13 oktober 2007

Myten om arbetskraftsbristen


Som jag tidigare skrivit här, så är argumenten för arbetskraftsinvandring lika ohållbara som alla andra argument för massinvandring.

Det finns gott om akademiker i den anglo-amerikanska världen som skrivit artiklar, som finns ute på nätet, som vederlägger all propaganda om nödvändigheten av arbetskraftsinvandring och även befolkningstillväxt, så jag googlade och fann en intressant artikel om en Peter Capelli, som tillbakavisar oron för en kommande arbetskraftsbrist.

Här en kort sammanfattning av hans invändningar:

Den kommande arbetskraftsbristen när "the baby boomers" (folk födda mellan 1946-62) går i pension är en myt. Detta är emellertid en i Sverige oemotsagd och - naturligtvis - omhuldad sådan.

Invandringskritiker måste alltså i onödan svara på hur de skall lösa behovet av ny arbetskraft utan invandring. Troligtvis bör de svara att de inte behöver svara, eftersom någon brist inte kommer att uppstå - varken i Sverige, det övriga EU eller i Nordamerika.De vanliga scenariot lyder så här: fler barn föddes mellan 1946-62 än efteråt, varför vi kommer att få fler pensionärer under de närmaste tio-tjugo åren än någonsin tidigare.

Men man tar inte hänsyn till att antalet studenter och akademiskt utbildade också ökat under senare år. Det kommer följaktligen att finnas mer högutbildad arbetskraft än tidigare. Inte heller tar man hänsyn till att färre människor kommer att gå i pension vid 65 än tidigare.

För USA:s del kommer dessutom befolkningen att växa och med det antalet anställda. The Bureau of Labor Statistics räknar med att arbetskraften för hela landet kommer att växa från 150 miljoner år 2000 till 159 miljoner om år 2010.

Det hävdas att ekonomisk tillväxt och arbetskraftens storlek står i relation till varandra. Men Cappelli invänder att USA:s ekonomiska tillväxt alltid varit större än dess arbetskraft. Att USA:s ekonomi är idag åtta gånger större än vid andra världskrigets slut. Ändå är arbetskraften bara fördubblad mot då.

En annan faktor som gäller såväl i USA som i Sverige är att tillgången på arbetskraft alltid är större än tillgången på lediga jobb.

Cappelli menar att en bidragande orsak till myten om den kommande arbetskraftsbristen är den stora personalomsättningen som beror på att företag rekryterar externt i större utsträckning än tidigare. Om man istället rekryterade mer lämplig personal och försökte behålla bra sådan och göra sig av med den dåliga, så skulle personalomsättningen minska.

Själv skulle jag tillägga att man även bör satsa på bättre personalvård, interutbildning och högre löner.

Avslutningsord från Peter Cappelli: "Det finns inget hållbart argument för att vi måste öka invandringen därför att det inte finns någon grund för uppfattningen att det inte finns tillräckligt med människor till alla jobb."

Wharton University of Pennsylvania

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.