25 oktober 2007

Våld lönar sig


I Pakistan börjar det bli i det närmaste omöjligt att skicka barnen till skolan om de inte är muslimer. Genom hotelser skaffar sig Talibanerna ständigt mer inflytande och regeringen klarar inte av att stå emot.

Ett fall handlar om en Katolsk skola som nu tagits över av Taliban. En grupp, som kallar sig Janisaran-i-Islam, anklagade skolledningen för att "med våld konvertera studenter" och "uppmuntrande av icke-islamiskt uppförande".
Gruppen krävde att alla katolska anställda skulle avskedas och ersättas med rättrogna muslimer.
Man hotade med självmordsbombare om ordern inte efterföljdes. Hellre än att stå upp emot Taliban gav de lokala ledarna med sig och befallde alla flickor att bära huvudduk och följa muslimska moralregler.
Extremisterna påminner föräldrarna om att tre unga kristna kvinnor i Indonesien halshöggs för att de vägrade bära slöja.

Många föräldrar har tagit sina barn ur skolan och planerar att lämna landet.


I Egyptiska skolor innehåller böcker om tolkningen av Koranen våldsamma anklagelser mot Judar och Kristna och uppmanar muslimska barn att bekämpa dem.

En av tolkningarna säger: "Allah kommenderar alla troende att strida mot alla otrogna som inte tror på Allah och Domedagen, som inte följer hans instruktioner om vad som är tillåtet och förbjudet och som inte tillber den sanna tron, vilken är Islam" ....... med andra ord Judar och Kristna.

1 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Förföljelsen av kristna i muslimska länder står i bjärt kontrast till den liberala, fjäskiga behandlingen av muslimer i väst.

Missionxp

Isidor

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.