16 oktober 2007

Ljuv musik för en EU-minister


I det nya EU-fördraget är skrivningarna om en gemensam fana borta. Det leder tankarna till en ”superstat”, ansåg kritikerna. Men EU-minister Cecilia Malmström vill gärna se EU-flaggan vaja på fler ställen runt om i Sverige, skriver SvD.

"När jag är ute och reser brukar jag fråga ”Har ni flaggan utanför kommunhuset?”. En del säger ”Nä, du vet, folk gillar inte EU”. Men det handlar om att vara stolta över att vi är med i det här samarbetet. Det är inte de i Bryssel och vi i Sverige, utan vi tillsammans i Europa."

Fel, det är i Bryssel makten sitter. Redan stiftas 60 procent av våra lagar där. Lurendrejeri.

Närmast på dagordningen finns EU:s reformerade fördrag. Tanken är att det ska antas av Fredrik Reinfeldt och hans stats- och regeringschefskollegor på det informella toppmötet i Lissabon senare i veckan.

Informellt? Med andra ord ska superstaten smygas på oss. När fördraget är underskrivet kommer Europaunionen att få en president, och till skillnad från i USA kommer han (Tony Blair?) inte att väljas av medborgarna utan utses på ett ”informellt” möte.

"Det här är det bästa vi kan få för stunden. Det är inte den perfekta texten, men en väsentlig förbättring jämfört med det Nicefördrag vi har i dag," förklarar Cecilia Malmström.

Men de 256 sidorna innebär ”en avgörande maktöverföring från Sveriges riksdag till EU”, anser vänsterpartiet och miljöpartiet, som vidhåller kravet på en folkomröstning.

De två vänsterpartierna har rätt i sak, men spelar bara för galleriet för att få röster. I själva verket ligger EU i deras intresse, en sovjetisk superstat i full färd i socialistisk riktning med hjälp av miljöavgifter och regleringar av arbetsmarknaden. Till exempel är EU-kommissarien Franco Frattini en man i vänsterns smak, han vill censurera kritik av islam. Vänstern är ju entusiastisk för invandringen från muslimska länder och får allergiska reaktioner om man ifrågasätter den.

I andra europeiska länder är det socialistpartier och miljöpartier som är mest EU-entusiastiska! Låt dig ej luras av dessa ulvar i fårakläder. Sverigedemokraterna är det enda seriösa alternativet.

Nu är klockan en halv minut i tolv om EU-författningen ska stoppas. Europas nationer förlorar vetorätten, Europol förvandlas till KGB, Europaparlamentet till Högsta Sovjet, Kommissionen motsvarar Politbyrån... Vilket lurendrejeri! Visst är EU en superstat.

7 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

EU = toppstyrning och demokratiskt underskott.

DN rapporterade att svenskarnas kunskaper om EU minskat, i takt med att fler är för EU idag än på länge.

40 procent! Kan ni tänka er!

20 procent är neutrala, de övriga
negativa. (Det var några procentskillnader bara mellan negativa och positiva.)

Men enligt DN räckte detta för att ge Reinfeldt råg i ryggen inför Lissabon-mötet.

Anonym sa...

Kan du konkretisera vilka avvikelser i förslaget till nytt fördrag som du vänder dig emot? Alltså vad är det i detta nya dokument som avviker från den ordning vi har idag och alltså därför gör det oacceptabelt.

Knute sa...

Om det gick att förhindra EU-traktaten skulle det innebära en käpp i hjulet för Eurabia-projektet och EUs övriga kommunistiska projekt.

Författningstraktaten innebär att EUs domstol (EG-domstolen) övertar den förtolkningskompetens som i dag tillkommer de nationella domstolarna, och att Kommissionen övertar initiativrätten från medlemsstaterna.

Detta försvagar de nationella regeringarnas möjlighet att påverka lagstiftningen.

Anonym sa...

"Författningstraktaten innebär att EUs domstol (EG-domstolen) övertar den förtolkningskompetens som i dag tillkommer de nationella domstolarna, och att Kommissionen övertar initiativrätten från medlemsstaterna."

Vet inte vad du menar när du skriver om att EG-domstolen övertar förtolkningskompetens. Redan idag är det ju EG-domstolen som är den primära uttolkaren av gemenskapsrätten och nationella domstolar har att inrätta sig efter dess tolkningar. Den saken är redan fastlagd i praxis.

Initiativrätten till ny lagstiftning tillkommer ju redan idag kommisionen. Det är dess huvudsakliga uppgift att utforma förslag till ny lagstiftning. Så jag ser inte riktigt vad som är det nya i fördraget i det avseendet. Det får du gärna utveckla!

Knute sa...

Anonym, det var tråkigt att höra, då är vi redan där, i Superunionen. Så du tycker att det varken gör från eller till med författningstraktaten?

Anonym sa...

Det är viktigt att införa nya rösträttsregler. Idag är EU handlingsförlamat. Det är inte ett bra sakernas tillstånd. Så av den orsaken är fördraget absolut nödvändingt.

Knute sa...

Med de nya rösträttsreglerna kan EU göra vad de vill med Sverige, förvandla det till en sopstation etc. Felet med konstitutionen är att den tar ifrån de små länderna vetorätten. Det saknas
en senat som i USA där varje delstat, stor som liten, har lika många röster.

Var det detta de nya EU-medlemmarna i Centraleuropa tänkte sig, att gå från en Sovjetunion till en annan?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.