30 december 2007

Invandringen inte miljövänlig!


I resursslösande samhällen som Sverige, Tyskland, Frankrike och resten av EU plus Kanada och USA samt Australien innebär mass-invandringen att det ekologiska systemet utsätts för än större påfrestningar än vad som redan är fallet och att den motverkar de klimatmål man satt upp. Som bekant har den fattiga delen av världen en mycket mindre skuld i miljöförstöringen än de rika länderna. Faktum är att fattigdom är miljövänligare än välstånd.

I Storbritannien beräknas nettoinvandringen för 2007 till 240 000. Statistiker förutspår att invandringen kommer att svara för 70 procent av befolkningsökningen under de närmaste tjugo åren. Man räknar med att 2051 kommer Storbritannien - med en yta motsvarande halva Sveriges - att ha en befolkning på 77 miljoner.

Redan i dag med 60 miljoner innebär det stora ekologiska påfrestningar. Speciellt i tätbefolkade områden där man, om trenden håller i sig, kommer att tvingas bygga hus och vägar på de sista grönområdena.

Ser man sambandet massinvandring och miljö i ett större perspektiv, inser man att västvärldens skuld till nedsmutsning och global uppvärmning kommer att öka i takt med massinvandringen! Miljöpartisterna borde alltså vara lika angelägna som Sverigedemokraterna om att stoppa eller åtminstone drastiskt minska den.

En gammal "sanning" som visat sig osann är att välstånd leder till mindre familjer, eftersom fattiga skaffar barn för sin framtida försörjning. I USA finns bevis som tyder på motsatsen: latinos skaffar fler barn än i hemländerna för att de har råd med det i USA. Om de fattiga stannar i u-länderna föder de färre barn.

Det finns minst 11 miljoner illegala invandrare i dagens USA. 57 procent är mexikanare. Detta bidrar till att göra USA:s spansktalande befolkning (hispanics) till landets största minoritet med sina 14,3 procent. Afro-amerikanerna utgör 12 procent! Mellan juli 2004 och 2005 utgjorde latinos (hispanics) 49 procent av befolkningsökningen!

Naturligtvis får denna befolkningsökning konsekvenser för miljön.

Man kan inte hantera miljöfrågorna utan att diskutera invandringen, som står för den huvudsakliga befolkingsökningen i Sverige och övriga västvärlden.

Christian Science Monitor
Common Dreams
Daily Telegraph
BBC
National Statistics

15 Kommentarer:

Knute sa...

"Ta det tunisiska exemplet. En kvinna i Tunisien får 1,7 barn. I Frankrike får hon kanske sex, därför att den franska regeringen betalar henne för det. Det är självfallet inte meningen, att pengarna skall gå till tunisier, men franska kvinnor vill inte röra dessa pengar, medan däremot de tunisiska gärna vill," säger den tyske sociologen Gunnar Heinsohn.

Anonym sa...

Chockerande att detta argument kan användas! (Och det inte för att global warming är en hoax klädd i vetenskaplig dräkt.)

...

Likaså är det tråkigt att se att så många som "håller på SD" är riktiga nollor och högljudda idi-ter (**), ofta halvrasister. Snaphanen citerar nu, tydligen gillande, en som skriver om invandrarna som en varböld. Denne bloggare, Snaphanen, försökte göra sig lustig över mig när jag hade reservasioner om en bok jag inte hade läst, men ändå tipsade om. (Den boken var för övrigt delvis inte alls bra i så motto att den innehöll vissa felaktiga, missledande uppgifter.)

Att det ska vara så svårt att föra en intelligent och viktig debatt utan att bli totalt omänsklig eller hänge sig åt slogans att SD är paradiset på jorden. SD verkar tyvärr sakna distinkt politisk profil och torde behöva fortsätta jobbet på att kasta loss från tidigare mindre smickrande kopplingar. Dessutom krävs det att de är breda i politiken. Tyvärr är det ett gap mellan SD å ena sidan och Alliansen och sossarna å den andra, vilket gör att inget val är särskilt bra.

Det är upp till SD eller något av nämnda gamla partier att se till att något alternativ blir riktigt bra. SD att lyfta sig som parti, eller andra partier att stoppa massinvandringen.

