31 december 2007

Islam och demokrati

Jag har tidigare skrivit om hur populär Osama bin Laden är i Pakistan. Att 46 procent av befolkningen skulle föredra honom som ledare framför Musharrafs 38 procent och endast 9 procent röstade för Bush, som tror att pakistanierna verkligen vill ha demokrati.

Man kan fråga sig om demokrati är förenligt med islam?

Iraniern Amir Taheri anser inte att det är möjligt eftersom demokrati grundas på en fundamental princip om jämlikhet och ända fram till 1890 fanns det inte ens ett ord för demokrati i något av de språk som talas i muslimska länder.

Jämlikhet är ett omöjligt ord eftersom icke-troende inte är lika mycket värda som troende.
Även bland de som är "folk av boken", judar, kristna och muslimer står muslimerna över alla andra.

Muslimer kan mycket väl behandla icke-troende vänligt och artigt men aldrig som jämlikar.

Demokrati betyder att makten ska ligga hos folket men enligt islam tillhör all makt Gud. Lagar och regler har redan fastslagits av Gud. Islam indelar mänsklig aktiviteter i fem olika kategorier alltifrån det som är tillåtet till det som är syndigt och det lämnar inte mycket utrymme för tolkningar eller etiska aspekter.

Att säga att islam inte är möjligt i ett demokratiskt samhälle är emellertid inte nedvärderande, tvärtom skulle många muslimer se det som en komplimang.
De anser att deras idé om att styras av Gud är överlägsen idén om ett folkstyre.

Ayatollah Khomeini kallade demokrati för en form av prostitution eftersom den som får flest röster vinner den makt som egentligen tillhör Gud.

Många muslimska stora män har varnat sitt folk att det egentliga hotet mot Islam inte kommer från från amerikanska tanks och vapen utan från idén om demokrati och folkstyre.

Taheri, som själv är muslim, menar att under de senaste 1400 åren har muslimer ibland lyckats skapa framgångsrika samhällen utan demokrati; något som får stå för hans räkning. Han säger också att misslyckade eller lågpresterande muslimska nationer i dag inte är sådana därför att de är muslimska utan därför att de styrs av sekulariserade diktatorer.

Många muslimer anser att den minsta lilla kritik av Islam är ett bevis på islamofobi.

Lika tokigt är det med det uppenbara fjäsk man ser för islam, där det hävdas att allt som är bra under solen kommer från islam. De tror att de gör muslimer en tjänst vilket är helt fel.

Att undanta islam från kritisk granskning är skadligt för islam och muslimer och i slutändan farligt för hela världen. Det finns 57 nationer i Organisation of the Islamic Conference (OIC) och inte en enda är en demokrati.

Vi får inte tillåta den multikulturella och politiskt korrekta inställningen att "allt-är-lika-bra-som allting-annat" hindra oss från att se skillnader och även oförenligheter.

Muslimer får inte inbillas att de både kan äta kakan och ha den kvar. Muslimer kan bygga upp framgångsrika samhällen om de lär sig att se islam som en personlig tro och inte en politisk ideologi som vill monopolisera hela det samhälle de lever i.
De kan inte diktera varje aspekt av det allmänna livet. Islam är inte förenligt med demokrati.

2 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Osamas popularitet har samma postuma drag som Elvis'. ;-)

Som kommunist-bloggaren Jinge meddelat och jag meddelat i en kommentar nyligen så hävdade Benazir Bhutto i en intervju med David Frost att Osama Bin Ladin blivit mördad.

Google-träffar

Benazirs uttalande har förstås högre trovärdighet än andra påståenden om att al-Qaida-ledaren skulle vara död.

Aftonbladet

Nu må Benazir inte varit ofelbar, och kan även ha ljugit medvetet, men det borde ändå inte ha stoppat mainstreamedierna och Bo Inge Carlsson etc från att kommentera det sensationella påståendet. Varför denna tystnad? Varför studsade inte David Frost inför påståendet och ställde frågor om det?

Ni kan ju själva se intervjun på länk inunder:


YouTube

By the way, så undrar jag vad den moralistiske Magnus Orerar anser
om tigandet om Benazirs påstående?

Borde inte samma krav på intellektuell hederlighet som han kräver i fråga om diskussionen om den globala uppvärmningen även gälla en sådan här sensationell uppgift?

Jean Moulin sa...

Beträffande demokrati i muslimska länder, så utgör Turkiet ett lysande undantag. Tack vare Attaturks (stavning?) och den turkiska militärens stöd för åtskillnad stat och religion.

I övriga muslimska länder så utgör familismen ett hinder.

Dess betydelse tonas ned, men om man betänker att mer än hälften av alla irakier är gifta med en första- eller andrakusin och att mer än sextio procent av saudierna är det, så inser man dess betydelse.

Den bygger på principen att blod är tjockare än vatten, och att man bara kan lita på en blodsanförvant.

Därför finns ingen irakisk eller saudisk nationalkänsla, eller någon utbredd samhällslojalitet.

Lojaliteten riktas i första hand mot den utvidgade släkten, klanen,
och knappt ens i andra hand visavi civilsamhället, som ju ändå mest består av andra klaner, som man konkurrerar med.

Detta förklarar till icke ringa del integrationssvårigheterna i väst för invandrare från hederskulturer.

Fadimes far ville att hon skulle få välja vilken kusin hon skulle gifta sig med. Detta var ett uttryck för just familism som är intimt förknippat med hederskultur.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.