17 oktober 2007

Invandrarfrågan


Av rädsla för att bli beskyllda för främlingsfientlighet vågar inte de sju riksdagspartierna röra ett finger för att hejda den muslimska massinvandringen.

Förnekelsen verkar total, problemet finns inte.

Sverigedemokraterna har en nyckelroll i att formulera en realistisk invandringspolitik. Därför är det viktigt att de kommer in i riksdagen.

Tidningar och TV bombarderar folket med sossepropaganda, så folk kommer förstås att rösta på bidragspartiet socialdemokraterna. Självfallet gör också arbetslösa invandrare det, i synnerhet muslimer som har bilden av Mona Sahlin i slöja inpräntad på näthinnan. Som både opinionssiffrorna och invandringssiffrorna ser ut är vi efter nästa val dömda till ett evigt suicidaldhimmikratiskt regeringsinnehav.

SvD ; SvD ; HD ; HD ; Spydpigen: Ved vejs ende!


(suicidal = självmordsbenägen, dhimmi = icke-muslimer i en islamisk stat)

27 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

I senaste valet röstade jag på Sd i protest, efter två val på sofflocket, men jag är missnöjd med Sd ändå.

De har ett kapital att förvalta, men med risk för att låta besserwisser-aktig, så sköter de förvaltandet illa.

Ändå hyser jag ingen antipati mot t ex Erik Almkvist och Ted Ekeroth, det är bara det att de verkar lata.

Det finns så mycket gimmick-aktigt de kunde hitta på för att föra ut Sd i ljuset.

Jag hade helst sett att det fanns ett annat parti (tyvärr, Nd, men ni kommer inte ifråga), men nu är vi fast med Sd, verkar det som, och får göra det bästa möjliga av situationen.

Så vad skall sådana som Knute och jag göra? Gå med i Sd och försöka påverka inifrån?

Jag lämnar frågan öppen.

Humle och Dumle sa...

Det finns klara likheter mellan ledarskikten inom nazistpartiet och dagens politiker från de etablerade partierna. I den bemärkelsen att många ledande nazister såg det oundvikliga nederlaget komma allt närmare efter Hitlers krigsförklaring mot USA, men ingen vågade kritisera den förda politiken. Till stor del eftersom kritik mot den förda politiken ledde till indragna förmåner och i värsta fall ett nackskott. Kritik mot dagens mångkulturella politik leder också automatiskt till indragna förmåner. Ingen fråga kan så definitivt torpedera en lovande politikerkarriär som "fel" åsikt i invandringsfrågan. Många politiker vet mycket väl om de negativa konsekvenserna den förda politiken innebär, men vill de sitta kvar måste de hålla käft och spela med. Tack och lov kommer SD-s inträde i Riksdagen att ändra på detta. För att ta död på inkräktarna måste etablissemanget göra SD-s idéer till sina egna. Frågan är bara hur lång tid detta tar. Men 100.000 nya muslimer varje år går marschen mot avgrunden ganska fort.
/ Dumle

Anonym sa...

100.000 muslimer varje år? Du pratar i natt mössan. Var har du fått de siffrorna från?

Folkomrostning Nu! sa...

Regeringen spekulerade at det kan blir 100.000 - 200.000 asysokande Irakier varje ar de kommande aren. Ingen vet sjalvklart hur manga det blir, kanske bara 50.000. Varje asylsokande har hittils haft minst 2 anknytningsfall, om det blir 50.000 plus anknytningsfall 100.00 total 150.000 varje ar.

anonym, Spelar det nagon roll om det blir 50.000 eller 200.000? Det ar ju en gigantisk katastrof i alla fall.

Anonym sa...

Hm, jag tycker Sd är helt OK faktiskt. Läs den här artikeln av Anna-Lena Lodenius, t ex:

http://annalenalodenius.blogspot.com/2007/10/sd-vljer-vg-i-kommunerna.html

Man har en hel del konkreta förslag. Visst kunde man va ännu mer aktiva men jmf med andra partier med betydligt fler medlemmar är man rätt aktiva ändå.

Anonym sa...

år 2006 kom 8951 irakier hit. Om du räknar med att det dubblas i år så kommer 17902 hit i år.

Än så länge i år har 2500 anhöriginvandrare från irak kommit hit, det är 3 gånger så mycket som förra året. Vi kan räkna mer att det landar på 3500 för hela året 2007.
Lägg ihop 17902 + 3500, det blir 21402. Långt ifrån 50000 och ändå längre från 150000.

Det är faktiskt så att första halvåret 2007 minskade invandringen från 44 772 till 38 332 med andra ord 6 440 mindre invandrade. Inte alls någon anstormning av 100000 muslimer.

magnus sa...

Anonym: Ja. 100000 muslimer invandrade i år är en överdrift.

Som du kanske vet kom det netto cirka 40000 från Asien och Afrika förra året. En övervägande del av dem muslimer. Säg 30000.

