28 oktober 2007

The Melting Pot

Amerikas styrka har till skillnad mot vad många tror varit "Enhetskulturen", inte mångkulturen, mångfalden.

Man talar ofta om Smältdegeln, vilket betyder att man strävade och lyckades smälta många udda identiteter in i formen av "Amerikan", en helt ny identitet som invandrarna stolt anammade.

Det tidiga Amerika i slutet av 1700-talet var en ganska homogen invandrargrupp, mest från brittisk och irländsk bakgrund. Språket var engelska och de flesta var protestanter.

"Den nye amerikanen kallade sig inte europé eller avkomling av en europé. Han är en amerikan som lämnat bakom sig sina gamla förutfattade meningar och vanor och skapar nya från det nya liv han valt att leva."
Små fickor av invandrare från Tyskland och Holland, som inte hade engelska som modersmål och som var katoliker, bildades en tid men deras strävan var att snabbt bli amerikaner och deras etniska identitet spelade liten roll. Nationen överlag accepterade idén att denne nye man, Amerikanen, var överlägsen alla andra nationaliteter.

Den enda grupp som var utesluten ur den förhärskande anglo-protestantiska befolkningen var de svarta som vid denna tid utgjorde nästan 20 % av befolkningen och för det mesta var slavar. Trots att de var många till antalet bidrog de lite till "mångfalden" eftersom deras språk, arv och traditioner inte räknades.
Vid tiden för Revolutionen fanns det 50,000 fria svarta men de hade helhjärtat accepterat den rådande amerikanska kulturens värden, traditioner, tro, språk och politik.

Under mitten av 1800-talet ökade invandringen från Irland och Tyskland och många var katoliker. Våldsamma protester ägde rum när en katolsk biskop krävde att deras version av bibeln skulle få användas i skolorna och partiet "Know nothing" uppstod och vann stora framgångar i många stater.
Deras motto var stränga restriktioner för framtida immigration, förbud för utlandsfödda i statliga jobb, förlängd väntetid för medborgarskap från fem till tjugofem år, statliga skolor med bara protestantiska lärare, och daglig bibelläsning från den protestantiska bibeln. Millard Fillmore vann 23% av rösterna på detta program.

De mest framstående amerikanska ledarna har alltid förkastat begreppen om separata identiteter och kulturer och tagit avstånd från "bindestrecks-amerikaner"

Theodore Roosevelt, 1915: "Det finns inte plats i detta land för "Bindestrecksamerikaner". När jag refererar till dem refererar jag till de amerikaner som inte är naturaliserade .....
"Det finns en absolut säker väg att bryta ner denna nation, att hindra den från att bli en nation över huvud taget, och det är att tillåta att den bli en trasslig härva av grälsjuka nationaliteter, en oupplöslig knut av tysk-amerikaner, irlands-amerikaner, fransk-amerikaner, skandinavien-amerikaner eller italien-amerikaner, var och en skyddande sin separata nationalitet, var och en sympatiserande mer med sin europeiska bakgrund än med de andra medlemmarna av den amerikanska republiken. Det finns inte någon bindestrecksamerikan som är en god amerikan. Den ende man som är en god amerikan är den som är amerikan och ingenting annat."
Idén om smältdegeln betyder inte att människors bakgrund och kulturarv saknar betydelse. Tvärtom, det inkorporerar traditionerna i identiteten av Amerikanen. En nationell stolthet!
Efter två eller tre generationer har de allra flesta immigrantgrupper assimilerats, lärt sig engelska, ingått blandäktenskap (negrer fortfarande undantagna) och identifierar sig klart mer med sina amerikanska landsmän än med människor från det gamla landet.

Trots socialisters och akademias krypande för islamofascismen och journalisternas partiskhet förekommer det en överdriven missinformation och ett missförstånd om USAs mångfald. Jag tror inte att nationen kommer att uppleva de splittringar som man nu ser i Europa där den sanna mångkulturen tar sig uttryck i separatiströrelser som de som pågår i Belgien och som vi sett i Tjeckoslovakien och Jugoslavien.

För att EU ska bli en framgångsrik union krävs att de rester av nationalism och patriotism som fortfarande finns kan kvävas helt och den politiska eliten använder mångfalden som ett verktyg i detta arbete vilket är kortsiktigt och kommer att leda till bakslag.

Amerika och amerikanen utvecklades och växte fram naturligt; EU tvingas på redan etablerade stater av en socialistisk elitgrupp.

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Otroligt insiktsfullt! Din röst behövs!

Jean Moulin sa...

Suverän historisk tillbakablick. My heart soars like an eagle.


Promise Garden

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.