-
((**) Det tråkiga med att de som talar för SD är idi*ter och rasister är alltså att det därmed inte finns något parti som det är lätt för en ickerasistisk massinvandringskritiker som jag att ge mitt förtroende.)

Jag tycker även att Grue håller en nivå där han legitimerar SD utan minsta lilla kritik, vilket knappast innebär det omvandlingstryck SD förmodligen behöver för att bli ett mognare och i alla avseenden rumsrent parti.

Jag vill inte höra nazistvänliga själar eller uppenbara rasister hylla SD -- något Grue förmodligen skulle vifta bort som irrelevant, eftersom det är viktigare med invandringsfrågan. Antingen blir SD kunnigare och bredare i politiken, med förmåga att rappt driva politik nationellt, men också ickeattraktiva för rasister och nationalsocialister, eller också kommer SD att förbli ett litet pluttparti.

Knute sa...

Många människor tror att hotet mot vårt goda liv kommer utifrån, från EU:s maktfullkomlighet och från den oss påtvingade muslimska massinvandringen. Må så vara, men hotet är också inbyggt i välfärdssystemet, som vi i god demokratisk ordning själva skapat.

Om det är så att folk invandrar för att vi har en generös välfärdsstat, ja då så står vi för en valsituation. Jag för min del tror att vi förr eller senare både måste stoppa invandringen och skrota välfärdsstaten.

Frågan om invandringens belastning på miljön låter jag bli att ta i just nu. Magnus A tycker att det är ett chockerande argument. Jag måste säga att jag inte heller tänkt i de banorna, men vem vet vi kanske blir tvungna att göra det när miljöbelastningen på vår kontinent blir för stor. Å andra sidan har Västeuropa hittills klarat av att vara bland de mest tätbefolkade områdena på jorden utan att kollapsa. I så fall är det andra aspekter av invandringen som är farliga, att de som kommer saknar den utbildning som krävs för ett teknologiskt avancerat samhälle. Redan är det stor brist på ingenjörer, och snart blir det stora pensionsavgångar.

Knute sa...

Eller har jag missuppfattat dig Magnus? Det kanske inte var Jeans inlägg du vände dig emot, utan min kommentar med det tunisiska exemplet? Det låter förstås krasst men det är verkligt. Jag har skrivit om det tidigare:
Vårdnadsbidraget och invandrarna

Jean Moulin sa...

Jag antar Magnus A = Magnus Orerar, som inte orkat logga in.

Mitt miljöargument är knappast rasistiskt.

Som så ofta när jag argumenterar upptäcker jag svagheter i motståndarnas verklighetsuppfattning, och använder det mot dem.

Spelar roll om global warming är ett hoax. Hur kan du vara så hundra på att det är det?

Jag själv är agnostiker i frågan.
De allra flesta tror på global warming, så varför inte utnyttja det?

Och alldeles oavsett om global warming är ett hoax eller inte, så innebär överbefolkning alltid miljöförstöring.

Oavsett om det är Calcutta eller i min hemkommun. Jag är lika mycket emot invandring hit av vita höginkomsttagare som av invandrare från tredje världen - för det leder till förtätning, markskövling, förfulning och trafikproblem. Och jag vill egoistiskt nog behålla min idyll, men anser även att orörd natur har ett egenvärde.

Jean Moulin sa...

Tack Knute för det extremt belysande och chockerande tunisiska exemplet.

Visst är jag bekant med hur muslimer förökar sig betydligt snabbare än européer, men det här var ändå en nyhet.

Jean Moulin sa...

Beträffande vad man röstar på. . .

Man skall försöka vinstmaximera sin rösträtt. Inte se den som en del av sin fåfänga självbild.

Politik är krig. I krig skapas oheliga allianser. Churchill slöt en sådan med Stalin. Fel?

När eliten sviker, så måste fotfolket protestera genom att rösta på paria-partier. Om det inte existerar något storslaget, intellektuellt överlägset parti förstås.

Sd må vara bristfälligt i en himla massa hänseenden, men det är ändå
inte etiskt på en lägre nivå än de ansvarslösa quisling-partierna i riksdagen. Lägre än de sjunkit går inte.

Jean Moulin sa...