Jag såg just att hittills i år har asylansökningarna ökat med 84 procent, så mer än 50000 nya muslimska invandrare lär vi ta emot i år. Säg 55000.

Ökande invandring kommer sig även av ökad anhöriginvandringen, som särskilt tenderar följa på stor muslimsk invandring.

En Sverige tar emot 95 procent av asylsökande irakier samtidigt som England, som ändå inte betraktas som så restriktivt, tar emot 14 procent av dem.

I Europa som helhet minskar även invandringen tydligt, men i Sverige ökar den alltså samtidigt dramatiskt.


-

Fotnot: Sverige har i dag över 400000 muslimer, motsvarande 4,5 procent av befolkningen. Den siffran lär alltså nå 5 procent bara genom invandring. Utöver att det alltså netto kommer en muslim per två födda barn i Sverige (cirka 100000) så är barnafödandet så pass mycket högre bland muslimer att vi nog kan anta att snart varannan ny svensk är muslim.

Har du något att invända "Anonym"?

magnus sa...

Anonym. Jag vet inte om du jämför halvårssiffror med helårssiffror för att få invandringen att minska?

Har du någon bra källa till ditt påstående, eller fabulerar du fritt? Alla som följt med någorlunda i nyheter mm lär känna till den ökande anstormningen, och den snabb-behandling av asylärenden som migrationsverket nu tar till.

Här en artikel om denna ökningen i Realtid.

Anonym sa...

Magnus Andersson: 78 700 invandrade sammanlagt till Sverige 2006.

Av de beviljade uppehållstillstånd som var 86 436, finns det flera olika grupper. Vissa är tveksamt om man kan kalla invandring.

*10 689 fanns redan i landet och fick tillstånd enligt den tillfälliga lagen om ny prövning av beslut om av- och utvisning.

*4 433 personer fick tidsbegränsade tillstånd vilket innebär att de kommer att återvända.

*26 668 personer fick uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Av dem var 3 799 anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, skyddsbehövande i övrigt eller av humanitära skäl. Med andra ord hade 22869 familjeband till svenska medborgare.

*6 094 personer fick tidsbegränsat uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. 350 av dem fick permanent uppehållstillstånd.

*20 198 fick uppehållstillstånd enligt EES-avtalet eller registrerade uppehållsrätt som EU-medborgare. Av dem var 10 164 arbetstagare och 3 491 studerande.

*7 331 fick uppehållstillstånd som gäststuderande.

* 623 adoptivbarn fick uppehållstillstånd.

Så 86436 – 10689 – 4433 – 22869 – 6094 – 20198 – 7331 – 623 = 14199

Antalet asylsökande var första halvåret 17 646. (http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/halvar/tab1-ha07.pdf)
Det är tveksamt om det når upp till 40000 ens.

När jag säger att det minskade utgick jag från ÖVERSIKT AV BEVILJADE FÖRSTAGÅNGSTILLSTÅND (http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/halvar/tab3ha107.pdf). Så antalet som får uppehållstillstånd minskade. Se detta beror lite på hur man räknar på det. Ja, det kommer några fler men det är några färre som får uppehållstillstånd.

Anonym sa...

Som frågade om i tidigare inlägg. Vart kommer källan till vad invandringen skulle kosta ifrån? Länka gärna till den!

Anonym sa...

Magnus: Så du menar att 5% av befolkningen ska göra lika många barn som resterande 95%? Det betyder att varje muslimsk familj skaffar sig tjugo telningar samtidigt som "svennar" skaffar sig en. Alarmism och ljug låter det som.

Knute sa...

Om man följer Koranen så ska en familj skaffa minst fem barn och gör det också. Omkring en miljon muslimska invandrare inom en tioårsperiod, av dessa är 200 000 fertila kvinnor, om man räknar i underkant. 5 x 200 000 = en miljon barn.

Magnus Andersson är bra på demografi, kolla hans blogg Magnus Orerar.

Knute sa...

Jag har sett siffror på att invandringen kostar allt från 40 miljarder till 240 miljarder om året.

Lars Jansson är professor i nationalekonomi liksom Jan Ekberg. Jansson har beräknat invandringens kostnader till 240 mdr och Ekberg till 40 mdr. Men i en artikel Journal of Population Economics skriver Ekberg att den kan vara så hög som 121-126 mdr/år.

http://www.invandring.se/arkiv/2005/01/_invandringens.html

magnus sa...

"Anonym" (ett tecken på bristande förmåga att du inte kan skriva en egen signatur åtminstone, men det är inget jag använder som argument utan något du måste fixa vare sig du har korrekta eller inkorrekta inlägg):

Cirka 100 000 bruttoinvandrade till Sverige år 2006 (se SCB-länken nedan; om det är nettosiffran du anger är det inte språkligt/innehållsligt korrekt att, som du gör, skriva att 78 000 var antalet som invandrade).

