12 december 2007

Barcelona processen

Nedanstående är en del av ett mail från Inger-Siv Mattson, pensionerad f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd.


Nacka den 21 februari 2006
Med anledning av en kolumn av Mats Tunehag på Världen Idags ledarsida "Tyranniet begär förtroende" den 20 februari skulle jag vilja att Världen Idag tar upp EU:s s k "Medelhavssamarbete, MEDA" eller "Barcelonaprocessen". Inom ramen för denna har EU – och därmed den svenska regeringen – sedan många år ett väl utvecklat samarbete med ett drygt tiotal muslimska arabstater.
Möjligen slår jag in öppna dörrar, men med tanke på hur litet känt detta samarbete verkar vara tar jag risken.. Jag skall också skicka en fränare version till Freivalds så fort jag hinner med ett antal relevanta frågor!

Man kan fundera över den kompakta tystnaden i media när det gäller EU:s sydutvidgning! Redan när jag för flera år sedan först fick höra talas om detta omfattande samarbete med arabstater frågade jag bl a de politiska redaktionerna på DN, SvD, SVT och SR vad tystnaden berodde på. Men fick aldrig något svar.

Man kan också fundera över är varför vi inte fick veta något om EU:s samarbete med arabvärlden i samband med folkomröstningen om EU-medlemskapet. Inte ens nej-sidan tog upp detta. Kände de inte till det omfattande samarbetet? Detta är fullt möjligt.
När jag för ett par år sedan skickade en fråga ang detta till Björn von der Esch ringde han upp mig och frågade var jag fått alla uppgifter om Barcelonaprocessen från. Detta samarbete var helt nytt t o m för honom! Jag svarade att han kunde få uppgifter från UD eller på sin egen arbetsplats dvs Riksdagshuset! Han skulle - sade han - "sätta någon kollega på att leta fram information".
I den utrikespolitiska debatten den 13 maj 2004 (2003?) ställde A-L Enochsson, kd en fråga om Barcelonaprocessen - och regeringens samarbete med och förtroende för tyrannier - till utrikesminister Freivalds som svarade med de vanliga klyschorna:

"Fru talman! Det är en bra fråga. Demokrati finns inte överallt i vår värld. Det finns ett stort demokratiunderskott på många håll. Sverige har under mycket lång tid varit engagerat just i att stödja de krafter som ändå finns på många håll i världen och som vill ha demokrati. Det är rörelser av olika slag och enskilda organisationer. Det gäller också att samarbete direkt med dem som har makten och som visar en viss vilja till en dialog och en förståelse och att även stödja dem i deras arbete.
När det gäller Mellanöstern har EU ett utvecklat samarbete med de närliggande länderna runt Medelhavet och även längre bort inom ramen för det som kallas Barcelonaprocessen. Det gäller även våra grannländer och de projekten. Detta syftar i stor utsträckning till att utveckla samarbetet mellan Europa och Mellanöstern, både i ekonomiskt och socialt avseende, Naturligtvis är en grundförutsättning att det ska leda i demokratisk riktning och ske med respekt för mänskliga rättigheter. Det är en central fråga för hela EU att använda alla de instrument som står till EU:s förfogande – ekonomiska, politiska och sociala – i en dialog med den här världen för att påverka i demokratisk riktning."
Sedan dess har det varit knäpp tyst medan samarbetet hela tiden utvidgas och utvecklas. Associeringsavtalet med Syrien är färdigförhandlat medan förhandlingar fortfarande pågår med Libyen.

3 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Typexempel på den sorts mygel (konspirationer/komplotter) som eliterna ägnar sig åt.

Precis som islamiseringen av EU smugits på oss, så kommer nationsupplösningen av USA att ske inlindat i "oskyldiga former" (under täckmantel av ökat samarbete) tills sammanslagningen av Kanada, USA och Mexiko är ett faktum - fast man av psykologiska skäl formellt behåller nationsbeteckningarna.

Återkommer senare med en bloggning i ämnet. Måste sätta mig in i det lite till.

Men om vi kan acceptera, att det finns en euro-arabisk konspiration, och även en "anonym elit" som styr Ryssland, så varför inte godta tanken på en eller flera "konspirationer" (eliter, nätverk, vad ni vill) som dels försöker upplösa USA, dels samverkar med andra regionala eliter för att bygga en gränslös, nationslös värld?

Och för att göra det än obekvämare, så är "konspiratörerna" de mainstreampolitiker vi vant oss vid att förakta, men ändå att se som relativt harmlösa jämfört med öppet mer despotiska härskare:
Reinfeldt, Gordon Brown, Sarkozy, ja, kanske till och med Anders Fogh Rasmusen, jämte uppenbara fiender som Mona Sahlin och hela multi-kulti-etablissemanget.

Se till gärningarna, inte till imagen!


Fokus

Jean Moulin sa...

Analyskritik

Knute sa...

Lite off-topic:

National Intelligence Estimate rapporterade tidigare i december att Iran stoppade sitt kärnvapenprogram 2003.
Men programmet startade igen 2004!

Middle East Times

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.