P.S. Putin är ännu ett exempel på politikens villkor. Han lurade skjortan av oligarkerna genom att först ansluta sig till dem, I'm your man, och sedan när de gett honom makten, använda den mot dem!

Intellektuell hederlighet i politiken är ett ideal som eliterna vill att massorna skall ta till sig, för att tvinga dem att spela efter andra spelregler än de som de själva tillämpar.

magnus sa...

Knute '1': Jag vände mig mot Jeans nu medgivna utnyttjande av miljöfrågan.

Att se ökad fertilitet som ett miljöproblem och använda det för att stoppa invandring anser jag inte är acceptabelt. Jean menar ju att det är taktik, men kan man inte argumentera rakt och ärligt om det som verkligen hotar har man förtroendemässigt förlorat på obestämd tid, och motståndaren följdaktligen vunnit.

När ett primärt argument ersätts av ett annat gör det att det primära argumentet framstår som mindre viktigt hos den som argumenterar. Att istället för att använda en korrekt problemformulering använda argument man inte riktigt tror på i taktiskt syfte i en frågan som är livsviktig är att sjabbla bort förtroendet rörande den korrekta problemformuleringen.

Problemet med fertilitet finns inom den primära problembilden, som är kulturkrock, och det löser man lämpligen, vid sidan av restriktiv invandringspolitik, genom att minska eller karantänsätta bidrag.
-

Knute '2': Jag instämmer i att dagens invandring innebär en belastning på välfärdsstaten, men då denna belastningen innebär självreglering genom nedskärningar inom ramen för olika grad av bidragsvirmande politik är hotet för Europa och väst nu snarast kulturell transformering av samhället.

Europas befolkning sjunker nu, och världens befolkning förväntas börja sjunka i mitten av detta sekel, men predestinationerna där tenderar att flyttas till en tidigare tidpunkt.

-

Jean: "Som så ofta när jag argumenterar upptäcker jag svagheter i motståndarnas verklighetsuppfattning, och använder det mot dem."

Att exemplet mexikanare (som jag inte ser någon källa till) innebär att standardhöjning generellt leder till högre barnafödande tror jag inte, men detta var en intressant synpunkt. Dock utifrån ett etniskt demografiskt perspektiv, nämligen att invandring skulle kunna vara mer riskabel för mottagarlandet i etniskt/kulturellt/religiöst hänseende. Men detta var en utsvävning. Ditt perspektiv är ju "miljön".


"Spelar roll om global warming är ett hoax."

Nej, det spelar ingen roll. Jag skrev ju det.


"innebär överbefolkning alltid miljöförstöring"

Nej. "Överbefolkning" (vad nu det är) som miljöhot är en hoax.


"invandring hit ... leder till förtätning, markskövling, förfulning och trafikproblem."

Sh-t vilka täthets- och fulhetskatastrofer alla storstäder genomgått!


"Politik är krig. I krig skapas oheliga allianser. Churchill slöt en sådan med Stalin. Fel?"

Allianser är en sak, att söka lura människor en annan. Samverkan mellan de allierade och Stalin var inget försök att luras.


"När eliten sviker, så måste fotfolket protestera genom att rösta på paria-partier."

Ja, och SD är nu minst "paria" bland de nationalistiska partierna.


"Om det inte existerar något storslaget, intellektuellt överlägset parti förstås."

En liten elitist? (Skymtar jag Ron Paul i kulisserna? ;-) )

Ett vanligt parti som var invandringskritiskt skulle räcka, och SD kommer förhoppningvis att bli helt vanligt parti (men inte utan att de fortsätter att ta avstånd från det rasistiska förflutna). Annars duger de bra som protestparti med tanke på andra partiers invandringspolitik, ja. Men de har ännu inte potentialen till att bli stora, och ett invandringskritiskt parti skulle behöva ha potential att få 10-15 procent i dag, och om inte vågmästarposition räcker, så gärna >45 procent.


"Sd må vara bristfälligt i en himla massa hänseenden,"

Och SD skulle bli bättre av att bli bättre. Det var vad jag sa och menade.


" men det är ändå inte etiskt på en lägre nivå än de ansvarslösa quisling-partierna i riksdagen. Lägre än de sjunkit går inte."

