30 november 2007

Islossning på g?


S-info.se


Tipstack Tommy Funebo

Mer att läsa.
Sydsvenskan.

Backlash 1Det svenska etablissemanget håller utåt en enad fasad i invandringsrelaterade frågor. Att alla dess medlemmar skulle vara politiskt korrekta i det privata verkar dock osannolikt.

Jag erinrar mig att Carl Bildt en gång sade att vi inte kunde ta emot hela Afrika och att Göran Persson sagt att vi kanske tagit emot för många invandrare på för kort tid.Men mer än så har inte fasaden spruckit.

Göran Johanssons utspel spräcker den totalt. Å andra sidan är läget nu mer ohanterligt än det någonsin varit.

Kanske man i framtiden kommer att säga om Johanssons utspel, att det var efter det som det vände.

Backlash 2På den högerradikala bloggen Oskorei läser jag att den engelske popstjärnan Morrissey gått i landsflykt i Rom på grund av massinvandringen till England.

Han känner inte igen sig i sitt hemland efter några år i USA. Han hävdar att Tyskland fortfarande är Tyskland och Sverige fortfarande Sverige, men det är sådana där felaktiga intryck som utlänningar får om andra länder.

Det Morrissey säger om England stämmer också på Sverige.
All känsla av att Sverige existerar som nation har spätts ut. I mina öron låter det tillgjort när man i sportsammanhang talar om Sverige.

Undrar vad Morrissey-fans som Andres Lokko och Johan Hakelius tycker.

Reinfeldt - en backlashorsak!


Folk tröttnar på att det skall fjäskas för invandrare genom att nedvärdera det svenska. Som Mona Sahlin, Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt gör.

Vi är alla bekanta med statsministerns bisarra uttalande i invandrarförorten Ronna, att det ursvenska var blott barbari.

Hans försvar för "integrationsmisslyckandet" blir alltmer patetiskt:

"Det sprids en sorts föreställning att det mångkulturella samhället inte fungerar. Och det ropas på stramare regler och kulturell likriktning. Våra motmedel måste vara att visa att det mångkulturella samhället fungerar bättre. Det är ett mer spännande och mer intressant samhälle."

Tipstack Robsten

Hatar Ron Paul USA?


"Varför, om Ron Paul vågar kritisera Kriget mot Terrorismen och Irak-ockupationen vågar inte någon inom den svenska högern göra detsamma?Eller är det kanske så att Ron Paul hatar USA, vilket är det epitet som vanligtvis brukar slängas mot den som vågar kritisera den minsta aspekt av dagens amerikanska samhälle?"

Det progressiva USA

O.S.A., Erixon.com!

Livbåten är full!


Den emotsedda flyktingdebatten i tv-programmet
"Argument" blev en besvikelse. Kanske för att Göran Johansson inte var med.

Men jag hade hoppats på mer från Merit Wager. Nu var det bara hon och Kurdo Baksi och Anders Lago, en från Caritas, någon myndighetskvinna och plus en invandrare från Liberala Ungdomsförbundet.

Under debatten rullade ett tittar-sms förbi: "Vi talar om människor i nöd. Alternativet för dem är krig."

Tänkte på den gamla liknelsen med en överfull livbåt och alternativet att ta ombord en till så att den sjunker.

Men med tanke på alla asylsökande som saknar asylskäl plus id-handlingar (93 procent) och som återvänder till hemlandet på semester, så passar den liknelsen inte in.

Kurdo Baksi återkom till ämnet fler flyktingar till Täby och Danderyd. Bra. Det skulle leda till fanflykt från moderaterna till Sd! Eller än bättre - till en splittring av moderaterna.

Önskas i julklapp: en splittring av M.

Se programmet här!

Sossar = dysfunktionella demokrater


Via Funebos Sd-hatarblogg läser jag ibland hur sossar runt om i landet hotar anmäla Sd:are för "hets mot folkgrupp". Exemplen är alltid oskyldiga. Förhoppningsvis.

Visst. Lagen är så illa formulerad att alla skäl som man skulle kunna ange för minskad invandring skulle kunna sägas sprida missaktning mot folkgrupp, men tack och lov har en klok praxis etablerats som de facto gjort det sällsynt att någon åtalas annat än för grova övertramp. Undantagsvis den där skånske kommunalpolitikern som torskade på att ha utpekat kosovo-albaner som heroinlangare eller heroinlangare som kosovo-albaner. Domen var iofs en drakonisk och odemokratisk inskränkning av yttrandefriheten, men ändå ganska ovanlig.

Men på lägre nivå i sossepartiet så vimlar det av människor med en klart odemokratisk inställning till yttrandefriheten - personer som vill utnyttja den olycksaliga lagens svaghet till max för att skrämma gemene man till tystnad genom att statuera varnade exempel medels anmälningar mot Sverigedemokrater.

Här är ett exempel och ett par kommentarer som jag skrivit på "Martins blogg":

Vill Martin tysta all debatt?

Den intolerans mot yttrandefriheten som ni sossar uppvisar är skrämmande, och kännedom om den bör spridas.Visst finns ett samband mellan en årlig kostnad på minst 30 miljarder, men förmodligen mer - och finansieringsproblemen i vården och invandringen.Skulle invandringen var självförsörjande och kostnadsfri?

Här ett exempel på samband invandring och nedrustning.

DN

I ett mail till min fru förklarade landstingsrådet Birgitta Rydberg att orsaken var att man var tvungen att prioritera psykvård avflyktingbarn.

* *

Jag kan inte se att Kronlid gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. Ev. faktafel, men Martins lagtolkning är orimlig och uttrycker en skrämmande intolerans.Det enda han uppnår är att göra vanliga hederliga medborgare rädda för att ha en åsikt gällande sambandet invandringens kostnader och försämringar inom vården. T ex åldringsvården.

Om man som Martin anser att sådana samband inte får diskuteras, så är man inte någon vidare demokrat. För att uttrycka det milt.

Dock bör lagen om hets mot folkgrupp

slopas
. Just för att man skulle kunna tolka den som Martin, fast JK och våra domstolar inte gör det. Syftet med lagen är antagligen att skrämma vanliga människor, som är rädda för trakasserier.

Redan har vi en rädsla för att förlora jobb på grund av att en make eller maka hyser fel åsikt.

Den största spridaren av missaktning mot t ex muslimer är vanliga massmedia, som förmedlar för muslimer negativ publicitet. Vill ni att pressfriheten också skall inskränkas med hänvisning till hets mot folkgrupp?

Skall tidningar få återge domskäl i fall som rör hets mot folkgrupp, t ex mail som lett till domar? Eller skall bevisningen hemlighållas för att inte allmänheten skall smittas av innehållet?


Martins Blogg

Vem ska anpassa sig?

Med ökad muslimsk invandring kommer också ökade krav på införandet av Sharia lag.
Islam är nämligen inte en religion där man har ett privat förhållande till sin tro.
Man går inte in på sin kammare och ber till sin gud och är nöjd med det.

Islam är ett diktatoriskt, politiskt styrelsesätt som inte kan existera i en demokrati och samordna sig med andra religioner.

Det är lika fåfängt som att tro att marxism och fri marknadsekonomi kan samexistera.

Man måste förstå att Islam är en framfusig ideologi som MÅSTE dominera för att överhuvudtaget bestå. Samhället måste anpassa sig genom att acceptera deras klädesregler även i de yrken där det innebär en sanitär säkerhetsrisk eller där man har uniformskrav; slakt av djur måste ske på ett visst sätt även om det strider mot värdlandets lagar; taxichaufförer vägrar att köra blindhundar och passagerare med spritkassar.....
Listan kan göras lång, men den största faran är att man kräver ett eget rättssystem där muslimer ska dömas efter andra lagar är den övriga befolkningen.

Islam är en tro och attityd som anser sig överlägsen Väst.

