14 november 2007

Underlag för partiprogrammatisk debatt

Före valet 2006 nedtecknade jag ett provisoriskt partipogram, som jag publicerade i två olika fora på nätet. Beträffande fastighets-, arvs- och förmögenhetsskattens avskaffande har jag blivit bönhörd, emedan värnskatten tyvärr är kvar.

I övrigt tror jag att kraven är aktuella. Ett par, tre har lagts till.

Obs! Detta endast menat som underlag för diskussion!

* Koalition invandrare-svenskar för att minska invandringen. Dvs. motverka asylmissbruk och lönedumpning via arbetskraftsinvandring. Aftonbladet
* Gör assimilering (försvenskning eller åtminstone europeisering) till ledstjärna, nej till mångkulturalistisk särlagstiftning.
* Slå vakt om strikt tillämpning av likhet inför lagen.
* Översyn av FN:s flyktingkonvention. Strikt tillämpning eller omförhandling?* Nej till EMU nu och för all framtid.
* Nej till den europeiska arresteringsordern som är en grundsten för upprättandet av en all-europeisk stat och ett avskaffande av Sveriges självbestämmande.

* Nej till den europeiska ramlagen mot "rasism och förintelseförnekelse".
* Nej till diplomatisk/straffrättslig immunitet för Europol!

* Utred om man kan avskaffa alla bidrag och ersätta dem med en medborgarlön.
* Grundlagsförbud mot att stat och kommun lånar till sin verksamhet.

* Övre skattetak på 40 procent på alla inkomster. Nej till all förmögenhets- och arvsskatt samt värnskatten.
* Avskaffa fastighetsskatten.
* Avskaffa inkomstskatten för dem som tjänar mindre än 20 000 i månaden.
* Avskaffa värn-, förmögenhets- och aktieskatt.

* Förstatliga elkraften och kollektivtrafiken.
* Bygg ut kärnkraften!

* Kommunalisera polisen igen.
* Fler patrullerande poliser till fots.

* Sänk övre abortgräns till vecka 8.
* Smärtstillande medel för foster som skall aborteras.

* Avskaffa DO och Jämo.
* Dra in skattefinansierat stöd till Centrum mot Rasism, och i den mån det förekommer till Diskrimineringsbyrån och Sveriges mot Rasism samt ROKS.

* Fängelse för falska våldstäkts- och incestangivelser.
* Fängelse för falska faderskapsangivelser.
* Obligatoriska DNA-test av faderskap på BB.

* Återinför tjänstemannaansvaret som avskaffades av sossarna på 70-talet.
* Bibehållet grundlagsskydd mot dödstraff av rättssäkerhetsskäl.

* Avkriminalisera alla droger. Inför statlig kontroll över heroin- och kokain-utdelning till missbrukare, för att minska överdoser och brottslighet dels i organiserad form, dels villainbrott, prostitution och dylikt.
* Tillåt medicinsk marijuana för cancer- och MS-patienter.
* Gratis metadon och fria sprutor.
* Avveckla Systembolaget.

* Inför frivillig kemisk kastrering av sexualförbrytare i utbyte mot att de slipper livstids fängelse. Fotboja för att de inte skall kunna smita från hormonbehandlingen.

* Avskaffa den rättsosäkra och demokratihämmande lagen om Hets mot Folkgrupp.
* Uppmuntra återvandring av missanpassade invandrare mot ett mycket generöst ekonomiskt bidrag, enär de lurats hit av felaktiga signaler från vår korrumperade maktelit.

* Behåll förbudet mot religiös ritualslakt av djur.
* Förbjud omskärelse även av småpojkar.

* Avskaffa SR och SVT så snart som möjligt.
* Avskaffa reklamskatten.
* Avskaffa presstödet.
* Avskaffa sexköpslagen.

* Förbättra djurskyddet radikalt. Även till pris av dyrare mejeri- och köttprodukter.
* Förbjud pälsdjursuppfödning som är i strid med djurens rätt.

* Stoppa nedrustningen av vårt försvar. Gör åter Sverige till ett av världens militärt starkaste länder.* Avskaffa värnplikten. Inför yrkesarmé. Inför hård kontroll av vilka som får bli yrkessoldater, så att inte en femtekolonn skapas via statens försorg.

