända den västerländska civilisation vi är vana vid, genom att kämpa för en reduktion av koldioxid och den påföljande ekonomiska förskjutningen, måste definieras som krig. Vi måste emellertid kunna se ett steg längre för att relatera bragden till Fred.
När den västerländska civilisationen är lamslagen, genom att vi implementerar de förslag som Mr. Gore föreslår ( en fullständig kontroll över oss genom ökad statligt inflytande): socialism till fulländning; då får vi "Fred" över hela planeten eftersom möjligheterna att stå emot islamiseringen inte finns längre.
Detta är verkligen en briljant lösning väl värt en så framstående belöning som Nobels Fredspris vilket under de senaste åren mer gör skäl för namnet Vänsterns Framgångsrikaste Man.

Om man jämför med Mr. Carter är det tydligt att hans Krig mot Judarna kvalificerade honom för samma pris. När hans "Pax Islamicus" råder i Mellanöstern och det globala kalifatet är etablerat kommer "Fred" att råda över hela jorden.

Mr. Arafats terroristkrig mot Israel och USA var av sådan stor betydelse att de berättigade att han erhöll det eftertraktade progressiva Nobelpriset.

Det var synd att nomineringen av Adolf Hitler drogs tillbaka 1939 och jag är förbryllad över att man förbisett Stalin, Pol Pot och Mao tse Tung.

4 Kommentarer:

Peter A sa...

Stalin är inte förbisedd, han nominerades 1945.

http://nobelprize.org/nomination/peace/nomination.php?string=stalin&action=simplesearch&submit.x=15&submit.y=10&submit=submit

Mussolini blev nominerad 1935.

http://nobelprize.org/nomination/peace/nomination.php?string=mussolini&action=simplesearch&submit.x=13&submit.y=7&submit=submit

Al Gore befinner sig bland kamrater.

Vi kan nog vara övertygade om att Nobel inte avsåg att hans arv skulle delas ut till tyranner och deras vänner.

Anonym sa...

Härligt att ni jämställer Gore med Stalin och Mussolini. Ni har verkligen rätt inställning. Eller inte.

Berit sa...

Det är nog inte vi som i första hand jämställer Stalin och Mussolini med Algore utan snarare den kategori människor som nominerar dem.

Anonym sa...

Om Hassan Nazrallah, som är ledare för Hizbollah skulle klara att starta inbördeskrig i Libanon, så borde han ligga bra till för fredspriset 2008, om inte så har vi ju alltid Usama Bin Ladin...

Gunnar Karlsson

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.