Som jag angav var det alltså bortåt 80 000 som nettoinvandrade, och bortåt 35000 från muslimska områden i Afrika och Asien; i de grupperna är återvandringen även som minst. Se SCB-länken.

SCB kallade år 2006 för "den stora invandringens år", och årets invandring, samt kommande år under detta decennie, ser ut att bli långt större. (Detta enligt Migrationsverket och Eurostat, enligt den länk jag gav i förra inlägget, men det har även nämnts i media, t ex i SVT.)

Jag begriper inte poängen med att efter du nämnt hur många som kom gör en uppdelning mellan olika kategorier som invandrare faller under och reducerar alla de kategorierna från det totala antalet. Vad är det för intressant med det? Inom vilken kategori faller resulterande siffra, efter dina ointressanta och inte förklarade subtraktioner, och varför är just den intressant i förhållande till övriga siffror? Svara, tack! Jag finner det tämligen ointressant inom vilka kvoter, konventioner och annat godkända invandrare juridiskt fallit inom. Mer intressant är tillämpningen av dem och att Migrationsverket inte avvisar mer än 5 procent av dem som söker asyl, medan nästan alla andra länder avvisar nästan lika många som vi *inte* avvisar. *Det* är istället värt att notera.

Att antalet asylsökande förra året var knappt 20000 och i år blir knappt 40000 är inga små siffror, utan rekordhöga sådana. Vid sidan av dem ökar t ex anhöriginvandring dramatiskt. Totalt är siffran för invandring alltså över 100 000 i dag, och det verkar, både på dina subtraktioner och på ditt skrivsätt -- typ "bara under 20000, och nu bara under 40000" -- som om du söker att ge sken av en mycket lägre invandring än den vi har. Den totala.

Su skriver "När jag säger att det minskade utgick jag från ÖVERSIKT AV BEVILJADE FÖRSTAGÅNGSTILLSTÅND"

Ja, och hur intressant är det om du inte även förklarar in att antalet oavgjorda ärenden har ökat dramatiskt. Bara ett mått på hur kvickt byråkratin har malt första halvåret. Det som Migrationsverket nu ska snabba upp, enligt vad de angav i artikeln i Realtid.

Det kommer alltså långt fler än tidigare, och Sverige har inte ändrat sin politik utan avser att ta emot invandrare i lika stor omfattning som hittills; i jämförelse med andra länder helt makalös stor omfattning. Det är det som är intressant. Din uppgift är en minskning utan intresse och avser bara att ge en bild som inte stämmer med det som händer. Sådant kallas, som du säkert vet, propaganda.

(Din fråga om kostnad var nog inte riktad till mig; jag har här inte skrivit om den.)

------

Anonym sa...

De siffror du nämner varierar kraftigt och faktum är att det finns en del felaktigheter i dom. Dels definierar man invandrare olika. Vissa räknar andra generations invandrare också, vilket gör att siffrorna blir väldigt höga och missvisande. Andra räknar saker dubbelt m.a.o. fördubblas felaktigt beräkningarna av vissa poster. Sen är det även så att man ofta missar att räkna med det stora inkomster som invandrade personer tillför det svenska samhället. Dels i rena skatteintäkter dels det stora antalet företag som drivs av invandrare som genererar pengar. En annan stor post är den kvalificerade personal som tillförs arbetsmarknaden som Sverige sluppit betala utbildningen för.

På sikt ser jag det som en viktig sak att FLER invandrar när de stora pensionsavgångarna kommer igång. Vi kommer inte att ha arbetskraft själva för att klara välfärden annars. På sikt kommer vi även TJÄNA pengar på invandringen pga. detta!

magnus sa...

En annan anonym:

"Magnus: Så du menar att 5% av befolkningen ska göra lika många barn som resterande 95%? Det betyder att varje muslimsk familj skaffar sig tjugo telningar samtidigt som "svennar" skaffar sig en. Alarmism och ljug låter det som."

Nej, jag skrev ingenstans att det är så. Är det månne du som är alarmistisk om dem som inte uttalar sig på ett sätt som låter odelat okritiskt mot invandring, enligt en diskursiv begränsning i friheten för vad som får sägas? ;-)

Jag uppskattade att nettoinvandringen av muslimer förra året var 30000 (nu ser jag på SCB att det netto var bortåt 35000 invandrare från Asien och Afrika, så 25000-30000 är nog en bättre skattning) samt i år kan bli över 50000, och konstaterade att antalet födda barn i Sverige är cirka 100 000.

Det är alltså en ganska stor andel av "nya svenskar" som är invandrade muslimer.

Skulle vi även räkna in att i dagsläget tiotusentals svenskar varje år utvandrar, och dra dessa från kategorin "nya svenskar", så blir bilden att en väldigt stor andel av nya svenskar är muslimer.