Liberalismen har gjort oss västerlänningar svaga, dekadenta, obeslutsamma, i avsaknad av regler, eftersom vi låter en kulturell relativism styra samhällsbesluten.
Islam ägnar sig inte åt kulturell relativism, de är övertygade om att de är bäst och ju svagare och mer obeslutsamma vi ter oss desto starkare blir de.
Islam ser inte på Väst med respekt eller fruktan, de avundas oss inte vår självupptagna kultur eller vår låt-gå livsstil; de tror att de ganska snart kommer att dominera oss och trycka ner oss.

Vi är fortfarande överlägsna dem på alla områden förutom att de inte har liberalism i sin kultur som styr varje dag i deras liv.

Film om Koranen

En holländsk jurist har beslutat att göra en film som visar de fascistiska inslagen i Koranen.
Jag undrar hur det kommer att gå?

Inrikes och justitieministrarna säger att de är oroade men att de inte har någon auktoritet att hindra juristen från att visa sin film. Betyder det att de planerade att stoppa honom om det kunnat?

Geert Wilders , ansvarig för filmen, säger att delar av Koranen används som inspiration av "onda människor att göra onda saker".

Vilken fantastisk nyhet! Kan ingen göra media uppmärksam på det!

Många jämför hans film med "Submission" , om en misshandlad muslimsk kvinna. Sorgligt nog för Wilders sköts mannen som gjorde filmen Submission och hans strupe blev uppskuren av en muslimsk extremist i Amsterdam.

Ni kanske också kommer ihåg att kvinnan som skrev manus, Ayaan Hirsi Ali, gömmer sig någonstans i USA eftersom det finns ett dödshot utfärdat för henne.

Denne holländske jurist måste verkligen vara angelägen om att sprida sitt meddelande.

29 november 2007

Ghent förbjuder huvudduk


Belgiens tredje största stad, Ghent, har nu förbjudit alla stadsanställda att klä sig i muslimska huvuddukar eller andra religiösa och politiska symboler.
Förslaget, som kom från Flemish liberal party, gick igenom med rösterna 26 mot 23 med Liberals, Christians och Vlaams Belang som röstade för. Socialister och Gröna var emot förslaget.

Det är typiskt att notera att när man skriver Vlaams Belang måste man alltid lägga till ordet "far-right" medan man aldrig ser det epitetet när det gäller socialister eller gröna. ( min observation)
När man tittar närmare på lagen blir den emellertid väldigt urvattnad eftersom undantag omedelbart träder i kraft. Således säger man att det ska gälla anställda som kan ses av allmänheten... MEN det kommer inte att påverka lärare eller poliser. Poliser kanske inte ses av allmänheten i Belgien?

Ghent följer regler som tidigare genomförts i Antwerpen men där har man senare ändrat beslutet och tillåter kvinnor som arbetar på daghem att bära schalett i stället för traditionell huvudduk.
Meningarna är delade, vissa tycker att detta hjälper kvinnor att integrera i samhället, andra säger att det är diskriminerande.

Hur länge kommer det att dröja innan vi hör talas om dödshot mot medlemmar av Ghents styrande?

Misstänkta


Organisationen Reviving of the Islamic Spirit höll konferens i Toronto år 2004 och på väg tillbaka över gränsen blev många av deltagarna ordentligt kontrollerade.

De blev kroppsvisiterade, man tog fingeravtryck och fotograferade dem och bilarna genomsöktes. De måste fulla i frågeformulär om tidigare resor, vad som hände vid konferensen och platser de besökte.
Naturligtvis lämnade några av resenärerna in stämning mot tullen med hjälp av New York Civil Liberties Union men tack och lov visade domstolen sunt förnuft denna gång. Man slår fast att Tullen hade goda skäl att tro att människor som hade anknytning till terrorister skulle vara närvarande vid konferensen.

Bra! Vi behöver mer av sunt förnuft! Så länge som muslimer öppet deklarerar att de vill förinta oss och vårt land ska man göra gränspasseringarna så krångliga som möjligt.
Den dag de bestämmer sig för att rensa upp i sörjan från sin egen religion kan vi göra det lite enklare.

The Ron Paul Song


YouTube

Viktigast för mig är att Paul, trots att han är libertarian, är emot NAFTA, WTO, illegal invandring och varnar för North American Union, ett nordamerikanskt EU.
Ja, trots att han är libertarian, så är han för nationell suveränitet. Det ni! Det är ovanligt bland libertarianer.För oss som fruktar en världsstat, med en världsregering, som ersättning för dagens demokratiska nationalstater, så är Ron Paul en modern Karl Martell, eller Barry Goldwater!

Ron Pauls kampanjsajt , Huffington Post , Tidningen Kulturen , World Net Daily

EU och NAU (North American Union) är steg på vägen mot ett globalt "EU". Inget talar för att detta skulle bli mindre tyranniskt än någon nationalstat.

Robert Locke, tidigare medarbetare på FrontPage Magazine.com, menar att det kommer att bli tvärtom.

The American Conservative , FrontPageMagazine , Stop The North American Union

Den smarte gamle räven Pat Buchanan har förstås genomskådat de andra kandidaternas omvändelse till motståndet mot illegal invandring, samtidigt som de är för
The North American Union (NAU).

Fred Thompson, t ex, är med i Council of Foreign Relations, som lobbar hårt för NAU samtidigt som han är den kanske mest invandringskritiske av de republikanska presidentkandidaterna.

Buchanan skriver det jag skrivit flera gånger, nämligen att om NAU förverkligas, så löser man problemet med invasionen av illegala invandrare genom att eliminera USA:s gränser och legalisera invasionen.

Vdare

28 november 2007

Bara bröst-debatten del 2


Skrev nyligen ned lite frågor ang. krav på topless-bad i simhallar.
En kvinnlig miljöpartist i Skåne är hårt engagerad i frågan och jag skickade en
kommentar till hennes blogg.

Mer om björnen

Här följer andra kapitlet om teddybjörnen från den underbara, fridfulla, varmhjärtade, rättvisa, förstående religionen Islam.

Det är verkligen sorgligt när en sjuåring måste ställa upp och försvara sin lärare mot religiösa vansinnigheter.

Gillian Gibbons, som jag skrev om häromdagen, är anklagad för hädelse och kan se fram emot 40 piskslag samt 6 månaders fängelse.

Den lilla pojken sa: " Fröken frågade mig vad jag ville kalla teddybjörnen ....Jag sa Mohammad. Jag gav den mitt namn"
Han sa att han inte tänkte på Islams profet när han föreslog namnet och att de allra flesta i klassen var överens med honom. Hans fröken är mycket snäll och han skulle bli ledsen om hon inte kommer tillbaka till klassen. Hon talade aldrig om religion eller nämnde profeten Mohammad.

Tillämpa Utlänningslagen 5 kap 25:e paragraf!

Ang. Göran Johanssons
förslag
om att avvisa alla asylsökande som kommer hit med hjälp av flyktingsmugglare.

Det finns inget som hindrar Sverige från att kopiera Finland, som knappt har någon illegal eller legal flyktinginvandring.

Vidare: eftersom över 90 procent av våra asylsökande saknar asylskäl, så skulle de kunna avvisas tämligen omgående.

Dessutom och viktigast: man skall tvingas bo på flyktingförläggning tills man fått permanent uppehållstillstånd.

Efter första avslaget utvisas man. Precis som man gör i Finland.

Finska Merit Wager uttrycker förståelse för den frustration som ligger bakom Göran Johanssons och Ilmar Reepalus utspel i flyktingfrågan.

"Jag förstår till fullo deras desperation, jag har också ringt i larmklockor i åratal men ingen har gjort mer än på sin höjd lyssnat. I Sverige är det tyvärr nästan alltid så att man inte reagerar och än mindre agerar innan det är för sent.Den 9 juli 2007 skrev jag följande på bloggen:

Intressant bestämmelse i UtlL (2005:716), 5 kap. 25 §:

Sveriges regering får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 eller 3, om det behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.