Nej, det kanske vore bra med enkla SD:are i Riksdagen. Med den företrädare för arbetsmarknadsfrågor (Per Björklund) som i en intervju nyligen inte kunde svara på de enklaste frågor, med hänvisning till att han inte kände till eller skrivit partiets program. De enkla kanske klarar att leda landet tillräckligt väl om de bara kan stoppa invandringen.

Men min kritik gäller bl a ditt språkbruk. Med ord som "quisling-partier" så når man inte lika sångt som med sakargument. I alla fall inte i en demokratisk kontext. (Andra använder som sagt ord som "löss" och "varböld" flitigt. Vore bra om man (de som inte har en dålig människosyn) växte ifrån dagis och lärde sig att kritisera invandringspolitiken med andra ord -- t ex forskares pessimistiska syn på den mångkultur som dagens politik innebär, att den lett till att si och så många med arabisk bakgrund stödjandes Isrealhatisk islamofascism är i Sverige och att de antisemitiska brotten ökar kraftigt och en oändlig massa andra saker. Med minsta lilla "löss" eller miljöargument är jag "off"!


"Putin är ännu ett exempel på politikens villkor..."

Jag föredrar demokratiska förebilder.

magnus sa...

Förresten:

Gott Nytt År!

Jean Moulin sa...

Jag är säker på att jag talar för Knute och Berit också, när jag hävdar att jag uppskattar Magnus' kommentarer. Dels för att de är långa, dels för att de är nyanserade.
Emellertid tycks vår gode Magnus ha slarvat lite, åtminstone missat denna passus ur den artikel i Christian Science Monitor som jag länkar:
"Steven Camarota, director of research at the Center for Immigration Studies in Washington, finds that once women emigrate to the US, most tend to have more children than they would have in their home countries. 'Among Mexican immigrants in the United States fertility averages 3.5 children per woman compared to 2.4 children per woman in Mexico,' he wrote in a study last October. And the same is true among Chinese immigrants. Fertility is 2.3 in the US compared with 1.7 in China. However, typically these high fertility rates decline in the successive generations as immigrants assimilate into America."
CSMonitor

Beträffande övriga synpunkter som han framför, så har jag förvisso smålett åt dessa, men ehuru jag känner mig något inkapaciterad på grund av champagne i går och rödtjut
(Allesverloren) idag, så ber jag att få återkomma. (Försöker jag göra mig lustig eller pratar jag verkligen så här? Lite skamset måste jag tillstå det senare.)

Jean Moulin sa...

Gott nytt själv!

Jean Moulin sa...

Svar till Magnus A


Du är försvuren tanken att den globala uppvärmningen inte existerar, att det är en stor desinformationskonspiration som lurar människor, politiker och regeringar att tro det. Påminner lite om de frågetecken som med rätta kan ställas runt händelserna den 11 september 2001. T ex hur kunde tornen rasa på mindre än tio sekunder? Varför har FBI inte släppt mer en fem bilder från övervakningskamerorna runt Pentagon, när man inte ser ett enda plan på dem? Etc.

Men du och många neocons (och anarkokapitalister à la de på Lew Rockwell.com) ifrågasätter istället människans inverkan på klimatet, om det alls förekommit en signifikant temperaturhöjning, och om det gjort det, om den inte är normal i så fall p g a ökad solaktivitet.

När jag vill påminna miljöpartister och andra gröna om att enligt deras sätt att se det (jag är faktamässigt agnostiker, men lutar på förnuftsmässiga grunder åt att "tacka f-n för att all rök från bilar, flygplan och fabriksskorstenar har en inverkan" och har så gjort sedan, nota bene, 1973!), dvs. västvärlden står för merparten av utsläppen som storkonsumenter av energi, så borde de vara emot att energianvändningen ökar än mer på grund av massinvandring. Men eftersom de identifierar sig med vänstern och internationell solidaritet, så blundar de för det.

Beträffande påfrestningar på ekologin och nedsmutsning som en följd av folkmängdens storlek, så kan väl det sambandet knappast ifrågasättas. Jag tror benhårt, på förnuftsmässiga grunder, på ett sådant.

Jag är förstås inte ensam om det, utan har letts in på de tankebanorna via brittiska Migration Watch och
amerikanska VDARE.