När det gäller födslar så är kanske 10 procent muslimer i dag, men i invvadrarstaden Malmö, där nu cirka var fjärde person är muslim -- och de som är det i hög grad är invandrade och i genomsnitt är yngre -- torde rätt snart bortåt 50 procent av nyfödda vara muslimer (i dag är förresten det vanligaste namnet hos nyfödda där Muhammed; något som typ matematiskt mindre kunniga ibland hävdat är omöjligt).

Ska vi göra kalkylen hur stor andel av "nya Malmöbor" som är muslimer så blir det säkert långt över hälften. Räknar vi för denna stad även in utvandring av infödda svenskar (något som slagit rekord många gånger under detta årtionde) så blir bilden garanterat ...rätt extrem om man säger.

Problemet är dock invandringen och att den är så blåögt skött. Det torde finnas en missionerande plan hos troende muslimer som kommer från länder som Somalia och Irak och väl här stolt säger att de vill slakta Lars Vilks som ett lamm. Eller vad tror du?

magnus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
magnus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
magnus sa...

När jag ändå nämnde situationen i Malmö, låt mig förresten även nämna att invandrare där inte gillar Sveriges laizes faire-attityd.

I Uppdrag Granskning-debatt menade en företrädare för invandrade Malmö-bo att Sverige saknar en vision för Malmö som samhälle (källa: se debatten här på SVT), och i ett Insider-inslag menade flera intervjuade unga invandrare (synbarligen helt oberoende av varandra) att man i Malmö saknar(!) känslan av att leva i Sverige. Att det känns som att leva i hemlandet; bl a att ingen kan tala svenska (källa: i ett par av de fem delarna av programmet på Youtube).

magnus sa...

Anonym skrev: "De siffror du nämner..."

Kan du inte...

(1) ...SKAFFA DIG NAMN/SIGNATUR!? (Det kan finnas en massa "anonym" i en enda röra.) Bara att avsluta inlägget med "/Herr Groda" eller vad som helst.

(2) Kan du inte skriva till vem du triktar din kommentar? Jag menar i alal fall att inte jag blandat ihop något. Skriv i så fall ut vad du avser och vem du riktar dig till.

Anonym sa...

Magnus Andersson: Du kan ju inte räkna adopterade och gäststudenter från andra länder i ditt resonemang om massinvandring av muslimer i alla fall?? Räknar du verkligen folk som flyttar till Sverige inom EU också? Är dessa 20000 också del av din massiva muslimska invandring?
Dina siffror är starkt förvrängda. Även din demografiska kalkyl är starkt förvrängd, har du några belägg för det i någon källa.
Jag framhåller att:
På sikt ser jag det som en viktig sak att FLER invandrar när de stora pensionsavgångarna kommer igång. Vi kommer inte att ha arbetskraft själva för att klara välfärden annars. På sikt kommer vi även TJÄNA pengar på invandringen pga. detta!

//herr groda

magnus sa...

herr groda: "Du kan ju inte räkna adopterade och gäststudenter"

Suck! Det enda jag fokuserade på är de från Asien och Afrika, och det är inte många i de kategorierna där. Vi använder ju SCB:s siffror, inte sant.

De kategorier juridiska fack som olika mottagna ligger under som du räknade upp (om det nu var du, herr groda, som skrev det inlägget) har ju heller inget med gäststudenter att göra, så jag begriper inte varför du tar upp dessa marginella och irrelevanta företeelser nu. Det är väl för att du är helt svarslös i övrigt...

Sen gäller alltså fortfarande att Sverige är extrema och tar emot dubbelt så många per invånare än de som tar emot näst mest.

herr groda: "Är dessa 20000 också del av din massiva muslimska invandring?"

Vilka 20 000? De bortåt 35000 netto (flera brutto) från Asien, Afrika och okänd nation/statslös (till minst 90 procent palestinier) som SCB redovisar på den sida jag länkade är inte gäststudenter och adopterade.

herr groda: "Dina siffror är starkt förvrängda."

Jaså, men förklara då hur.

Jag är inte oärlig när jag använder SCB:s siffror. SCB är inte heller oärliga när de redovisar talet 100 000 samt säger att invandringen var störst någonsin år 2006. Eurostat och Migrationsverket (se Realtids-länken) är inte heller oärliga när det säger att antal asylansökningarna i just Sverige ökat kraftigt i år.

Detta är de preliminära nettosiffrorna (de blev sen marginellt större) för 2006, som du skulle ha noterat om du kollat exempelvis SCB:

Afrika 6900
Asien 24200
Okänt/statslös 1800

herr groda: "Även din demografiska kalkyl är starkt förvrängd, har du några belägg för det i någon källa."

Vad menar du skulle vara förvrängt i den? Vad är "det" som du vill ha en källa för? Den demografiska situationen i Malmö skrev jag om på min blogg, och där hittar du källor till påståendena här, såsom andelen muslimer i Malmö, att utflyttningen av infödda svenskar slagit rekord där under flera år sedan 2000 med mera.