Reflektion: Det ska bli intressant att se hur snabbt andra medier (bloggar, tidningar, radio, tv) plockar upp detta från min blogg!"Merits blogg

Med andra ord, Billström och Sahlin och alla ni andra Göran Johansson-kritiker; det finns en legal möjlighet att avvisa "därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar blivit begränsade"!

Er okunnighet (?) är skrämmande!

Importarbetare dumpar lönerna

"Redan idag leder arbetskraftsimport till lönedumpning på den svenska arbetsmarknaden. Lönerna pressas i hela branscher. Ett ovanligt upprörande exempel fick vi i samband med ombyggnaden av Preemraff i Lysekil. Två hundra thailändska arbetare tvingades strejka innan de med det svenska fackets hjälp fick ut sin lön.[. . .]

I boken 'Arbeidskraftimport – velfersstatens redning eller undergang' försöker den norske sociologen Ottar Brox reda ut begreppen. Frågan gäller inte om Norge – eller Sverige – tjänar på den invandrade arbetskraften. Istället måste vi ställa oss frågan; vilka grupper påverkas om det plötsligt finns billig arbetskraft att köpa. Det är trots allt vad det handlar om.
För att förstå arbetskraftsimportens effekter räcker det inte att tala om individer och nationer. Det är framför allt en fråga om klass."


Aftonbladet

Tack till Robsten och Grue för namnet Ottar Brox, som jag googlade på och då fann artikeln på länken ovan.

Profetisk riksdagsmotion från 1992

1991/92:nyd161

Motion till riksdagen av John Bouvin m. fl. (nyd)

Landet blöder och vi har en arbetslöshet som vi inte skådat på 40 till 50 år. Den nuvarande flykting- och invandrarpolitiken är totalt felaktig. Något radikalt måste därför göras.

När skall alla Ni som bär ansvaret för invandringspolitiken vakna? Var vi än sätter gränsen, 10.000, 30.000, 50.000 eller 100.000 flyktingar/invandrare per år, så blir det fel.

Den så kallade rasismen sprider sig i vårt land liksom i hela Europa. Är det så svårt att förstå varför? Fortsätter vi med den nuvarande politiken så kommer även de att vakna som inte vill förstå.

Varför inte ta tag i problemen och lyfta fram dem i ljuset?

Nu kommer alla så kallade 'förståsigpåare', experter och jag vet inte allt vad de kallar sig, att skrika: Rasism! Rasism!

Men det handlar inte om rasism utan sunt förnuft och hänsyn till svenska medborgare bosatta i Sverige. Vanligt folk här i landet frågar sig nämligen varför vi ska ta in fler invandrare när jobben tryter och ekonomin rasar i botten, brottsligheten ökar och utländska medborgare som sitter i fängelse får svenskt medborgarskap. Listan kan göras hur lång som helst. Är makthavarna och beslutsfattarna så långt från verkligheten att de inte ser vad som pågår?

Hur har det kunnat gå så fel? Ja inte är det invandrarnas eller flyktingarnas fel!

Den obehagliga sanningen är att politiker, fackföreningsfolk och massmedia bär ett oerhört stort ansvar för den uppkomna situationen.

Av hänsyn till LO:s "värnande om jobben" har tidigare regeringar vägrat låta flyktingar och andra göra rätt för sig redan från början i vårt land.

Många arbetsföra har fostrats till sysslolöshet och bidragstänkande. Detta har skadat flyktingarna och upprört de svenska skattebetalarna. Det är en oförlåtlig dumhet av regering, riksdag och den fackliga rörelsen att de som kommit hit inte omedelbart fått möjlighet att arbeta.

Våra politiska ledare har också under lång, lång tid provocerat befolkningen genom att stämpla alla som ifrågasatt flyktingpolitiken som rasister, extremister och mörkermän.

Det är Ny Demokrati som vill ha en humanare flyktingpolitik, men massmedia/politiska motståndare satte snabbt dit en 'rasiststämpel' på partiet för man trodde det var bästa sättet att hålla partiet utanför politiken.

Men något radikalt måste göras. Vi föreslår följande:Stoppa invandringen under ett eller flera år, sätt gränsen till en nivå enligt FN:s flyktingkonvention.

Politiker från alla läger måste ut och samtala med folk utan att förolämpa dem som tillåter sig att framföra kritik eller har en avvikande mening om flyktingpolitiken. Det vill säga en öppen debatt. Får vi inte öppenhet i Sverige när det gäller invandrarpolitiken så är risken uppenbar att vi inom en snar framtid får stora problem med kravaller som många länder i Europa lider av.

Under tiden rensar vi upp i den 'soppa' vi ställt till med. Alla asylsökande måste få ett snabbt besked. Samtliga som varit i landet i minst 12 månader får stanna men missköter man sig och blir dömd för grova brott eller gör sig skyldig till upprepad brottslighet, även av förhållandevis lindrig beskaffenhet, t ex snatteri, så blir resultatet omedelbar utvisning.

Gör klart för alla vad som gäller i Sverige. Vill man inte följa de svenska lagarna har man faktiskt inte här att göra.

Med andra ord, lika rättigheter och skyldigheter för alla i Sverige boende människor, oavsett hudfärg, utseende, ras eller kön, med ett undantag. Är man inte Svensk medborgare skall man utvisas när man begått grova eller upprepade brott, inte som nu till exempel fallet Ursut. Varför skall han sitta i Svenskt fängelse när Italien vill ha honom?

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen beslutar begränsa invandringen under ett eller flera år till ett absolut minimum enligt FN:s internationella flyktingkonvention.

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna om att en utredning skall startas om hur flykting/invandrarproblematiken skall hanteras i framtiden för Sveriges del.

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till skärpt lagstiftning med vad som sagts i motionen om att utvisa vid grova eller upprepade brott.

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det nödvändiga i att klargöra för invandrare, asylsökande och flyktingar vilka regler som gäller i Sverige.

Stockholm den 27 januari 1992

John Bouvin (nyd) Peter Kling (nyd)

Sten Söderberg (nyd) Lars Andersson (nyd)


Min kommentar:

Med stenkastning mot brandmän, poliseskort för ambulanser, inställda bussturer på grund av stenkastning, så inser vi hur rätt Ny Demokrati fick. Trots det är flyktingpolitiken tabu, som Göteborgs starke man, socialdemokraten Göran Johansson, sade i tv idag, vilket fått både sossar och moderater att genast ta avstånd från honom.

DN
TV4
Aftonbladet
SvD

27 november 2007

Björnen är farlig

Gillian Gibbons (54) är en lärare från England som arbetar i Sudan i en skola som undervisar barn från både kristna och muslimska hem.
Hon fängslades nyligen av polisen och har hon förhörts i två dagar eftersom hon är misstänkt för att ha hädat och förolämpat profeten Mohammad.
Straffet för detta brott är 40 piskslag.

Mrs. Gibbons startade nämligen ett skolprojekt om hur olika djur lever och i samband med detta införskaffade hon en teddybjörn som barnen efter omröstning gav gav namnet Mohammad, det mest populära muslimska namnet även där.

Man måste verkligen hämta andan en stund och fråga sig vilket århundrade vi lever i. Men Mrs. Gibbons ska nog ändå vara tacksam att hon inte arbetar i Saudiarabien.

Halshuggningar

American Thinker gör oss uppmärksamma på att man i Saudiarabien just avrättat den 136 personen för året.

Halshuggning med svärd har alltid varit straffet för mord, våldtäkt, knarklangning och väpnat rån.

Saudies utför inga betungande arbeten själva utan "importerar" framförallt människor från asiatiska länder som utför sysslorna i landet och de flesta som avrättas är utlänningar.

De importerade arbetarna utgör en tredjedel av landets befolkning och lever under förhållanden som närmast liknar slaveri.
De utsätts för tortyr, tvingas till bekännelser och orättvisa domslut när de anklagas för brott.

I motsats till den världsomfattande kritik som avrättningar i USA alltid utsätts för har det hittills förekommit ytterst liten kritik och granskning av det saudiska systemet där man följer Sharia lag.
Den saudiska behandlingen av kriminella har ignorerats ända tills för kort tid sedan när fallet med den våldtagna kvinnan och hennes 200 piskslag offentliggjordes.

