28 november 2007

Tillämpa Utlänningslagen 5 kap 25:e paragraf!

Ang. Göran Johanssons
förslag
om att avvisa alla asylsökande som kommer hit med hjälp av flyktingsmugglare.

Det finns inget som hindrar Sverige från att kopiera Finland, som knappt har någon illegal eller legal flyktinginvandring.

Vidare: eftersom över 90 procent av våra asylsökande saknar asylskäl, så skulle de kunna avvisas tämligen omgående.

Dessutom och viktigast: man skall tvingas bo på flyktingförläggning tills man fått permanent uppehållstillstånd.

Efter första avslaget utvisas man. Precis som man gör i Finland.

Finska Merit Wager uttrycker förståelse för den frustration som ligger bakom Göran Johanssons och Ilmar Reepalus utspel i flyktingfrågan.

"Jag förstår till fullo deras desperation, jag har också ringt i larmklockor i åratal men ingen har gjort mer än på sin höjd lyssnat. I Sverige är det tyvärr nästan alltid så att man inte reagerar och än mindre agerar innan det är för sent.Den 9 juli 2007 skrev jag följande på bloggen:

Intressant bestämmelse i UtlL (2005:716), 5 kap. 25 §:

Sveriges regering får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 eller 3, om det behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.

Reflektion: Det ska bli intressant att se hur snabbt andra medier (bloggar, tidningar, radio, tv) plockar upp detta från min blogg!"Merits blogg

Med andra ord, Billström och Sahlin och alla ni andra Göran Johansson-kritiker; det finns en legal möjlighet att avvisa "därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar blivit begränsade"!

Er okunnighet (?) är skrämmande!

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.