Följande är verkligt skumma teorier. Du skriver:

herr groda: "en viktig sak att FLER invandrar när de stora pensionsavgångarna kommer igång"

Svagheten i "teorin" i sig:
Varför skulle inte ett rikt åldrande land klara sig utan invandring? Det verkar vara En Politisk Sanning att invandring krävs för att vi blir äldre, men det finns länder som har fått en minskad befolkning genom låga födslotal men som överlevt och liknande. Blir vi äldre kan man ju flytta fram pensionsåldern. Kanske skapa mer individualism där, med rätt för individen att välja att fortsätta eller inte. Att vi inte skulle klara oss utan massinvandring är dystopiskt, och dessutom är det just vår invandring som kommer att leda till att vi om några decennier är på väg att bli 11 miljoner invånare, d v s en kraftig ökning av vår befolkning, närmast utan motstycke.

"Teorins" (o)moraliska grund:
Vilket/vems är perspektivet när vi säger att invandring behövs. Jo, vårt eget. Vi tänker alltså inte på de länder som förlorar människor.

Följande skrev Irakiska Riksförbundet i Sverige år 2003 i detta dokument (PDF) för återvandring:

"Regimens fall den 9e april 2003 var en glädjande nyhet för oss alla. Sedan dess har Irakierna tänkt på olika sätt att vara med och bygga upp och utveckla det nya demokratiska Irak, under förutsättning att frivillig återvandring till Irak sker under värdiga och mänskliga former. Många av Irakierna i Sverige med dess olika etniska tillhörigheter är intellektuella, akademiker och affärsmän. Deras kompetens och erfarenheter bör utnyttjas och användas för deras och Iraks skull. De som vill återvandra..."

Sen har man ju i länder i exvis östra Europa, exvis Polen, klagat på att man förlorar sina mest kompetenta människor. Utvandringen hjälper alltså inte de länderna, och "teorin" är därmed egoistisk. Om man bör kalla den ett arv från kolonialismen (som delvis har oförtjänt dåligt rykte) eller inskränkt nationalism vet jag inte.

En osund själbild:
Sist, men inte minst, så kan man nog anse att "teorin" även bygger på bilden av att de från fattigare länder hemskt gärna vill hit och torka gamla i stjärten. Men jag tror nog inte det. Massvis av människor i fattigare länder än västländerna torde i dag se goda utsikter för sina egna länder. Det gäller förstås över 2 miljarder i Indien och Kina, men inte bara dem. Att människor där skulle vilja komma till ett Sverige som kanske om 50-100 år har halva befolkningen muslimsk och kanske både kulturellt (på enklaver byggd ickehomogen) och ekonomiskt befinner sig på dekis.

herr groda: "Vi kommer inte att ha arbetskraft själva för att klara välfärden annars."

Har du någon källa till det påståendet? Det finns massvis av exempel på länder där befolkningen minskat som blomstrat!

herr groda: "På sikt kommer vi även TJÄNA pengar på invandringen pga. detta!"

Eller har du bara gått på En Politisk Sanning som i själva verker saknar underbyggnad?

Vi har i det närmaste reproduktion i Sverige, så det är inte alls kris här på samma sätt som i t ex Tyskland eller Italien. Med invandringen kommer alltså vår befolkning att öka explosionsartat och rekordmässigt de närmaste decennierna. Din "teori" (som är "teorin" för politiker i gemen; jag vet!) är väl därmed rätt verklighetsfrämmande, eller?

Jag kan förresten inte konkret (på annat sätt än med dessa bakgrundsfakta och tankar) bemöta ditt påstående, eftersom det bara verkar konstigt. Ungefär som att tomten finns. Det vore bra om du underbyggde detta påstående. Vidare måste du även beskriva effekterna för de länder där människor lämnat. Du känner kanske till att östra Europa generellt har det lägsta barnafödandet i Europa och världen. Eller menar du att bara länder med stark befolkningstillväxt, såsom länder i arabvärlden och Afrika ska få invandra till Sverige, genom att de länderna klarar sig i alla fall? Verkar i så fall väldigt planekonomiskt.

Ditt utrop om att vi kommer att tjäna pengar på invandringen låter även väldigt osunt egoistiskt. Är pengar -- dina eller nationen Sveriges -- det enda du har i huvudet?

Anonym sa...

Svar till Magnus Andersson:

-herr groda: "Du kan ju inte räkna adopterade och gäststudenter"

-”Suck! Det enda jag fokuserade på är de från Asien och Afrika, och det är inte många i de kategorierna där. Vi använder ju SCB:s siffror, inte sant.

De kategorier juridiska fack som olika mottagna ligger under som du räknade upp (om det nu var du, herr groda, som skrev det inlägget) har ju heller inget med gäststudenter att göra, så jag begriper inte varför du tar upp dessa marginella och irrelevanta företeelser nu. Det är väl för att du är helt svarslös i övrigt...

