08 november 2007

Ett säkerhetspolitiskt dilemma


Ulf Nilsson: ". . . Europa invaderas, det finns inget bättre ord, av muslimska flyktingar, främst från Irak som har världens största (och mest bortglömda) flyktingproblem. Majoriteten av flyktingarna är INTE – jag repeterar INTE – mordiska extremister. Men som attentaten i London och Madrid visar, plus åtskilliga avvärjda attentat, ökar risken. Sverige är det öppnaste av Europas länder. Som bland annat min kollega Nuri Kino visat (grattis Nuri!) opererar ett trettiotal smugglarligor i vårt land – ligor som hjälper tiotusentals irakier att komma. Det är inte länge sen en lång rad kommuner nödropade om att de dignar under bördan. Bostäder, pengar och framförallt JOBB – allt saknas och trycket växer."

Expressen

Det som Nilson beskriver är ett säkerhetspolitiskt dilemma. Därför borde asylpolitiken inordnas i den säkerhetspolitiska planeringen.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.