* Inskränk rätten till dubbelt medborgarskap på grund av risken för att en utländsk medborgare kan bli minister'
* Frånta utländska medborgare rösträtt i kommunal- och landstingsval
* Inför personval i enmansvalkretsar
* Återinför tvåkammarriksdagen

* Slå vakt om nationalstaten som en lagom demokratisk enhet.
* Motverka utökad politisk och militär makt för FN
* Motverka ett världsparlament.
* Inför författningsdomstol à la HD i USA som prövar riksdagens lagbesluts förenlighet med grundlag

* Förbud mot retroaktiva lagar.
* Hårdare straff för olagliga dataintrång, avsiktligt spridande av datavirus
* Konsekvensutredning av nya integritetskränkande lagar enligt de normer som IT-experten Pär Ström angivit
Stoppa Storebror
* Slopa personuppgiftslagen (pul) Pul.nu

* Förbud mot avskaffande av anonyma betalningsmedel. Ersätt sedlar och mynt med anonyma cashkort om de förra skall avskaffas.

* Återinför ordnings- och uppförandebetyg i skolan
* Gemensamma morgonsamlingar i skolans aulor
* Respekt för svenska jul-, påsk- och skolavslutningstraditioner
* Inför moral-filosofi på schemat från 1:a klass
* Avskaffa skolplikten som i Danmark?
* Avveckla utbildningsdepartementet på sikt?

* Religionsneutrala polis- och väktaruniformer
* Ökad rätt till självförsvar
* Legalisera pepparsprej
* Även tårgassprej?
* Ökad möjlighet till vapenlicens för icke straffade medborgare

* Internationell, ojävig utredning om MS Estonias förlisning och andra "affärer".


6 Kommentarer:

Anonym sa...

Kommunalisera polisen? Vad skulle det tjäna till? Det skulle bli som med skolan, jättebra i rika kommuner, komplett oduglig(are) i fattiga.

Och varför nej bara till vederstyggligheten EMU, varför inte till hela EU?

Berit sa...

Mitt bidrag till debatten är:
Slopa inkomstskatten fullständigt och gå in för en konsumtionsskatt på, låt säga 19 till 20 procent.
Det enorma skatteverket skulle försvinna och samtidigt skulle politiker mista en massa makt över den enskildes liv.

Anonym sa...

Bortsett från några små detaljer så är detta det mest förnuftiga jag sett i hela mitt liv (40+).Ett parti med detta program skulle fullständigt krossa pk-partierna.

Jean Moulin sa...

Ang. kommunalisering av polisen.

Bara en tanke spirande ur det faktum att polisen fungerade bättre innan den förstatligades. Fast det kanske är fel om orsak och verkan. Undrar just varför polisen fungerar så erbarmligt dåligt numera?

Kanske skulle lagt till följande:
fler poliser och noll tolerans, eftersom det haft stor verkan i New York City och New Orleans.

Ja, numera är jag för ett totalt EU-utträde. Vacklade fortfarande för över ett år sedan när jag skrev ned utkastet.

Jean Moulin sa...

Berit,

givetvis blir man glad över sådant beröm. Tack.

Poängen med utkastet (trots dess enskilda brister) är att motverka stereotypier (heter det så?) om invandringskritiker.

Vi utmålas ofta som smyg-nazzar eller enfrågemänniskor. Mina tankar i utkastet - liksom denna blogg plus många andra excellenta bloggar, ingen nämnd, ingen glömd -visar att det inte stämmer.

Berit sa...

Ett par punkter som jag gärna vill att du utreder och förklarar din tankegång närmare. Du föreslår :

*Förstatliga elkraften och kollektivtrafiken.

Varför stoppa konkurrens inom två så enormt viktiga områden?

Nästa fråga gäller droger.
Du skriver:
* Avkriminalisera alla droger. Inför statlig kontroll över heroin- och kokain-utdelning till missbrukare, för att minska överdoser och brottslighet dels i organiserad form, dels villainbrott, prostitution och dylikt.

Om man avkriminaliserar droger kan man inte samtidigt införa statlig kontroll.

För mig betyder " avkriminalisera" att låta var och en ta ansvar för vad de stoppar i sin egen kropp. Det skulle minska egendomsbrotten betydligt, priset på knark skulle sjunka. De människor som verkligen vill ha hjälp att ta sig ur träsket ska erbjudas detta, alla andra ska lämnas ifred men naturligtvis straffas rejält för de brott de begår i drogat, berusat tillstånd.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.