13 november 2007

Nu blir jag kriminellU.N.'s ledare har föreslagit att de som bortser från att människan är orsak till Global Warming ska rubriceras som kriminella.

Det påminner om en rubrik jag såg för länge sedan.
"Jordens undergång är nära förestående och kvinnor, barn och minoritetsgrupper kommer att drabbas värst"

Jag undrar vilket straff som väntar oss, som ser att Kejsaren är naken?

Den största faran anser man vara förekomsten av koldioxid. Ni vet den där beståndsdelen av luft som vi andas ut och som är anledningen till att vi ska prata med blommorna.

Det anses att människan har bidragit till en CO2 ökning av 3 procent. Jag tror inte att människan kan isoleras från det ekologiska systemet i sin helhet. De fossila bränslen vi nu utnyttjar avgav tidigare syre till systemet som, om vi nu återför kolet i form av CO2 , är en del av balansen.
Dessutom, även om vi spenderar miljarders miljoner och reducerar CO2 utsläppen med, låt oss säga 50 %, behövs det bara ett vulkanutbrott från Pinatubo för att återföra oss till utgångspunkten igen.
Varför är människor så villiga att falla för denna skräckpropaganda? Dessa "kejsarens kläder"?
Allt det handlar om är att försöka ta död på kapitalismen och få maximal kontroll över individens liv.

PS. Det är fortfarande inte lika varmt som det var år 1300 AD eller 1100 BC så vad är den ideala temperaturen?

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Det är väl bra att döda kapitalismen.

Anonym sa...

Anonym (som saknar IQ att ens skriva ut en påhittad signatur att besvara):

Kan du ge exempel på var dödande av kapitalism =marknadsekonomi varit bra?

Du är förmodligen indoktrinerad av hem eller skola, men all socialism har endast gett lidande och död i alla dess former, medan kapitalismen, som går ahnd i hand med västlig demokrati, har gett frihet och välstånd för individer såväl som för samhällen i stort. Det finns ingen konflikt däri; marxismen är en falsk saga om konflikt och en radikalism som saboterar allt och koncentrerar all makt den i "politiska förarsätet".

Berit sa...

OK. Anonym kom igen nu för en gångs skull. Du slänger alltid ur dig en massa "tyckanden" men är aldrig kapabel att motivera någonting. Förklara nu vad du menar.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.