Ytterligare ett fall handlar om en 19 årig barnflicka som dömts till döden därför att babyn hon matade dog. Händelsen ägde rum i maj och Amnesty har överklagat men jag har inte lyckats hitta uppgifter om hon fortfarande är i livet.


"Reality shows" har blivit populära och strax före jul kommer brittisk TV att visa en show där icke-muslimer ska leva under strikt Sharia lag i tre veckor.
Deltagarna består av ett par från olika raser, en homosexuell frisör, en ateistisk taxichaufför och en fotomodell.
De ska be regelbundet och förväntas klä sig anständigt under dessa tre veckor.

Jag undrar om vi kommer att få se några halshuggningar eller stening om deltagarna inte följer reglerna?
Vad blir straffet om man kanske vill lämna showen?

26 november 2007

Big Brother


Global Warming är den perfekta ursäkten för alla de som vill ha alibi att begränsa vår frihet och fri marknadsföring.

Brittiska regeringen introducerar ett lagförslag där man tar på sig ansvaret för att reducera koldioxidutsläppen.
Fem-års-planen kommer att kosta UK 24 miljarder dollar varje år under de närmaste 42 åren och lovar en reduktion med 60 procent år 2050.

Man kommer att höja miljöskatterna och priset på bensin men funderar också på att utfärda "kol-kredit-kort".
När man flyger, köper bensin handlar eller äter ute blir det infört på kreditkortet. Man ska kunna spara och sälja överblivna "poäng" till dem som vill frossa.
Naturligtvis får man inte sälja sina poäng privat det vore ju att skapa en marknad för en ond, girig, kanske tom. vinstbringande affärsverksamhet. Alla överföringar ska ske under en nytt byråkratisk departement.

Är det möjligt att komma tillrätta med allt detta hysteriskt vansinne innan det tar ifrån oss den lilla frihet vi fortfarande har?

En kvinna vid namn Toni Vernelli har kanske den perfekta lösningen. Hon har steriliserat sig för att rädda planeten från GW eftersom det är själviskt att skaffa barn som bidrar till uppvärmningen.
"Varje barn som föds förbrukar mer mat, vatten, land, bränsle och producerar mer skräp, föroreningar, växthusgaser."

Hon gör verkligen en god sak för världen eftersom hon självmant avstår från att föra sina arvsanlag vidare.
Om alla fanatiska, hjärntvättade miljöaktivister gjorde samma sak skulle det bara ta en generation att bli av med knäppgökarna.

I San Francisco, som är föregångaren när det gäller alla extrema idéer, attackerar man nu de onda öppna spisarna. Man ska ha möte inom "Luftkvalitetsnämnden" för att avgöra om de ska tillåtas i hemmen i fortsättningen.

Det påstås att "miljöstudier " visar att 33 procent av alla partiklar i luften kommer från eldstäder.
En enda av de bränder som pågått i södra Kalifornien orsakar mer skräp i luften på 10 minuter än alla dessa eldstäder tillsammans under ett år.
Det vore smartare att förbjuda dem!

PS till Gamla Urklipp del 2

På Kvinnojours-affischerna stod att "våld är alltid ett brott". Utan att vilja märka ord, något som feminister gärna använder som debatteknik, liksom invandringsromantiker, så inser ju var och en att påståendet är vanskligt, för att inte säga osant.

Det påminner om det slappa argumentet att våld aldrig löser några problem. Slappt för att det ger ingen moralfilosofisk vägledning. Det är bara förvirrande mot bakgrund av att nazismen besegrades med ett massivt motvåld. Och polisiärt våld och självförsvar är sällan olagligt.

Kanske slappheten ger en vink om på vilken porös grund hela den feministiska samhällsanalysen vilar.

* * * *

När någon invandringskritiker skriver om "vi svenskar" i relation till invandrarkollektivet, eller bara om "svenskar och invandrare", så angrips detta omedelbart! Vem är svensk? Definiera svensk! Vad menar du med svensk?
Men om en invandrare talar om "vi invandrare" och "ni svenskar", så kommer ingen kritik för den uppdelningen.

* * * *

Invandringen och mångetniciteten har lett till nya språkproblem. En del invandringsromantiker har för att göra sig "begripliga" börjat tala om "svensk-svenskar", för att skilja vad vi normalt menar med svenskar från svenska medborgare med utländsk härkomst - antingen födda utomlands eller
med föräldrar som är det. Vi är alltså alla svenskar, men vissa är mer svenska än andra, dvs. svensk-svenskar.

Tänk om man skulle börja tala om britt-brittiska, tysk-tyska, amerikan-amerikanska, etc. Absurt eller hur?

Formuleringen "för kvinnors rätt mot mäns våld" (se affischen vid sidan med Alexandra Pascalidou!) fick ingen kritik, trots att de allra flesta män aldrig utövar våld mot kvinnor! Formuleringen är därför lika missvisande och demagogisk som om man skulle skriva "för svenskars rätt mot invandrares våld".

Jag tror inte man skulle kunna ha det på en affisch, eftersom det förmodligen skulle leda till åtal för hets mot folkgrupp. Och personligen är jag så känslomässigt PK att jag inte skulle vilja det. Det skulle helt enkelt vara för generaliserande och demagogiskt.

Men motsvarande generalisering om män tycker tydligen Alexandra Pascalidou är okej. Märkligt eller hur?

25 november 2007

Bergman: Vårt kulturarv skadades av 68-rörelsen!

Med risk för att göra mig skyldig till indirekt kultursnobberi, låt mig citera en bok jag just nu läser:

"Det är möjligt att någon modig vetenskapsman en dag vågar undersöka hur vårt kulturarv skadades direkt och indirekt av sextioåttarörelsen. Det är möjligt men knappast troligt.

Frustrerade revolutionärer håller sig fortfarande fast i sina skrivbord på redaktionerna och talar bittert om 'förnyelsen som kom av sig'. De inser inte (och hur skulle de kunna det!) att deras insats var ett dödligt hugg mot en utveckling som aldrig får avskiljas från sina rötter. I andra länder, där flera tankar har lov att frodas samtidigt, likviderades inte tradition och utbildning. Det var bara i Kina och Sverige, som man hånade och förödmjukade sina konstnärer och lärare.

Jag blev själv, inför ögonen på min son, utkörd från den statliga scenskolan. Då jag hävdade att de unga eleverna måste lära sig skådespelandets teknik för att nå ut med sitt revolutionära budskap, viftade de med den lilla röda boken och visslade, inställsamt påhejade av skolans dåvarande rektor, Nilkas Brunius.

De unga formerade sig snabbt och skickligt, intog massmedia och lämnade oss gamla och förbrukade i grym isolering. Personligen blev jag knappast hindrad i mitt arbete. Min publik fanns i andra länder, den försörjde mig och höll mig på gott humör.

Jag föraktade en fanatism som jag kände igen från min barndom: samma emotionella bottenslam, bara förtecknen var annorlunda. I stället för frisk luft fick vi deformering, sekterism, intolerans, ängslig inställsamhet och maktmissbruk. Mönstret är oföränderligt; idéerna byråkratiseras och korrumperas. Ibland går det fort, ibland tar det hundra år. Då det gällde sextioåtta gick det rasande fort. De skador man åstadkom under kort tid är häpnadsväckande och svårreparerade."

Ingmar Bergman i sin självbiografi Laterna Magica från 1987 sid. 231-32 i den inbundna upplagan

Ingmar Bergman.se

En tolkningsfråga

När man opponerar sig mot påståendet att Islam inte är en fredens religion och visar på alla de grymma, blodiga konfrontationer runtom i världen där muslimer (för det allra mesta) är inblandade får man svaret : "Detta är inte det riktiga Islam"

Det är nonsens, det finns ingen "enda Islam", som man kan påstå är den riktiga Islam. Det finns ingen samordnande auktoritet, endast en mängd rivaliserande grupper som drar till sig anhängare.
Tolkningen av Koranen görs av ledare (imams eller mullahs) och vad de säger gäller bara för den grupp som följer dem. Således kan det inom ett land finnas många motsägande tolkningar och lagar.