Sen gäller alltså fortfarande att Sverige är extrema och tar emot dubbelt så många per invånare än de som tar emot näst mest.”

--Tar emot vilka? Vilken invandrad grupp pratar du om? Det är stor skillnad mellan gruppen asylsökande och grupper som gäststudenter.


-herr groda: "Är dessa 20000 också del av din massiva muslimska invandring?"

-”Vilka 20 000? De bortåt 35000 netto (flera brutto) från Asien, Afrika och okänd nation/statslös (till minst 90 procent palestinier) som SCB redovisar på den sida jag länkade är inte gäststudenter och adopterade.”

--2006 invandrade 32482 netto från Asien, Afrika och okänd nation/statslös enligt migrationsverket. Saken är att det finns ingen statistik (vad jag har hittat) som anger vilka grupper de tillhör. Vad vi däremot kan se är att av dessa 32482 är 17705 asylsökande. Resten består av de andra grupperna av invandring. Jag vet inte om du har missat något när det gäller definitionen av invandrare, men att den gruppen inte skulle innehålla gäststudenter och adopterade är fel. Se migrationsverkets statistik.

-herr groda: "Dina siffror är starkt förvrängda."

-”Jaså, men förklara då hur.

Jag är inte oärlig när jag använder SCB:s siffror. SCB är inte heller oärliga när de redovisar talet 100 000 samt säger att invandringen var störst någonsin år 2006. Eurostat och Migrationsverket (se Realtids-länken) är inte heller oärliga när det säger att antal asylansökningarna i just Sverige ökat kraftigt i år.

Detta är de preliminära nettosiffrorna (de blev sen marginellt större) för 2006, som du skulle ha noterat om du kollat exempelvis SCB:

Afrika 6900
Asien 24200
Okänt/statslös 1800”

--Jag ska förklara för dig.

Alla siffrorna finns i migrationsverkets statistik för 2006. Som synd är så finns inte kopplingar mellan grupper och ursprungsland förutom för asylansökningarna.
100 000 är den totala invandringen. Den innefattar ÄVEN de cirka 15 000 svenska medborgare som flyttade tillbaka till Sverige. Inte ens du kan kalla den gruppen tillbakaflyttade svenskar för invandrare, eller? Då har vi 85 000 kvar. Av dom är 20 198 EU medborgare som har rätt att vistas här enligt avtal om fri rörlighet. Då har vi 64802 kvar. Av dessa är 7331 gäststuderande som måste återvända efter sina studier. 57471 kvar. Av de kvarvarande är 6094 gästarbetare med tidsbegränsat uppehållstillstånd, till största delen polacker. 51377 kvar. 10 689 fanns redan i landet fick tillstånd enligt den tillfälliga lagen om ny prövning av beslut om av- och utvisning. Alltså egentligen inte nya invandrare utan tidigare ”gömda” som redan fanns i landet. Det kan du nog också hålla med om att det inte kan räknas som ”invandring”. Då var vi nere på 40688. 623 adoptivbarn kom från andra länder. 40065 kvar. Nu kommer vi till dom du kanske inte håller med om, 22869 är kärleksinvandring och anhöriginvandring till svenska medborgare. Jag räknar bort den gruppen i alla fall… då ligger siffran ”invandrare” på 17196. Den sista gruppen jag räknar bort är även den säkert tveksam för dig men det är invandrare som fått tidsbestämt uppehållstillstånd som faktiskt ska skickas tillbaka, dom är 4433 stycken. Så runt 12763 är dom som är kvar och den gruppen är den de flesta i SD säkert skulle kalla för invandrare. Det är ju inte de 15000 hemvändande svenskarna i alla fall.


-herr groda: "Även din demografiska kalkyl är starkt förvrängd, har du några belägg för det i någon källa."

-”Vad menar du skulle vara förvrängt i den? Vad är "det" som du vill ha en källa för? Den demografiska situationen i Malmö skrev jag om på min blogg, och där hittar du källor till påståendena här, såsom andelen muslimer i Malmö, att utflyttningen av infödda svenskar slagit rekord där under flera år sedan 2000 med mera.”

--I pdf filen du hänvisar till hänvisar i sin tur till en tidningsartikel som nämner 50000 muslimer i Malmö, Någon källa har inte hänvisats till. Din andra källa En artikel i Kristdemokraten angavs hela 100000 muslimer i Malmö, inte heller här finns någon källhänvisning. Dock har inte heller aftonbladets artikel källan angiven. Det Islamic Center i malmö själva säger är 45000 muslimer och ca 100 praktiserande och med ca 1000 personer som är intresserade av att komma på fredagsbönen. Men det kan ju också vara så att dom skryter och har blåst upp siffran en del.

