05 november 2007

Guy Fawkes Dag


Fawkes var katolsk konvertit och legosoldat som deltog i en komplott mot engelska parlamentet och kungahuset, som en reaktion på förföljelserna av katoliker under
Elisabet I.

Trettiosex kruttunnor med en sprängkraft som hade ramponerat flera hus i en vid radie om de detonerat hade placerats i en källare under parlamentet. Konspirationen avslöjades och Fawkes greps in flagrante (se bilden!).

Förhindrandet av attentatet blev 1606 högtidsdag för att tacka protestanternas Gud för den lyckliga utgången. Sedermera engelsk högtidsdag med brasor à la svenska Valborgsmässoafton.

Wikipedia


Naturligtvis görs nu jämförelser mellan dåtida katoliker och dagens muslimer och naturligtvis i syfte att påtala det orättfärdiga i "förföljelserna" av de senare. Precis som om det inte då fanns en katolsk konspiration för att återinföra påveväldet. Och precis som om skillnaderna mellan katoliker och muslimer vore mindre än vad de är.

New York Times

Engelska katoliker var emellertid infödda, talade samma språk som protestanterna, erkände Jesus som Guds son, Bibeln som Guds ord, hade varit i majoritet innan Henrik den XIII (Elisabet den förstas far) beslutade bryta med Rom på grund av sina äktenskapliga problem. Skillnaden mellan katolikerna och protestanterna var snarare mer som mellan syd- och nordstatare under nordamerikanska inbördeskriget.

Vi skall dock vara tacksamma för den tydligt evolutionära linje som historien uppvisar, när Europas västliga och nordliga stater bytte från katolicism till protestantism. Utan denna evolution, så hade vi varken haft demokrati eller kapitalism eller industrialism eller nationalstater.

Så Fawkes var egentligen ingen hjälte. Även om han liksom Robert E Lee, sydstaternas härförare, fått en nimbus av rebell och skön förlorare, överlägsen de plebejiska segrarna. Som Thomas More, ja, som till och med John Wilkes Booth.

Och Brutus i Shakespeares drama. Och general Custer.

"Remember, remember, the Fifth of November."

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.