13 november 2007

Fördelen med en åldrande befolkning

Vi får ständigt höra om låga födelsetal och om arbetskraftsbrist när fyrtio- och femtiotalister går i pension, och att vi därför måste ha en ständig ström av arbetskraftsinvandring.

Men hur är med den saken egentligen? Om vi inte skulle ha någon invandring, så skulle befolkningen inte öka, men det skulle inte heller behovet av dagisplatser, lärare, sjukvård, nya vägar, nya bostäder. Ju färre barn som föds, desto mindre behov av dagispersonal, skollärare, barnsjukvård, och på sikt mindre behov av åldringsvård, eftersom befolkningen skulle minska.

Med ökad invandring ökar behovet av dagis, nya skolor, vägar, energiförsörjning, etc. Och antalet pensionärer kommer också att öka.

Med andra ord skulle vi spara på miljön om befolkningen inte ökade och på lång sikt till och med minskade. Och vi vinner ingenting på att importera arbetskraft. I bästa fall kanske vi löser tillfällig brist på utbildad arbetskraft inom vissa yrken, eftersom småföretag ibland inte lyckas hitta arbetssökande som "matchar" vad de söker, men samtidigt, är det inte så, att förutom att antalet pensionärer kommer att öka, så kommer också antalet högskoleutbildade att göra det? Om det är så, vilket det är, så kommer våra inhemskt producerade högskoleutbildade att gå ut i arbetslöshet på grund av import av högutbildad arbetskraft.

De enda som tjänar på arbetskraftsinvandring är företagen, som slipper bära de synliga, omedelbara sociala kostnaderna, vilket ger snygg bokföring inför bolagsstämmor. Även mediaklassens invandringspropagandister tror sig tjäna på arbetskraftsinvandring genom tillgång till statushöjande utländska hembiträden. Men eftersom både företagsledare och journalister är en del av samhället, så förlorar de indirekt i lika hög grad som alla andra. Eftersom de och deras barn drabbas av invandringens många minusposter: ökad kriminalitet, islamisering, förlust av nationell identitet, ökade sociala kostnader vad gäller sjukvård, ökad arbetslöshet, mindre konkurrenskraft för nationen, minskad yttrandefrihet och minskad likhet inför lagen.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.