Det jag vänder mig mot mest är dina uppblåsta uträkningar över kommande invandring och barnafödande inom vissa gruppen. Det är helt ovetenskapligt gjort och har uppenbara brister. Dessa siffror skulle då visa att muslimerna skulle växer fortare än andra t.ex. de kristna…

Men nu är natten sen och jag svarar på den andra delen av ditt inlägg så fort jag har tid.

//herr groda

magnus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
magnus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
magnus sa...

herr groda: "Saken är att det finns ingen statistik (vad jag har hittat) som anger vilka grupper de tillhör."

Statslösa är enligt Migrationsverket till minst 90 procent palestinier. Källa.

Naturligtvis finns det även exakt landinformation. den är inte svår att hitta och det förvånar mig att du inte ens tror att den finns! (Ett häpnadsväckande ointelligent antagande!) Jag har läst den många gånger och trodde att de flesta med ett minimum av intresse i frågan hade kollat in den. Det kan bara ta högst en halvminut att googla den och den visar att arabvärlden är ett stort immigrationsland.

herr groda: "--Tar emot vilka? Vilken invandrad grupp pratar du om? Det är stor skillnad mellan gruppen asylsökande och grupper som gäststudenter."

Jag har just påpekat att du tar upp en marginell företeelse. Att du som svar upprepar dig gör (jösses!) inte saken bättre. Några källor nedan. (NU GÖR JAG DET JOBB JAG BAD DIG GÖRA; VILKET F Ö ÄR ETT KRAV ATT MAN SJÄLV GÖR OM MAN PÅSTÅR SAKER!!!)

SOU i pdf-fil: "Antalet gäststudenter till Sverige har ökat från 1500 år 1995 till 6000 år 2004."

Socialstyrelsen, i denna rapport (PDF): "Sedan slutet av 1980-talet har cirka 1 000 barn adopterats varje år."

Sålunda är gäststudenter och adopterade tillsammans mindre än 10 procent av dem som kom till Sverige brutto, och beträffande nettoströmmarna som ju är det vi diskuterar torde den absoluta merparten av gäststudenterna återvända, och därför är de kategorier som du tjatar om bara 1-2 procent av nettoinvandringen.

Nöjd? (Och hur du kan tjata om gäststudenter när vi talar om nettoinvandring är för mig en gåta, men alla är naturligtvis inte så intelligenta.)


herr groda: "Alla siffrorna finns i migrationsverkets statistik för 2006."

Naturligtvis. Men först i denna din senaste kommentar klagade du ändå på att den inte fanns...

herr groda: "Som synd är så finns inte kopplingar mellan grupper och ursprungsland förutom för asylansökningarna."

Vad avser du med "grupper" här. Alla de juridiska grunder under vilka människor fått stanna i Sverige som du av någon outsagd och därmed för mig obegriplig anledning fann intressant att rabbla upp.

Alla mina frågor har du dock konsekvent undvikit. T ex att det väsentliga är storleken (eller snarare andelen) av ett lands mottagande av invandrare, d v s beviljande av asylansökningar (som för Sveriges del är 95 procent och för Storbritanniens del 16 procent), som är det intressanta i en diskussion om storleken på invandring.

Du undviker mina frågor lika konsekvent som jag svarar på och kommenterar alla dina frågor och argument. Typiskt politiskt korrekta stroppar/fåntrattar (inte sällan liberaler och socialister).


herr groda: "Jag ska förklara för dig. [...] 100 000 är den totala invandringen. Den innefattar ÄVEN de cirka 15 000 svenska medborgare som flyttade tillbaka till Sverige. Inte ens du kan kalla den gruppen tillbakaflyttade svenskar för invandrare, eller?"

Nej, det har jag ju inte gjort. Jag har inte ens utgått från bruttoinvandringen, 100000, utan nettoinvandringen och sedan har jag bara använt de från Asien, Afrika samt Mellanöstern ("statslösa").

herr groda: "Då har vi 85 000 kvar."

Resten av detta stycke är svammel, om än särdeles idiotiskt sådant i t ex denna mening: "Nu kommer vi till dom du kanske inte håller med om, 22869 är kärleksinvandring och anhöriginvandring till svenska medborgare. Jag räknar bort den gruppen i alla fall..."

Att du påstår att SD inte skulle räkna anhöriginvandring eller illegala invandrare som invandrare, det får ...stå för dig. *lol*!

Ser vi på bruttosiffrorna, d v s ankommande minus utflyttade från och till respektive land, så får vi de tal jag angav. Det motsägs inte alls av siffrorna i ditt svammel. :-)

"I pdf filen du hänvisar till hänvisar i sin tur till en tidningsartikel som nämner 50000 muslimer i Malmö, Någon källa har inte hänvisats till. Din andra källa En artikel i Kristdemokraten angavs hela 100000 muslimer i Malmö, inte heller här finns någon källhänvisning."

