28 november 2007

Profetisk riksdagsmotion från 1992

1991/92:nyd161

Motion till riksdagen av John Bouvin m. fl. (nyd)

Landet blöder och vi har en arbetslöshet som vi inte skådat på 40 till 50 år. Den nuvarande flykting- och invandrarpolitiken är totalt felaktig. Något radikalt måste därför göras.

När skall alla Ni som bär ansvaret för invandringspolitiken vakna? Var vi än sätter gränsen, 10.000, 30.000, 50.000 eller 100.000 flyktingar/invandrare per år, så blir det fel.

Den så kallade rasismen sprider sig i vårt land liksom i hela Europa. Är det så svårt att förstå varför? Fortsätter vi med den nuvarande politiken så kommer även de att vakna som inte vill förstå.

Varför inte ta tag i problemen och lyfta fram dem i ljuset?

Nu kommer alla så kallade 'förståsigpåare', experter och jag vet inte allt vad de kallar sig, att skrika: Rasism! Rasism!

Men det handlar inte om rasism utan sunt förnuft och hänsyn till svenska medborgare bosatta i Sverige. Vanligt folk här i landet frågar sig nämligen varför vi ska ta in fler invandrare när jobben tryter och ekonomin rasar i botten, brottsligheten ökar och utländska medborgare som sitter i fängelse får svenskt medborgarskap. Listan kan göras hur lång som helst. Är makthavarna och beslutsfattarna så långt från verkligheten att de inte ser vad som pågår?

Hur har det kunnat gå så fel? Ja inte är det invandrarnas eller flyktingarnas fel!

Den obehagliga sanningen är att politiker, fackföreningsfolk och massmedia bär ett oerhört stort ansvar för den uppkomna situationen.

Av hänsyn till LO:s "värnande om jobben" har tidigare regeringar vägrat låta flyktingar och andra göra rätt för sig redan från början i vårt land.

Många arbetsföra har fostrats till sysslolöshet och bidragstänkande. Detta har skadat flyktingarna och upprört de svenska skattebetalarna. Det är en oförlåtlig dumhet av regering, riksdag och den fackliga rörelsen att de som kommit hit inte omedelbart fått möjlighet att arbeta.

Våra politiska ledare har också under lång, lång tid provocerat befolkningen genom att stämpla alla som ifrågasatt flyktingpolitiken som rasister, extremister och mörkermän.

Det är Ny Demokrati som vill ha en humanare flyktingpolitik, men massmedia/politiska motståndare satte snabbt dit en 'rasiststämpel' på partiet för man trodde det var bästa sättet att hålla partiet utanför politiken.

Men något radikalt måste göras. Vi föreslår följande:Stoppa invandringen under ett eller flera år, sätt gränsen till en nivå enligt FN:s flyktingkonvention.

Politiker från alla läger måste ut och samtala med folk utan att förolämpa dem som tillåter sig att framföra kritik eller har en avvikande mening om flyktingpolitiken. Det vill säga en öppen debatt. Får vi inte öppenhet i Sverige när det gäller invandrarpolitiken så är risken uppenbar att vi inom en snar framtid får stora problem med kravaller som många länder i Europa lider av.

Under tiden rensar vi upp i den 'soppa' vi ställt till med. Alla asylsökande måste få ett snabbt besked. Samtliga som varit i landet i minst 12 månader får stanna men missköter man sig och blir dömd för grova brott eller gör sig skyldig till upprepad brottslighet, även av förhållandevis lindrig beskaffenhet, t ex snatteri, så blir resultatet omedelbar utvisning.

Gör klart för alla vad som gäller i Sverige. Vill man inte följa de svenska lagarna har man faktiskt inte här att göra.

Med andra ord, lika rättigheter och skyldigheter för alla i Sverige boende människor, oavsett hudfärg, utseende, ras eller kön, med ett undantag. Är man inte Svensk medborgare skall man utvisas när man begått grova eller upprepade brott, inte som nu till exempel fallet Ursut. Varför skall han sitta i Svenskt fängelse när Italien vill ha honom?

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen beslutar begränsa invandringen under ett eller flera år till ett absolut minimum enligt FN:s internationella flyktingkonvention.

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna om att en utredning skall startas om hur flykting/invandrarproblematiken skall hanteras i framtiden för Sveriges del.

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till skärpt lagstiftning med vad som sagts i motionen om att utvisa vid grova eller upprepade brott.

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det nödvändiga i att klargöra för invandrare, asylsökande och flyktingar vilka regler som gäller i Sverige.

Stockholm den 27 januari 1992

John Bouvin (nyd) Peter Kling (nyd)

Sten Söderberg (nyd) Lars Andersson (nyd)


Min kommentar:

Med stenkastning mot brandmän, poliseskort för ambulanser, inställda bussturer på grund av stenkastning, så inser vi hur rätt Ny Demokrati fick. Trots det är flyktingpolitiken tabu, som Göteborgs starke man, socialdemokraten Göran Johansson, sade i tv idag, vilket fått både sossar och moderater att genast ta avstånd från honom.

DN
TV4
Aftonbladet
SvD

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.