Det finns ingen formell process där ledare blir utbildade och det händer ofta att någon inspirerande personlighet skapar sin egen grupp.
Vanligt är att dessa grupper försöker ta död på varandra och många bombningar och många mord har skett därför att radikala grupper anser att de mer moderata muslimerna är avfällingar.

Påståendet att "detta är inte det riktiga Islam" är egentligen fullständigt meningslöst.
Det enda som betyder något är hur många människor som väljer att följa de radikala muslimernas tolkning av Koranen. Även om de är i minoritet orsakar de enorm skada.

Om dessa radikala inte representerar det "riktiga Islam" hur kommer det sig att de har kunnat åstadkomma inbördeskrig, revolutioner, mord och global terrorism i en så omfattande skala?
Det måste naturligtvis bero på att det finns ett stort stöd för dessa "jihadisters" aktioner även om det inte medges öppet. Det sker med de andras goda minne medan man avvaktar.

Koranen skrevs under 600 talet på det sätt som man kan förvänta sig av en ambitiös stam-ledare som behövde rationalisera sina idéer och expandera.
Den är ett hopplock av kult och historia från många åskådningar där humanitära aktioner bara gäller inom den närmaste gruppen. En ideologi som enar stammen och ger dem tillåtelse att expandera från lokala rövare till universala.

Achmed The Dead Terrorist

YouTube

Gamla urklipp del 2


Till skillnad från Sverigedemokraterna, så anser jag att feministiskt manshat och invandringsromantik är två sidor av samma politiskt korrekta mynt och att båda sidor måste bekämpas lika hårt. Faktum är att jag började som antifeminist innan jag blev invandringskritisk också. Därav fynden av en del gamla antifeministiska artiklar - jämte mindre smickrande sådana om invandringen - från 90-talets senare hälft.

Ser av ett gammalt urklipp ur SvD, att inte bara jag utan även Susanna Popova funderade kring de reklamaffischer med en massa trevliga mansansikten (typ Thomas Bodström och Clas Borgström), som man såg vid busshållplatser för några år sedan. Inunder ansiktena påståendet och frågan: "En av dem slog sin kvinna i går. Kan du se vem?"

Redan då undrade jag - minns jag - om ansiktena på affischerna verkligen föreställde dömda kvinnomisshandlare eller om poängen var att en kvinnomisshandlare inte såg ut som en flåbuse utan som en vanlig respektabel mansperson. Om de inte föreställde dömda kvinnomisshandlare utan bara skulle illustrera att en sådan kunde se trevlig och snygg ut, så fick påståendet att en av männen på affischen hade slagit sin kvinna igår en lögnaktig och larvig anstrykning, som motverkade syftet. Något som på sätt och vis överensstämde med hela kampanjen. Till exempel så visade affischerna inget ansikte på en person med rötter i Mellanöstern eller någon annan världsdel utanför Europa, inte heller någon tonårskille.

Fast den senare kategorin glömdes inte bort.

Här ett citat ur reklamtidningen Resumé:

"Min 16-årige son kom hem från gymnasiet häromdagen och bad mig läsa en trycksak som 'När kärlek gör ont'. Den delades ut i hans skola (och i många andra skolor över hela Sverige, gissar jag) och har som avsändare Operation Kvinnofrid. [. . .] Det material jag hittills sett från Operation Kvinnofrid präglas av ett förmynderi och ett generellt mansförakt vars make (förlåt, maka) man får leta efter - med tanke på de företag och institutioner som står bakom kampanjen. 'Tydliga markeringar ska göras mot de män som slår.' Det låter väl bra. Men ställer verkligen landstinget, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, åklagarmyndigheteren och anställda på bland annat SE-Banken, Åhléns och Guldfynd med flera upp på att 'kärlek sårar. . . när han klagar på din frisyr, din kropp, ditt sätt att prata eller dansa' med flera liknande, befängda påståenden i skoltrycksaken."

Men kvinnor får klaga på mäns kroppar och frisyrer, sätt att prata eller dansa?

I en frågespalt i M Magasin - ett av Amelia Adamos många projekt - svarar författaren till "Att skiljas" och "Efter förälskelsen", psykoterapeuten Thomas Böhm, på läsarnas frågor. En kvinna skrev att hon numera fann sin man så oattraktiv på grund av hans fetma, att hon inte ville ha sex med honom, men inte vågade säga det. Thomas Böhm svarade då att hon borde berätta det för honom. Förmodligen skrev han även att hon borde be honom banta.

Tänk er att en man hade skrivit och sagt att han fann sin fru så oattraktiv på grund av fetma och att han inte ville ha sex med henne - hade Böhm svarar likadant då? Jag tvivlar.

24 november 2007

Kulturell hänsyn

Nästa sommar kommer uttagningstävlingar för Olympiska spelen att äga rum i Eugene, Oregon. Men innan någon av de frivilliga kan hjälpa till måste de genomgå en specialkurs i "diversity". "The Blacks on Track "-gruppen vill vara säkra på att ortsbefolkningen tränas i hur man umgås med svarta.

Kommittén ska utbilda 1800 frivilliga i "nödvändigheten av kulturell hänsyn" och man har också inbjudit anställda vid restauranger, affärer och andra lokala inrättningar.

Det finns fortfarande en grupp kollektivister som tjänar sitt uppehälle på att porträttera svarta som offer och undertryckta, och genom att hålla den attityden vid liv försäkrar man sig om den väljarkår som kräver: " Give me, give me!"

Det har inte kommit ut något program om vad man speciellt ska träna på i Eugene men de exempel som ges ska klargöra vilka restauranger, hårfrisörer och kyrkor som svarta kan förväntas besöka. Man ska heller inte ta för givet att varje svart person är en idrottare eller åskådare. Polisen ges fyra dagars träning i diversity och hur de ska undvika ras-profilering.

Amerikaner ska tränas i att umgås med Amerikaner! Vilken förolämpning att anse att man ska umgås med svarta på annat sätt än med alla andra amerikaner.

Svarta tar examen vid college och universitet i rekordartat antal och få arbete i affärsvärlden, inom juridiken, medicin och industri. De har egna hem och högre inkomst än någonsin. Fler och fler ger upp sin roll som offer och njuter av det framgångsrika liv som följer om man tar del av de möjligheter som detta samhälle erbjuder. Färre och färre stödjer organisationer som NAACP och svarta sk. ledare, som Jackson och Sharpton förlorar därför politisk makt.

Det enda ras-relaterade problem som finns i detta land och som bl.a Bill Cosby föreläser om, har väldigt lite att göra med fördomar och rasism. Problemet är mentaliteten att man inte ska anstränga sig och bjuda till, att man inte ska vara duktig i skolan för då "härmar man vita", man ska inte inordna sig i samhället för då är man en "Onkel Tom".

Den mentaliteten kommer inte från ras utan från kultur och häri ligger den stora stötestenen i det så kallade rasproblemet.

Medan det med all rätt krävs att vita granskar sina förutfattade meningar och känslor gentemot svarta tycks det inte finnas någon vilja hos delar av det svarta Amerika att examinera hur sidor av deras egen kultur stoppar dem från att till fullo ta del av de möjligheter som finns.

Aktivister för medborgarrättigheter spelar på de strängar som gör att deras anhängare hellre skyller sina problem och svårigheter på andra, i stället för att erkänna att det beror på deras egen attityd.

Så länge man lägger nytt bränsle på den elden kommer den att fortsätta att pyra.

Våldet minskar enligt Brå


Doktor Gormander:

"Jerzy Sarnecki är den mest kände av vår tids tröstare. Han har visserligen slutat på Brå (Brottsförebyggande rådet) men fortsätter lyckligtvis att lugna oss med sitt vänliga leende och sin försiktiga humanism. Ni kan åka tunnelbana utan oro, säger han jämt. Ni behöver inte vara rädda. Jerzys jobb är att hålla paniken borta. Statistiskt sett har vi det bra.
Chansen att få se Jerzy i TV är betydligt större än att bli knivad framför TV:n.