Författare till artikeln i Kristdemokraten (med det högsta talet jag hittat) är Maria Wilhelmson. Det är källan till den uppgiften (men inte en uppgift som jag håller för sann, tvärtom! Men du läste kanske inte texten?). I Expressen-artikeln (med det lägsta talet jag hittat) står också källan, d v s personerna som framfört siffran, angiven. Pdf-filen är, som det står i både blogginlägget samt naturligtvis i filen själv, från rapport från Integrationspolitiska maktutredningen och för uppgiften hänvisas till Dagens Nyheter 29/4 2003. Är du s a s "sinnesslö" eller varför påstår du att det inte finns källa till uppgifterna? Aftonbladet hänvisar jag inte till.

Du spekulerar vidare i att Islamic Center i Malmö blåst upp siffrorna, men vad spelar det för roll? Anser du att Integrationspolitiska maktutredningens uppgift är felaktig? Vidare är det inte intelligent av dig att tro att Islamic Center blåser upp siffrorna. Det är nämligen så att de även anger 350000 muslimer i Sverige. Det är en siffra som är minst 50000 mindre än vad forskare i Sverige i dag anger. Den skillnaden kan förstås bero på att uppgiften är ett par år gammal. Som du ser på IC:s sida är den skriven 2005. Så fort går det ju om 20000-30000 muslimer invandrar varje år (inklusive anhöriginvandring, tidsbegränsad asyl -- med som regel möjlighet att förlänga -- och annat du inte anser är invandring *lol*). Det forskarna i dag anger är ytterligare mer än 50000 muslimer motsvarande 4,5 procent av befolkningen. Det är den siffra som t ex GP anger; se t ex faktaruta med hänvisning till två forskare i pappersutgåvan av GP den 12 augusti i år.

Du har fått för dig att angripa mig på den punkten, och upprepar dig till leda för att vinna debatten. Typiskt politisk stroppigt! Det vore bra om du istället kunde ta upp någon av alla frågor och argument som jag skrivit i mina kommentarer. Jag tar som sagt upp vartenda ett av dina och du lika konsekvent bryr dig inte ett sk*t om mina argument utan kommer med stroppiga påståenden om att jag inte har källa, förvränger etc. Ditt svammel om att anhöriginvandring och människor som illegalt är i Sverige samt andra självklara invandrargrupper inte ska räknas som invandrare var iofs komiskt! :-) Stroppiga typer är ju ofta komiska. Men jag kan faktiskt medge att det även är obehagligt att din ogrundade attackerande stil gärna sanktioneras av den politiska makt som blundar för verkligheten och de problem Sverige håller på att skaffa sig.

Som sagt, allt jag skrivit om demografi och annat är alls ingen överdrift, utan helt korrekta uppgifter.

Nu vore det bra om du kunde komma ur ditt potthål av sura anklagelser mot mig att jag inte talar sanning och förvränger saker och kommentera att Sverige har en extremt hög invandring i förhållande till andra länder. Det som jag bl a visat här genom att länka Realtids-artikeln, men som t ex också visats av Ulf P här.

Vidare bör du *visa* att jag har fel om demografi eller invandring, men allt du kan prestera är ju att t ex hävda att nästan alla invandringsgrupper inte är invandrare eller ses som invandrare ens av SD. I det gör du ju både rena idiot-dumma fel beträffande din definition av begreppet invandrare samt ljuger om vilka SD ser som invandrare. Även invandrarpositiva råkar se de grupper du utesluter (anhöriginvandrare mm) som verkliga invandrare.

Så jag tänker nu inte mer be dig kommentera allt som du här vägrat kommentera, för du är uppenbarligen inte bara en stropp utan även en komplett idiot som absolut inte kan tas på något som helst allvar.


herr groda: “Det jag vänder mig mot mest är dina uppblåsta uträkningar över kommande invandring och barnafödande inom vissa gruppen. Det är helt ovetenskapligt gjort och har uppenbara brister. Dessa siffror skulle då visa att muslimerna skulle växer fortare än andra t.ex. de kristna...

Men nu är natten sen och jag svarar på den andra delen av ditt inlägg så fort jag har tid."


Okej. Jag ser trots allt fram emot det. Det är alltid bra med kritik, från vem den än kommer.

Jag begriper dock inte hur du kan kritisera siffror jag skrivit här beträffande barnafödande, då jag inte skrev det med siffror här. Jag antar att du syftar på blogginlägget. Det återstår att se, men jag tror verkligen inte jag har överdrivit något någonstans. Det försöker jag medvetet noga undvika och underdriver hellre.

Ska bli intressant att se vad du har för kritik att komma med.

magnus sa...

Mmåste rätta en parentes. Påståendet om andel asylsökanden som Storbritannien låter få uppehållstillstånd gäller enbart irakier! (Uppgiften fanns på Merit Wagers blogg.)

Jag glömde även att ge länken till statsvetarstuderande Ulf P:s inlägg som visar att Sveriges invandring är överlägset störst samt mest generös i västvärlden.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.