27 oktober 2007

Rätt att DNA-testa!


Ett förslag om att DNA-testa alla anhöriginvandrare i Frankrike har väckt reaktioner i Frankrike och i USA. Franska regeringen tror att 30–80 procent av födelseattester från Afrika är förfalskade.

New York Times kritiserar förslaget genom att jämföra med hur man i Frankrike under den nazistiska ockupationen tillsammans med Vichy-regimen införde rasistiska lagar om rent ursprung.

New York Times

Vad menar New York Times? Att DNA-tester är rasism och nazism?

"DNA-tester är kränkande och familjemedlemmar har inte alltid samma genetiska kedjor, menar kritikerna." SR

Vad menas med det? Att man inte har "samma genetiska kedjor" för att modern varit otrogen?


Tack och lov är vi inte lika snurriga i Sverige - eller är vi?

Jag kan upplysa om att Barnombudsmannen, den myndighet som ser mellan fingrarna när invandrarbarn agas av sina föräldrar, motsätter sig DNA-test av anhöriginvandrare. "Ett av skälen är just att många familjer kommer från krigsområden där våldtäkter är mycket vanliga. Om det vid ankomsten till Sverige skulle visa sig att den biologiska pappan är okänd blir det en mycket svår situation för familjen och barnet." DN

Givetvis blir det en svår situation, men är det bättre att vi medverkar till att barn och far eller mor för den delen lever i osäkerhet om släktskap?

Hur vanligt kan våldtäktsgraviditeter vara bland anhöriginvandrare? Väger inte omsorg om att barn inte far illa tyngre?

Det tycker uppenbarligen både enskilda politiker och det tyckte förra regeringen:

"DNA-testa familjer som fått asyl i Sverige och där man misstänker att barnen far illa, för att kontrollera att de vuxna verkligen är föräldrar till barnen. Det tycker moderatpolitikern Elisabeth Elgh som själv polisanmält ett föräldrarpar i Malmö, och där Högsta Domstolen nu slagit fast att de vuxna inte är barnens föräldrar.

När paret kom från Afghanistan 1998 hade de med sig elva barn. De uppgav att de var föräldrar till alla barnen, och registrerades i folkbokföringen som barnens föräldrar. Först ett år senare, när socialtjänsten utredde familjen efter larm om att barnen blev slagna, kom det fram att fem av de elva barnen inte var deras. Efter en lång rättsprocess har Högsta Domstolen nu upphävt föräldraskapet." SVT

"Publicerat: 2 februari 2006, 17:33

Regeringen har antagit en proposition om rätt för asylsökande familjer att gratis DNA-testa sig för att fastställa släktskapet. Testerna ska erbjudas om identitetshandlingar eller andra dokument inte kan styrka att barn och föräldrar hör i hop. Det ska vara frivilligt att genomföra testerna.

Initiativet till lagstiftningen togs sedan Migrationsverket slagit larm om att barn runt om i landet farit illa, och utnyttjats eller övergivits av falska föräldrar." SvD

Kunde det inte vara skäl att även införa TBC- och HIV-tester av asyl- och anhöriginvandrare?

Avslutningsvis en liten uppdatering om den totala laglösheten i svensk asylpolitik:

Merits Blogg

5 Kommentarer:

From Sweden with Grief sa...

En stilla undran, varför ska en våldtagen kvinna dölja en eventuell graviditet som följd, för sin make och sina barn! Varför ska våldtäktsoffret straffas genom tystnaden och bära på denna vidriga händelse själv? Jag häpnar över kvinnoföraktet i den attityd som finns i de åsikter som framförs. Lägg skulden på kvinnan bara!
Och synen på barnen som BO har, jag orkar inte orera mer, men blir bedrövad för barnens skull.

Berit sa...

Eftersom våldtäkt i en "viss kultur"anses som kvinnans fel är det väl BOs sätt att försöka skydda kvinnan.
Hennes straff blir säkert värre om det uppdagas att hon våldtagits än alternativet att bära tystnaden.

Knute sa...

"Många familjer kommer från krigsområden där våldtäkter är mycket vanliga. Om det vid ankomsten till Sverige skulle visa sig att den biologiska pappan är okänd blir det en mycket svår situation för familjen och barnet."

Ja, i den bästa av världar, alltså Sverige, borde en hord av socialmänniskor sätta igång med att reformera mannen så han överger sin hederskultur och låter bli att misshandla kvinnan när han får reda på att han inte är far till barnet.

Likaså borde kvinnan få stöd och möjlighet att bearbeta våldtäktsdramat.

Tyvärr svårt att genomföra med tanke på den ständiga inflyttningen av nya kulturberikare, hederskulturen har fått ett fast grepp i det svenska samhället.

Anonym sa...

Problemet borde ju kunna lösas genom att man enbart uppger om kvinnan är mor till barnen.
Majsan

gertrud sa...

Härtill kommer, att de angivliga föräldrarna har ett intresse i att lura socialmyndigheterna i Sverige som kan föra till att de skaffar sig falsk dokumentation för föräldraskapet och barnens ålder.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.