[. . .]

Ingen vill leva i ett land där våldet ökar. Risken finns att folk tror att staten inte ger det beskydd som det enligt varje statsfördrag har som uppgift att ge. Enligt Tom Paine har vi en stat bland annat för detta. Att skydda oss mot vår nästa

[. . .]

Jag bläddrar lite i gamla försäkringar.

1981 hade misshandeln inte alls ökat, sade Henrik Tham på Brå. Tvärtom blir det mer sällsynt.

1984 fortsatte våldsbrotten att bli färre, enligt Brå. Jerzy sade samma sak i en stor AB-artikel. Tio personer färre hade slagits ihjäl de första nio månaderna 1984.

- Det är journalisternas fel att folk tror att våldet ökar, skrev Jerzy.

1985 sade han att våldet alls inte hade ökat på tio år. Man kan visst gå ut på gatorna. Hemma drog vi försiktigt bort gardinerna från fönstren och spanade ut på gatan. Skulle vi våga språnget till Konsum?

1986 hade våldet minskat ytterligare, skrev forskarna vid Brå i Expressen. Det kändes otroligt bra. Snart skulle vi inte ha något våld alls om trenden höll i sig.

Jag minns att jag träffade Nils Bejerot. Han var sur och menade att staten fifflade med statistiken.

- På femtio år har den upptäckta och beivrade brottsligheten bland pojkar i åldern
15-17 år blivit trettiotvå gånger större, en ökning med 3 200 procent, sade Nils Bejerot."

Citaten ovan hämtade ur ett odaterat klipp från Aftonbladet. Gissningsvis från slutet av 90-talet.

EU för slakt utan bedövning!


Norska Aftonposten meddelar att Norge, trots att landet icke är med i EU, kan tvingas införa slakt utan bedövning.

länk

Ur tidningen Djurens Rätt nr 2 1994:

"I en artikel i Svenska Dagbladet 6/3 beskrivs förloppet av docenten i fysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, Anders Forslid, och David H Ingvar, professor emeritus i klinisk neurofysiologi:

Halssnittet skär även av luftstrupen nedanför struphuvudet, vilket omöjliggör normala smärtreaktioner som bölande och bräkande. Dessutom innebär tekniken att de bakre halspulsådrorna skonas. Dessa artärer går till hjärnstammen, som har en central betydelse för medvetandefunktionen. Så länge blodflödet kvarstår i dessa kärl kan man förmoda att medvetande i någon form finns kvar hos djuret. Detta i synnerhet som djurkroppen under avblodningen vändes med huvudet nedåt, vilket kan förbättra kvarvarande blodflöde till hjärnan.

I ett skruvstäd

För att möjliggöra at djuren är vid medvetande fixeras de, skriver Veterinärförbundet."

Kan inte denna typ av slakt skapa antisemitism och islamofobi? Men bortsett från det, så är det groteskt att ovan beskrivna slaktmetod skall tillåtas jämsides med bedövad slakt.

Varför kräver inte kristdemokraterna och folkpartiet att all slakt skall ske utan bedövning, om det nu är så humant som Fredrik Malm och Alf Svensson samt Birgit Friggebo hävdar?

23 november 2007

"Wetbacks"


Den nationella debatten om immigration i Amerika har urartat i en gräl fyllt av smädesord i stället för en ärlig diskussion.
På ena sidan finns en koalition av i vanliga fall politiska fiender; radikala vänstern och Handelskammaren som har enats om att driva en öppna-gränsen-politik.

Dessa två har totalt olika motiv. Affärsmän som vill ha billig arbetskraft för byggnadsarbeten och trädgårdsarbete och de lidelsefulla socialisterna som är emot alla gränser över huvud taget.
USA tar emot 50 gånger så många invandrare som den övriga världen men det är inte nog.

Att inte ha viljan att stoppa den illegala immigrationen orsakar:

En massiv stöld av identitetshandlingar.
Ökar antalet trafikolyckor och kostnaderna eftersom de illegala inte har körkort och ingen försäkring.
Högt födelsetal vilket ökar sjukvårdskostnaderna.
Håller nere lönerna för lågutbildad arbetskraft.
Översvämmar skolor och sjukhus med ökade kostnader.
Det finns dessutom många utredningar som visar att de illegala invandrarna begår 50 procent mer brott.
På den andra sidan i denna debatt är motståndarna till ILLEGAL immigration.

Enligt en undersökning av John Zogby är en majoritet av amerikaner emot illegal immigration, "En kombination av dessa två ord väcker en mängd negativa känslor".

64 procent av de tillfrågade vill ha strängare straff för illegala, såsom böter, fängelse och utvisning samt att man verkligen stänger gränsen.

Hur man på alla tänkbara sätt försöker förhala och undvika visar följande exempel.

Många borgmästare i städer längs texasgränsen opponerar sig emot att man bygger ett stängsel längs gränsen. I stället har dessa borgmästare kommet upp med sin egen lösning:
Gör floden Rio Grande bredare och djupare!
Dessa sex framstående borgmästare kallar stängslet "En vägg av skam" De hotar att stämma regeringen för att hindra stängselbygget.

Brownsvilles borgmästare föreslår att man breddar 42 miles av floden till en kostnad av 40 miljoner dollar. Han säger att om man gör floden bredare tar det längre tid att ta sig över , omkring 4-5 minuter, vilket skulle underlätta för gränspatrullen att ta fast inkräktarna.

Mexico tycker också att det är en utmärkt idé eftersom vi delar på floden, så var är deras bidrag till kostnaden?

Om man gör floden djupare riskerar de illegala att drunkna i stället för att bryta benet när de klättrar över staketat.
En idé som borgmästarna inte tänkte på är att man skulle kunna plantera in krokodiler i floden.

PS. Ordet "wetbacks" är ett namn på illegala som tagit sig över floden.

PS till "Gamla Urklipp del 1"

Människor som är så intoleranta, att de inte tolererar att medlemmar i deras egen grupp gifter sig med någon utanför den, eller överger gruppens religion eller att barnen inte gifter sig med någon de utsett, förtjänar inte asyl rent moraliskt. De flyr i bästa fall ett system som de själva skapat.

Den stora skandalen är emellertid att våra politiker och massmedier fortfarande mörkar om det stora antalet blufflyktingar. Till exempel från Norra Irak, dvs. Kurdistan. Hälften av dem återvänder på semester till sitt hemland i väntan på permanent uppehållstillstånd i Sverige. Detta vet de flesta svenskar inte om, eftersom man inte talar om det från officiellt håll.

En städare på mitt jobb till och med semestrade i Irak under Saddam. Så vad gjorde han i Sverige? Var han flykting? Arbetskraftsinvandrare?

Och hur är det med Sveriges dalt med Iran? Här har vi en regim som dömer en författare och alla som befattar sig med dennes bok till döden, men vår regering ger ett rikt land som Iran exportkrediter. SvD

Och ingen bryr sig. Hur skall man i ett sådant läge, och det finns tjogtals med parallella situationer, kunna respektera våra styrande och vårt samhälle? Vi delegitimerar det moraliskt genom vår extrema dubbelmoral.

Gamla urklipp del 1


Fann en massa urklipp från 90-talet när jag tömde flyttkartonger. De handlar om två saker: manshat från feministiskt håll (t ex Operation Kvinnofrid) och
importerad intolerans via invandring av muslimer.

Här några axplock om invandringsrelaterade problem:

"Det Sirpa hade svårast att förlika sig med var den skräpiga gården. Att vissa grannar slängde ut blöjor genom fönstret.[. . .} Hon var trött på Rinkeby, trött på fördomarna. Även på de positiva fördomarna.

