28 december 2007

"Heliga" självmordsmördare


För muslimer är uttrycket jihadist en hedersbeteckning, på linje med "Herrens stridsman" eller "helig krigare".

Att besmycka terrorister med blomsterdoftande religiösa försköningar, tycker jag tryggt att man kan överlåta till islamofascisterna själva - men det skulle inte undra mig, om medievänstern tar upp uttrycket jihadist, så att man i folkpropagandan slipper förknippa det söta islam med terrorism. Därmed följer man också huvudregeln om att allting helst ska kallas något annat än det är.

"Vad ska vi kalla de människor som vill döda oss? Låt oss kalla dem jihadister," skriver Timothy Garton Ash i Dagens Nyheter. Han upplyser att han har fått sitt förslag till nytt språkbruk godkänt hos den högsta muslimska sakkunskapen. Det kan man förstå.

Kalla terrorister terrorister och islamofascister islamofascister. Om man inte tycker om ordet fascism kan man ju nöja sig med islamism. Den som själv är islamofascist får naturligtvis kalla sina vänner för jihadister - alltså beundransvärda människor som ihärdigt strävar efter att nå de mål deras religion har satt för dem.

Garton Ash vill gärna bli av med ordet fascism, då det ju är en skamfläck på hans kära islam, och därför falsk-analyserar han fascismen i syfte att demonstrera att detta obehagliga ord inte längre bör användas på den söta religionen.

Nåväl, Francofascister marscherar i långa stövlar och svärmar för det förflutna - men ohederligt utelämnar han den mest centrala negativa aspekten hos begreppet fascism, som det används i dag, nämligen att under fascism är staten allt och individen intet. Vilket precis träffar vad fullt utvecklad islam är: Det totala undertryckandet av människan i guds namn och i statens namn.

DN , EKP , Freedom and reason

POSTAD AV NILS
Översatt från danska

6 Kommentarer:

Anonym sa...

Mycket riktigt. Våra såta vänner i media är livrädda för att den självklara beteckningen islamofascism skall sprida sig, eftersom de då skulle tvingas att välja mellan att överge sina muslimska terroristskyddslingar eller också överge sin självbild som goda demokrater.

Jean Moulin sa...

Jag tycker Garton Ash har en och annan poäng. Islamofascism är populärt som skällsord bland neokonservativa, men har ingalunda vunnit anklang bland alla anti-jihadister. T ex Lawrence Auster tar avstånd från beteckningen.

Exilen

Jean Moulin sa...

Pikant är att det funnits bland vissa sionister beundrare av italiensk fascism.

Förresten har vi ett nu levande exempel i den amerikanske neokonservative teoretikern Michael Ledeen.

Denne har gjort sig känd som öppen beundrare av italiensk ungfascism under Mussolini, men trots det vunnit acceptans bland förment anti-fascistiska neokonservativa.

Ledeen är förstås en ivrig förespråkare av militära interventioner i Mellanöstern.

Jean Moulin sa...

Mer om Ledeen i Pat Buchanans The American Conservative:

"Flirting with fascism"

Knute sa...

Man kan som de nykonservativa drömma om ett demokratiskt Mellanöstern, det kanske bara är en dröm. Men man överskattar deras roll om man tror att deras politik har gett upphov till fanatismen och fundamentalismen i regionen.

Islamofascismen har en lång historia, ett exempel är attentatet den 11 september 2001. Islamofascismen uppstod inte som en reaktion på krigen i Afhanistan och Irak, den fanns långt innan, redan innan staten Israels existens.

Knute sa...

Jag är inte jude men jag står på judarnas sida.

Michael Ledeen är jude och sionist, so what? Vad är sionist annat än ett skällsord nu för tiden? Från början betydde sionism att man ville grunda en judisk stat, och nu finns Israel så utopin är förverkligad.

Michael Leeden fascinerad av italiensk fascism? Jag har kollat på nätet, han verkar kunnig på Italien och har skrivit böcker om bland annat Machiavelli. Snarare är det denne än Mussolini som är hans hjälte. Han var inblandad i USA's samarbete med den italienska säkerhetspolisen under det turbulenta sjuttiotalet. I italiensk politik finns det inte svart och vitt, den är mycket komplicerad.

Återstår då att Ledeen är en ivrig interventionist som ständigt manar på att USA ska ingripa mot totalitära regimer i den islamiska världen. Han använder ofta uttrycket islamofascism om den islamiska terrorismen.

Pat Buchanan lär ha sagt 'interventionism is the incubator of terrorism', så det är klart att han inte alls gillar Michael Ledeen.

Jag tror Buchanan har fel om interventionismen, se min tidigare kommentar. Det skulle ställa till med stora problem, både för världen och USA, om USA drog tillbaka sina trupper och isolerade sig.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.