26 oktober 2007

Kulturfaktorn

Att följa den amerikanska invandrings-debatten lär en att argumenten där är desamma som här. Vilket är märkligt eller hur?

Jänkarna har latinamerikansk massinvandring emedan vi har muslimsk sådan. Deras stora problem är den illegala invandringen, vårt är asyl- och anhöriginvandringen.

Ändå samma argument! Som detta: de illegala invandrarna tar de jobb som amerikanerna inte vill ta. Ändå utgör de bara 24 procent av lantarbetarna. Vilka är de övriga 76 procenten?

Påståendet att de illegala lantbruksarbetarna bidrar till ekonomin är inte heller riktigt. Under ett halvt sekel har USA haft ett jordbruksöverskott, som kostat skattebetalarna flera miljarder per år att köpa, förvara och bli av med på världsmarknaden. Med färre lantarbetare och mindre överskott, så skulle de amerikanska skattebetalarna spara pengar.

Beträffande övriga illegala invandrare i USA, så är de en vinst för arbetsgivarna, eftersom de jobbar hårt till lägre lön. Men de är ingen vinst för skattebetalarna, som betalar för deras sjukvård, deras barns skolgång och för kostnaderna för deras oproportionerligt större andel av begångna brott.

Liknelser med de invandrare som kom till USA runt förra sekelskiftet (1900) är ihåliga och de som gör dem måste vara medvetna om hur annorlunda situationen är idag mot då. Ändå gör de dem! Som här i Sverige, där man jämför bidragsberoende muslimska invandrare med Karl-Oskar och Kristina, som utan att kosta amerikanska skattebetalare ett öre integrerade och försörjde sig själva!

National Review


Karl-Oskar och Kristina har motsvarigheter bland dagens invandrare. Men de kommer i högre grad från vissa nationaliteter än andra.

I England visade tv-kanalen Channel 4 nyligen ett program som avslöjade hur de olika nationaliteterna fördelar sig i kredit-och debit-poster. Trots varningar från parlamentariker om att jämföra invandrargrupper. Syftet var dock att motverka fördomar genom att helt enkelt presentera fakta. Sådana som politiker har tillgång till men inte allmänheten.

Vad gäller bidragsberoende:

Somalier 39 procent (utgör 0,14 procent av Storbritanniens befolkning)

Turkar 21 procent (utgör 0,12 procent)

Pakistanier 11 procent (utgör 0,62 procent)

Iranier 10 procent (utgör 0,10 procent)

Signifikativt nog utgör polacker den grupp som minst utnyttjar bidragssystemen, samtidigt som de är den invandrargrupp som jobbar mest övertid (efter amerikanska invandrare) till den lägsta timlönen.

Invandrarens kultur och ursprung har alltså en enorm betydelse för uppkomsten av invandringsrelaterade problem.

VDARE

Daily Mail

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.