- De som hade inställningen att de stackars människorna måste få hjälp eller de som trodde att Rinkeby var en evig sambafestival, exotiskt värre. Det var så förnedrande mot oss alla, som om vi bodde i något jäkla reservat. Kanske hon hade orkat, säger hon, om det inte vore för hennes tonårsdöttrar. - Jag ville inte att de skulle växa upp med det kvinnoförakt som ändå fanns runt om oss. Särskilt mot svenska tjejer." (DN Insidan 1 juli 1998.)
"När en kristen västerlänning konverterar till islam framkallar det på sin höjd ansträngda fniss eller bekymrat upphissade ögonbryn. Men när en muslim 'avfaller' från islam och övergår till kristendomen kan det vara fråga om liv och död. 'Vi vet att du har blivit kristen. Du måste gå till imanen i din moské och återvända till islam. Annars vet du vad vi tänker göra med dig!'
[. . .]
Hela texten på
Archive Moulin

22 november 2007

Ni ler nu men vänta bara....

När jag växte upp var det nästan enbart fängelsekunder och sjömän som var tatuerade. Att "smycka" kroppen genom att sticka hål och stoppa in föremål sk. piercing var i det närmaste osett och ansågs perverst och ociviliserat .
Både piercing och tatuering är fortfarande i mitt tycke bevis på dåligt omdöme och bristande självförtroende.

Följande insändare i översättning från Savannah (Ga.) Morning News talar för sig själv.

"På grund av mina kroppsmodifieringar, inkluderande tatueringar och piercings, anser jag mig vara medlem av det Modifierade Samhället. På grund av mina modifieringar utsätts jag dagligen för rynkade näsor och irriterande frågor från människor utan modifieringar och jag måste kämpa hårdare för att hitta ett arbete än vad de behöver göra.

Detta väcker frågan om det inte skulle finnas en lag som skyddar modifierade människor från diskriminering.
Jag anser att vi som en modifierad kultur skall skyddas mot diskriminering på samma sätt som African Americans, judar och homosexuella.
Under anställningsintervjuer ser man ner på oss och man utgår ifrån att vi är ointelligenta. Arbetsgivarna ser oss som inte som en tillgång för företaget, så som de ser på människor utan kroppsmodifieringar.

Om vi ändå får ett arbete på grund av våra enastående kvalifikationer uppmanas vi att ta bort våra utsmyckningar och täcka tatueringarna. Jag frågar, är det rättvist?

En arbetsgivare befaller inte en jude att avlägsna ett halsband med Davidsstjärnan eller en svart kvinna att täcka huden eftersom hennes pigmentering kan vara störande för en del.
Varför måste vi som en modifierad kultur lida för de förändringar vi förbundit oss till liksom det sätt som vi valt att representera?

Att vara modifierad borde inte vara ett hinder för vår förmåga att få arbete så länge som dessa modifieringar inte hindrar oss från att utföra våra uppgifter på jobbet.
Med lite tur kommer samhället i sinom tid att betrakta oss med modifikationer, på samma sätt som de ser på alla andra.
Så nästa gång du vandrar nerför gatan och ser någon av oss , tänk två gånger innan du drar slutsatser och inse att vi är likadana som du, bara med fler dekorationer"

Ny uppgift för UNs Human Rights Ccommission

Grue öppnar eget

Grue startar sin egen blog som vi kommer att följa med stort intresse.

Good Luck!

21 november 2007

Saudiarabien förklarar

För några dagar sedan skrev Knute om en kvinna i Saudiarabien som våldtagits av ett gäng och där kvinnan dömdes till 200 piskrapp och sex månaders fängelse som straff för att hon försatt sig i denna situation.
Männen ådömdes mellan två och nio års fängelse.

Det är den lag som CAIR och andra islamiska organisationer vill införa i detta land, by the way.

Nu har denna händelse väckt mycket uppmärksamhet i media. I USA kallade man det "ofattbart", och saudies är upprörda över att händelsen inte återgetts riktigt.

Media rapporterade inte att det var tre domare, inte en, som ökade på straffet från ursprungliga 90 piskrapp till 200. Att det var ställt utom allt tvivel att kvinnan var skyldig.
Känns det inte mycket bättre att veta att det var tre idiotiska domare i stället för en som dömde henne?

Kom ihåg att detta är samma land där islamisk polis hindrade unga flickor att fly från en brinnande skola därför att de inte hade tagit på sig huvuddukarna.

Den våldtagna kvinnans advokat kommer också att bli straffad eftersom han, enligt justitieministern, uttalade sig oförskämt om rättsväsendet och ifrågasatte lag och ordning.
Han kanske också blir piskad?

Spioner

På grund av slarv vid anställningsrutiner verkar det som den Hezbollah spion som fick arbete vid FBI och CIA är inte den förste terrorist som infiltrerat USAs regering.

Det sägs att en al-Qaida medlem också fått anställning vid Environmental Protection Agency enligt World Net Daily.

Waheeda Tehseen som är från Pakistan ljög om sin bakgrund och sitt medborgarskap på samma sätt som den libanesiske spionen för Hezbollah och det kollades aldrig.

Ytterligare en sak som man missade var att Theseen, en passionerad muslim, är gift med en fd. major i Pakistans armé, numera involverad i spionverksamhet där han stöder både Taliban och al-Qaida.
Tehseen, som drev "välgörenhetsorganisationer" där hon samlade pengar till al-Qaida under täckmantel att det var för barnhem, arresterades år 2004.

Det sägs också att FBI har problem att hitta tolkar och att man anställer "språkspecialister" utan tillfredsställande bakgrundscheck, att flera av dem orsakar misstankar men att de ändå ges tillstånd att ta del av topp-hemligheter.

Man kallar FBI ett hus fyllt med mullvadar och har vid upprepade tillfällen upptäckt att översättare förälskat sig i en misstänkt person och varnat honom.
Den kvinnliga agenten, Nada Nadim Prouty arbetade som speciell agent från 1999 till 2003. Hon förfalskade sina papper om medborgarskap och skickade information till sina hezbollah-släktingar i Libanon.

William Gawthrop, tidigare anställd vid Pentagon, varnar USAs säkerhetsverksamhet och uppmanar dem att inte anställa arabiska immigranter och muslimer. Att försätta dem i situationer där de agerar som översättare eller förhörsledare "orsakar konflikt för dem" eftersom det strider mot deras samvete grundat på religiös och juridisk doktrin.

Naturligtvis hotar de anställda av arabisk bakgrund att stämma FBI och så tar man sig runt det problemet.
Den politiska korrektheten blir vår undergång!

Sakta men säkert

Förra veckan lämnade 54 arbetare vid Swift&Co. sin arbetsplats i protest. Alla 54 är muslimer av afrikansk härkomst och de var upprörda över att fabriken vägrar att ge dem två böneavbrott under arbetstid.

De var också upprörda över att företaget enligt deras mening inte ger kvinnliga arbetare tid att tvätta sig ordentligt efter toalettbesök.

Muslimska arbetare måste bedja fem gånger om dagen och de vill att företaget ger dem två bönestunder...en kl. 4 på eftermiddagen och en vid solnedgången. Raster är betalda om de är kortare än 30 minuter men det är inte fastslaget hur många man kan ta.

I förberedelser för bönen måste man genomgå en reningsprocedur "ablution". Den består av att man måste tvätta ansikte, händer, armar, ben och fötter under rinnande vatten. Speciell rening under rinnande vatten krävs också för att avlägsna alla spår av urin, avföring och blod; under och efter menstruationsblödning samt efter samlag.

Lösningen på problemet vore naturligtvis att avskeda alla 54 och låta dem hitta arbete på ett ställe där arbetsgivaren är mer välvillig.
Ett arbete inom något statligt verk borde passa bra.

Om tio år kommer vi att se tillbaka på detta år och nästa och fråga oss varför vi inte gjorde något för att stoppa allt muslimskt intrång i vårt samhälle medan vi hade tillfälle.

Men då är det för sent.

