17 oktober 2007

Ord och inga visor

General Ricardo Sanchez höll ett tal till militära journalister i fredags i Washington. Media var snabba att citera general Sanchez men konstigt nog bara vissa utvalda delar av vad han sa.

Hela talet kan läsas här och jag har plockat ut en del av det som aldrig citerades, bl.a hans bedömning av irak-kriget och journalister.

"Kriget har varit en påfallande, olycklig förevisning av inkompetent, strategiskt ledarskap bland vår nations styrande.
Ett japanskt ordspråk säger: Handling utan en vision är en mardröm. Det är inget tvivel om att Amerika upplever en mardröm utan slut"

Han fortsatte genom att påstå att det är den inrikespolitiska kampen i Washington som är källan till de flesta problemen.
"Det absolut största misstaget har varit att tro att politisk makt är viktigare än vår nations säkerhet."

Reportrarna valde också att undanhålla Sanchez åsikter om dem.

"För några verkar det som att bara man får till förstaside-stoff bryr man sig inte om vilka följdskador det får. En persons anseende har inget värde. Man rapporterar utan att ställas till ansvar för fullständigt oetiska påståenden.. Genom att man har möjlighet att nästan omedelbart rapportera händelser i krigszonen är det av oerhörd betydelse att man förmedla riktiga och sanningsenliga uppgifter. Den spekulativa och ofta oinformerade första rapporteringen som karakteriserar media verkar snabbt ha blivit normen i industrin."

"När någonting först rapporterats blir er bedömning av händelsen sanning och nästan omöjlig att ändra. Er ovilja att rätta era misstag samt er agenda-drivna partiskhet bidrar till en söndrande miljö som förorsakar mycket ont i Amerika. Under loppet av detta krig har taktiska, obetydliga händelser blivit strategiska förluster för vårt land på grund av den enorma makt och inflytande som media har och i förlängningen ni individuellt; journalisterna."

"Min uppfattning är att er yrkeskår, i viss mån, har förirrat sig från sin etiska standard och tillåtit andra ambitioner att manipulera vad amerikanerna ser på TV, vad de läser i tidningarna och vad de läser på webben. För en del av er, precis som några av våra politiker, är sanningen av liten betydelse om den inte passar era egna förutfattade partiska program."

Kan detta månne passa in på svenska journalister också?

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.