30 november 2007

Sossar = dysfunktionella demokrater


Via Funebos Sd-hatarblogg läser jag ibland hur sossar runt om i landet hotar anmäla Sd:are för "hets mot folkgrupp". Exemplen är alltid oskyldiga. Förhoppningsvis.

Visst. Lagen är så illa formulerad att alla skäl som man skulle kunna ange för minskad invandring skulle kunna sägas sprida missaktning mot folkgrupp, men tack och lov har en klok praxis etablerats som de facto gjort det sällsynt att någon åtalas annat än för grova övertramp. Undantagsvis den där skånske kommunalpolitikern som torskade på att ha utpekat kosovo-albaner som heroinlangare eller heroinlangare som kosovo-albaner. Domen var iofs en drakonisk och odemokratisk inskränkning av yttrandefriheten, men ändå ganska ovanlig.

Men på lägre nivå i sossepartiet så vimlar det av människor med en klart odemokratisk inställning till yttrandefriheten - personer som vill utnyttja den olycksaliga lagens svaghet till max för att skrämma gemene man till tystnad genom att statuera varnade exempel medels anmälningar mot Sverigedemokrater.

Här är ett exempel och ett par kommentarer som jag skrivit på "Martins blogg":

Vill Martin tysta all debatt?

Den intolerans mot yttrandefriheten som ni sossar uppvisar är skrämmande, och kännedom om den bör spridas.Visst finns ett samband mellan en årlig kostnad på minst 30 miljarder, men förmodligen mer - och finansieringsproblemen i vården och invandringen.Skulle invandringen var självförsörjande och kostnadsfri?

Här ett exempel på samband invandring och nedrustning.

DN

I ett mail till min fru förklarade landstingsrådet Birgitta Rydberg att orsaken var att man var tvungen att prioritera psykvård avflyktingbarn.

* *

Jag kan inte se att Kronlid gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. Ev. faktafel, men Martins lagtolkning är orimlig och uttrycker en skrämmande intolerans.Det enda han uppnår är att göra vanliga hederliga medborgare rädda för att ha en åsikt gällande sambandet invandringens kostnader och försämringar inom vården. T ex åldringsvården.

Om man som Martin anser att sådana samband inte får diskuteras, så är man inte någon vidare demokrat. För att uttrycka det milt.

Dock bör lagen om hets mot folkgrupp

slopas
. Just för att man skulle kunna tolka den som Martin, fast JK och våra domstolar inte gör det. Syftet med lagen är antagligen att skrämma vanliga människor, som är rädda för trakasserier.

Redan har vi en rädsla för att förlora jobb på grund av att en make eller maka hyser fel åsikt.

Den största spridaren av missaktning mot t ex muslimer är vanliga massmedia, som förmedlar för muslimer negativ publicitet. Vill ni att pressfriheten också skall inskränkas med hänvisning till hets mot folkgrupp?

Skall tidningar få återge domskäl i fall som rör hets mot folkgrupp, t ex mail som lett till domar? Eller skall bevisningen hemlighållas för att inte allmänheten skall smittas av innehållet?


Martins Blogg

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.