18 oktober 2007

Import av hederskultur

Det är vad massinvandringen från Mellanöstern mest handlar om.

Dessutom skall vi försörja farmor och farfar när de invandrar som anhöriga.

Om 10 000 av 30 000 asylsökande ett normalår får permanent uppehållstillstånd, så tillkommer 20 000 anhöriginvandrare. Numera är det inga normalår. Invasionen av Irak har - som jag förutsåg - skapat extrema flyktingströmmar. Varför siffrorna i den här bloggningen borde - med ett tröttsamt modeord - "uppgraderas". Expressen

De övriga 20 000 asylsökande som ett normalt år får avslag på sina asylansökningar, reser de omedelbart hem? Nix, de flesta går under jorden eller överklagar, varför den faktiska siffran för asylinvandring ett normalår är cirka 30 000. Plus 20 000 anhöriginvandrare.

Det, mina vänner, är förklaringen till att ni vissa dagar och vissa tider på dygnet i centrum av Stockholm möter fler utomeuropéer än svenskar.

Vår härskarklass propagerar oavbrutet för "arbetskraftsinvandring". Mer sanningsenligt vore att kalla det "arbetslöshetsinvandring".

När passerar vårt land gränsen för vad vi ekonomiskt och socialt klarar av?
Härskarklassen ser inga problem, bara dumma undersåtar som måste integreras. Ja, det är som sosse-ministern Lars Engqvist sade, det är svenskarna som är problemet, inte invandrarna. Problemet för vem, om jag får fråga? Wikiquote

Eliterna i Sverige har som Sony Ericsson förlagt huvudkontoret i London och Tetra Pak huvudkontoret i Schweiz. Vad bekymrar dem vad svenska arbetare och medelklass drabbas av? De föraktar dem ändå. De går ju med i facket och begär mer i lön än en filippin.

Sverige berömmer sig av att vara världens mest jämställda land. Hur går det ihop med att hederskulturen är utbredd och omfattar minst 300 000 invånare? Räkna själv!

Om 100 000 tjejer förtrycks i "hederns" namn, hur många pappor, brorsor och onklar går det på det? DN

Så vad är svensk feminism egentligen? Solidaritet med svenska kvinnor? Solidaritet med invandrarkvinnor vars situation blir än mer utsatt ju fler män invandrar som är "bekymrade" för deras "heder"?

Invandringsstopp nu och rösta på det enda alternativet, Sd!

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.