13 november 2007

Det kanadensiska exemplet


Kanada hävdar att man har världen största invandring.

Till skillnad från Sverige har man emellertid akademiker som öppet ifrågasätter den. Och därför kan det vara av intresse att ta del av vad de säger, eftersom det antagligen stämmer in även på svenska förhållanden.

En konservativ tankesmedja, Fraser Institute, ifrågasätter om minskad befolkning skulle minska inkomsten per capita, eftersom andelen av den gemensamma kakan skulle öka för alla. De har också genomfört en studie som visar, att skatteintäkterna från invandrarna inte överstiger utgifterna för dem.

En annan konservativ tankesmedja, C.D. Howe Institute, antyder att invandring inte kan hålla den kanadensiska befolkning ung utan tvärtom kan bidra till att öka dess genomsnittsålder. Alltså fler pensionärer än yrkesverksamma i en överskådlig framtid.

Sysselsättningsstatistik visar att inte ens yrkesutbildad invandrare - bland vilka arbetslösheten är 34 procent - förmår möta kraven på den kanadensiska arbetsmarknaden, och Statistics Canada (Kanadas motsvarighet till Statistiska Centralbyrån) visar att trots framgång med att minska fattigdomen bland kanadensare, så har den inte minskat bland invandrare.

Ett lands ekonomiska vinst eller förlust av invandring beror på huruvida invandrare har en inkomst som ligger över eller under genomsnittet, huruvida invandring påverkar det totala löneläget och huruvida det kunnande invandrare medför och deras påverkan på lönebilden ökar landets konkurrenskraft.

Analys av data i folkbokföringsstatistiken från år 2000 visar att invandrarnas inkomster bara utgjorde 80 procent av det nationella genomsnittet. En studie från 2003 av Statistics Canada visar att invandrarnas inkomster drastiskt minskat mellan 1980 och 2000. Försämringen har ägt rum trots att Kanada 1993 vidtog åtgärder för att uppmuntra högutbildad invandring, med resultatet att 45 procent av de nya invandrarna har universitetsexamen, mot bara 13 procent i början på 90-talet.

Trots det har invandrarnas andel av bruttonationalinkomsten minskat! Detta har naturligtvis medfört ett ökat beroende av offentligt finansierad vård, boende och understöd i olika former.

Fraser Institute hävdar att invandrare som kom mellan 1990 och 2002 kostar Kanada årligen 18,3 miljarder kanadensiska dollar utöver skatteintäkterna från dem. Bortsett från påfrestningar på den allmänna välfärdsapparaten, så är 42 procent av invandrarna beroende av subventionerat boende jämfört med 17 procent av befolkningen i övrigt.

Wikipedia

Det hela påminner om en artikel i DN debatt 2004, då professor Bo Södersten hävdade att invandringen sedan tidigt 90-tal blivit en ekonomisk förlustaffär för
vårt samhälle och att den årliga kostnaden för invandringen låg på mellan 40-50 miljarder.

Journalisten Kurt Lundgren har via korrespondens med myndigheterna försökt få veta hur mycket invandringen kostar samhället som helhet, med alla direkta och indirekta kostnader, men inte fått något svar! Man vet på öret kostnaderna för trafikolyckor och alkoholskador, men konstigt nog inte den för invandringen. Ur politisk och demokratisk synvinkel måste detta anses ytterst bekymmersamt, eftersom det innebär att vi fattar beslut i blindo.

Östra Ölands Fria Horisont ; Östra Ölands Fria Horisont

2 Kommentarer:

Berit sa...

Kostnads-siffrorna för USA år 2000, 61 miljarder dollar, fördelade så att den legala immigrationen kostar 35 miljarder och den illegala 26 miljarder. Detta efter att skatteintäkterna har borträknats.

Jean Moulin sa...

Tack för kompletteringen.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.