Strategi mot organiserad brottslighet


I en roman som heter "Den svarta väggen" skildras Sverige år 2009. Brottsligheten grasserar. Ordningsmakten har tappat greppet. Rysk maffia smugglar flyktingar över Östersjön i snabbgående båtar. Nynazister skjuter invandrare. En grupp inom etablissemanget gör statskupp och för in Sverige i Nato.

Är vi på väg åt det hållet?

En reform som riksdagen skulle kunna besluta om, och som skulle få katastrofala följder för den organiserade brottsligheten, vore avkriminalisering av cannabis, kokain, heroin, etc.

Då skulle den svarta marknaden för narkotika elimineras och den organiserade brottsligheten förlora en viktig inkomstkälla.

"Cannabis är den i särklass vanligaste narkotikan i Sverige och en av de viktigaste inkomstkällorna för den organiserade brottsligheten." Polistidningen

Drug News

"Europaparlamentet uppmanar rådet att arbeta för att ändra förbudskaraktären hos FN:s konventioner om narkotika för att man effektivare skall kunna sätta stopp för en av den organiserade brottslighetens viktigaste inkomstkällor." Eu-parlamentet

Vi vet att terroristerna också finansierar sin verksamhet medels drogförsäljning.

"Två tredjedelar av all opiumvallmo för herointillverkning beräknas komma från Afghanistan. Usama bin Ladin har själv gott om pengar men hans nätverk och andra terrorgrupper förser sig med inkomster som narkotikahandeln ger. En pakistansk eller afghansk bonde säljer opiumknopparna för 1 000 kr per kilo medan en terrororganisation med kurirer i väst, inte sällan landsmän, säljer vidare för 3 miljoner kilot (”A survey of illegal drugs”, bilaga till The Economist, juli 2001)." Arbetaren

I USA förespråkar både paleo-libertarianer, paleo-konservativa och neokonservativa avkriminalisering av droger.

Sobran
Lew Rockwell
National Review
The American Conservative

20 november 2007

Utrikesministern och gangsta-rapparenEn skandal kokar i Tyskland. Gangsta-rapparen Muhabbet har avslöjats som blodtörstig jihadist. Inte så kul för EU-topparna som tagit honom i famnen:

Frank-Walter Steinmeier, Tysklands utrikesminister, har slitit av sig slipsen och knäppt upp skjortan. Med ett saligt leende på läpparna lägger han armen om sin franska kollega Bernhard Kouchner och lutar sig fram mot mikrofonen.

–Deutschland, sjunger de båda ministrarna och knäpper med fingrarna och vaggar i takt med musiken. Sedan sjunger de ”Frankreich”.

Det är refrängen i den turkisktyske popstjärnan Muhabbets låt ”Deutschland” som handlar om invandringen som ett positivt bidrag till den tyska och franska kulturen.

Låten spelades igår in i en sliten studio i den trendiga stadsdelen Neukölln i Berlin där Muhabbet är delägare i musikstudion Plak Music.

–Tyskland, varför slår du igen dörren, sjunger den 23-årige Muhabbet medan Steinmeier och Kouchner väntar på sin insats.

Efteråt strålar ministrarna. Och Muhabbet är nöjd: ”Ganska coola, de där snubbarna”, säger han. SvD

Egendomligt nog bekymrar sig inte ministrarna över hans otäcka lilla vana att uppmuntra till våldsam jihad i sina sånger.

Muhabbet har utropats som integrationens Wunderkind: Han är UNICEF-representant för utbildning, och toppfigur för anti-våldskampanjer i ministeriet för familj och skola. He flyger i ministerns plan och har ätit middag med kanslern, Angela Merkel...

Nu har det framkommit att Muhabbet har uttalat att han gärna skulle ha torterat den holländske filmaren van Gogh i en källare flera dagar, innan han skulle dödat honom. Han erbjöd sig också göra samma sak med Ayaan Hirsi Ali.

Så över till Frankrikes utrikesminister Bernard Kouchner, som var med och sjöng på mys-videon, han är inte är så oskyldig han heller. Kouchner var tidigare FNs höge representant i Kosovo där han agerade som maffiaboss och såg till att biståndspengarna försvann. Inte nog med det, han lyfte inte ett finger för att stoppa den etniska rensningen som resulterade i att landet i stort sett tömdes på serber.

Helt klart har Kouchner varit på islamisternas sida hela tiden! Sådana är våra höga EU-representanter. Fina ord och fiffel och båg. En odemokratisk grundlag smygs på oss, liksom dolda planer om att unionen ska utvidgas och omfatta Nordafrika och Mellanöstern.

Gates of Vienna: Rappin' with Jihad
Corrupt, bigoted Bernard Kouchner is back in the news…
Maciej Zaremba: Koloni Kosovo

Bröstchock!

Har länge filosoferat om kvinnobröst och all uppståndelse kring dem.

På 80-talet var badmodet för damer (och herrar) topless. Minns inte så mycket av det. Men jag tror att man som man slutade titta efter ett slag. Det var intressantare att läsa i den bok eller tidning man hade med sig som strandlitteratur.

Sedan på 90-talet läste jag om unga kvinnor som tyckte att det var vulgärt att visa tuttarna och använde hel baddräkt eller traditionell bikini. Och helt plötsligt var alla nakna bröst borta från badstränderna.

Vad var det som hände? Vem bestämde att alla kvinnor skulle sluta bada topless? Konstigt att det kan bli så. Att folk gör som alla andra hela tiden.

För ett tag sedan avvisades ett par topless-kvinnor från en simhall i Uppsala med hänvisning till ordningsreglerna. Deras försvar var att män ju fick bada topless, så varför inte kvinnor? Expressen

Bra fråga. Vi är skyldiga dem ett svar.

Så hur lyder det?

Svaret ges i hela texten - av vilket det ovanstående bara var ett smakprov - på Archive Moulin

19 november 2007

Muslimer blir kristna

Man hör inte så ofta talas om att muslimer konverterar till kristendomen eller någon annan religion, förmodligen därför att det är förenat med livsfara.
Ändå förekommer det och SVD har en artikel om detta, en 26-årig Lundabo som lämnade sin muslimska tro för kristendomen.
Reza Zare levde tidigare i södra Iran men skrev kritiska artiklar om islams kvinnosyn och tvingades fly.
Han säger att ett av de största problemen är att Koranen används som lagbok, att den är oerhört hård och gammalmodig och att Iran inte accepterar andra muslimer än Shiamuslimer.
Zare säger att han hotas till livet om han återvänder till Iran.

Al- Quaeda har utfärdat
dödshot till kristna konverterade i Kurdistan:" Vi jagar de som konverterat till Kristendom eller Zoroastrianism eftersom vi anser att de är avfällingar och Guds straff måste genomföras genom att döda dem"

Tusentals muslimer konverterar i Frankrike, runt 10,000 till Katolska kyrkan och 5,000 till protestanterna men säger att de hotas av uteslutning ur familjen och även till döden.
Instruktionerna finns i Hadith.
Kvinnliga avfällingar stängs in i rum ibland i åratal, som en sorts psykologisk tortyr, tills de ändrar sig. Vad gäller män så måste de dö, men först förlorar de alla rättigheter. Barnen tas ifrån dem, äktenskapet upplöses, de förlorar all arvsrätt och de kan inte bli begravda i en muslimsk begravningsplats.

Pakistanier, egyptier, saudiaraber och syrier tar de största riskerna när de konverterar.

Många
nykomlingar i Danmark upptäcker att det inte bara är att ändra adress och lära sig språket för att smälta in i ett nytt land. Sedan år 2000 har åtminstone 660 personer konverterat till kristendomen, nästan hälften var tidigare muslimer.
Kristeligt Dagblad rapporterar att nyanlända är speciellt motiverade eftersom de tror att ett byte av religion försäkrar dem om snabbare asyl, hjälper dem att finna arbete och integrera dem i det danska samhället.

Kristendom är inte logiskt för muslimskt tänkande eftersom de inte kan förstå hur man kan dyrka någon som förlöjligades och sedan dödades.

SvD