Via dessa sajter har jag även läst
akademiker (t ex Thomas Sowell)som ifrågasätter att den åldrande befolkningen i väst kan ersättas med invandrare. En del går än längre och ifrågasätter att vi måste ha en befolkningstillväxt överhuvudtaget. Det finns ju ett samband mellan folkmängd och nativitet samt behov av nya dagis, skolor, sjukhus, vägar, nya energikällor. Ju mindre befolkning och nativitet, desto mindre behov av sådan "infrastruktur". Nolltillväxt demografiskt eller befolkningsökning blir - om man bortser från förbrukning av naturtillgångar - ett nollsummespel. I alla fall ytligt. På ett djupare plan innebär det nog en oersättlig förlust av naturkapital och den sorts ekologiska obalans som uppstår när en djurart försvinner.

Det mesta talar för att vänster- och högerkonsensusen om behovet av forsatt massinvandring (enligt EU minst 20 miljoner utomeuropéer de närmaste åren) är en kombination av vänstersentimentalitet och snika storkapitalister som vill sänka löner än mer och krossa facken genom ett ständigt överskott av arbetslösa. (Märkligt att vänstersentimentalisterna inte ser det!)

I sådana här banor diskuteras det som bekant inte i Sverige. Man kan som kritiker av massinvandringen påpeka att den leder till ökad kriminalitet, islamisering av samhället och till minskad yttrandefrihet, men man tvingas alltid böja sig för "expertisen", som invänder att "tyvärr må du ha rätt om det och det och det, men vi måste ersätta fyrtiotalister och femtiotalisterna när de går i pension med fortsatt massinvandring". Och där står man sig slätt, om man inte kan hänvisa till den eller den nationalekonomen och befolkningsstatistikern som menar att "expertisens" resonemang är nonsens.

Jag tror lika lite på nödvändigheten av massinvandring för att ersätta fyrtio- och femtiotalister, som du och Berit tror på global uppvärmning. Jag tror på att ökad befolkning - via invandring eller ej - leder till större påfrestningar på ekologin och till miljöförstöring. Det är min ärliga övertygelse.

Jag tror att din reaktion bottnar i att din avsky för miljöalarmism är så stark, att man inte får använda miljöhot som argument ens mot något som du själv är emot.

Jag är emellertid miljöalarmist. Intuitivt. Av apokalyptiska dimensioner.

Jag är anhängare av det sunda förnuft som Henry Kissinger gjorde till djup insikt i en bok av honom som jag en gång hade: ställd inför två framtidsscenarior, ett negativt och ett positivt, skall man alltid utgå från att det negativa kan bli verklighet. Better safe than sorry. Hoppas på fred, bered dig för krig!

Kissinger skrev att 1936 visste ingen om Hitler var en missförstådd nationalist eller en galning. Västmakterna borde ha utgått från det senare, men de vacklade mellan de två alternativen. Ödesdigert.

Jean Moulin sa...

P.S. Ang. quislingpartier och "demokratisk kontext".

Bush t ex anspelade i ett tal på andra världskrigets axelmakter, när han skulle tala om kriget mot terrorismen.

Förintelseöverlevande som Heidi Fried (stavning?) har dragit paralleller mellan nazismen och invandringsmotståndet.

Retoriska överdrifter ingår som en naturlig del i den feministiska diskursen.

Om jag då ser våra riksdagspartier som moderna motsvarigheter till quislingpartierna i Norge och Frankrike, och till de bakom järnridån, skall jag då förtiga det?

Vad är det "demokratisk kontext" som jag inte befinner mig i när jag utgår från att dessa partier sviker demokratin, t ex när de tiger om vänstervåldet mot Sd, mot det berufsverbot som drabbat t ex Richard Jomshof, etc?

Dessa partier som medvetet medverkar till en okonstitutionell maktöverföring (Machtübernehmung)från Stockholm till Bryssel?

Dessa partier som vill skrota nationalstaten! Birgitta Ohlsson och Luf som vill, med egna ord, "avskaffa Sverige"!

Vad skall man kalla dem? Vilseförda idealister?

Knute sa...

Virkelig morsomt: De ‘Grønne’ bør være modstandere af indvandring

Migration skadelig for Jorden

Hodja

http://hodja.wordpress.com/
29 jul1 2007

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.