17 januari 2008

Auktoritär demokrati eller mjuk fascism?


Man sade en gång i tiden att fascismen inte skulle komma tillbaka i militäruniform utan i slips och kavaj. Nu bär de flesta moderna politiker inte slips, utan att alla har uppknäppt, men det är bara en minimal avvikelse från förutsägelsen. Jag tror inte ens att de är medvetna om att de håller på att ge oss en fascism med "mänskligt ansikte", en "snäll" fascism. De ser sig nog som sanna demokrater och humanister, fast deras gärningar talar ett annat språk.

"Third way or Third Reich?"

Ett exempel är åtalet mot en skånepolitiker för att ha skrivit "i en motion till kommunfullmäktige i Burlöv att det är kosovoalbaner som står för heroinsmugglingen till Sverige":

"
Dahn Pettersson polisanmäldes av polisen, som hade fått läsa motionen, och som visste att informationen inte var korrekt. Motionen behandlades av kommunstyrelsen, men avslogs. Den har ännu inte tagits upp i kommunfullmäktige.

I motionen skriver Pettersson att uteliggarna blir fler eftersom så många kosovoalbaner fått uppehållstillstånd. Han hävdar också att 95 procent av allt heroin kommer in i landet via Kosovo och att det är kosovoalbaner som står för smugglingen.

Enligt Rikspolisstyrelsens siffror stämmer inte dessa påståenden. I stället är det så att ungefär 80 procent av det bruna rökheroinet som finns på den europeiska marknaden, däribland i Sverige, kommer via den så kallade Balkanrutten. Där är Kosovo en av flera omlastningsplatser
."
Sydsvenska Dagbladet

Var kan Dahn Pettersson ha fått sina "felaktiga" uppgifter?
Från Uppsala Nya Tidning som den 8/8 1998 citerade chefen för rikskriminalen, Lars Nylén?

"Kosovo-albaner ligger bakom 80-90 % av de 65 kilo heroin som beslagtagits av tullen i år."
Viva La Reaction

Mot den bakgrunden, borde inte även Lars Nylén och Uppsala Nya Tidning åtalas för hets mot folkgrupp?

Och detta ur Aftonbladet 1998:

"
Delar av den undre världen i Sverige har mer eller mindre delats upp mellan olika etniska grupper.

Balter har specialiserat sig på varusmuggling, gambianer på heroin, sydamerikaner på kokain och jugoslaver på den grå krogbranschen."
AB

Hade det kunnat publiceras idag?

Vi är definitivt på väg mot en ny sorts demokrati, en auktoritär sådan. Det är därför yttrandefriheten vittrar bort. Den blir farlig i ett mångetniskt och mångreligiöst samhälle, där felvalda ord kan skapa konflikter och utlösa våld.

Därför måste yttrandefriheten begränsas, och därför blir en öppen debatt om invandring omöjlig.

Men det är som att tala med en vägg, att få vanligt folk upprörda över detta. De är för påverkade av propagandan. De inser inte att massinvandringen varit avsiktlig för att islamisera Europa och smälta samman Arabförbundet och EU till en enda ekonomisk, politisk och kulturell zon. För att förverkliga den visionen, så var man dels tvungen att försöka göra européerna mer positiva till invandring och islam, dels inskränka yttrandefriheten för att undvika spänningar mellan muslimer och européer.

Men denna process är inte tänkt enbart för Europa. Den är tänkt även för Nordamerika. Ett skräckexempel som John Derbyshire skriver om i VDARE är ett förhör av Mark Steyns förre chef Ezra Levant inför en av Kanadas många kommissioner för mänskliga rättigheter angående hans publicering av de danska Muhammed-karikatyrerna.

Lyssna på fallet på You Tube!

Levant svarar att yttrandefriheten gav honom rätt att göra det och att den inte är en gåva från kanadensiska byråkrater utan en okränkbar rätt med rötter i en 800-årig engelsk tradition och i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men kommissionen var orolig för att publiceringen skulle leda till våld mot kanadensiska muslimer! Är det inte snarare våld mot icke-muslimer som man bör oroa sig för?

Vad våra politiker tänkt sig är en fortsatt men begränsad demokrati, där européer och amerikaner lär sig att leva med andra kulturer. Denna inlärning bedrivs via propaganda och via en strängare tillämpning av lagen om hets mot folkgrupp. Det är inte längre viktigt vad man skriver utan ens avsikt med det. Därmed öppnas en avgrund av godtycke och rättslöshet.

Gudmundson, Exilen, Lundinorient, Sverigedemokraterna, Kurt Lundgren

11 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Jag har nu sett på en del av förhören med Ezra Levant på You Tube och han är min nye hjälte.

Samtidigt tyngs jag av insikten att många människor inte
fattar vad han talar om, nämligen att inget statligt organ, ingen kommission för mänskliga rättigheter, har rätt att ifrågasätta hans eller någons annans motiv för att publicera Muhammedkarikatyrerna.

Avsikten är irrelevant. En handling är antingen laglig eller olaglig, oavsett avsikten hos den som begår den.

Många tycker att det är rimligt, misstänker jag, att man inte skall publicera något som kan väcka anstöt hos en religiös människa.

Men i så fall skulle man inte kunna publicera annat än religiösa traktat, Vakttornet, Dagen, Koranen, Bibeln, och lite till.

Och Ecce Homo skulle inte kunna visats i domkyrkan i Uppsala.

Eller skall man bara ta hänsyn till
de som visar sitt missnöje så tydligt som vissa muslimer gör?

Är det graden av konfliktbenägenhet hos de kränkta som skall avgöra när man inskränker yttrandefriheten?

Det finns alltid människor som tar anstöt. Men, och detta är viktigt, de flesta som tar anstöt av en bild eller en text kräver inte förbud.

Dock finns det feminister som kräver förbud mot sexistisk reklam. Är inte det ironiskt, när Gudrun Schyman kallar svenska män talibaner. Är det snarare inte
sådana som kräver förbud mot sexistisk reklam som är det?

Men åter till Muhammedkarikatyrerna.

Om inskränkt yttrandefrihet är priset för ett mångkulturellt samhälle, så vill jag inte ha något.

Berit sa...

När bilderna publicerades för två år sedan var det den muslimske ledaren Syed B. Soharwardy som anmälde Levant för "brott mot mänskliga rättigheter"; att publiceringen gjorde livet "farligare" för muslimer.
Som jag minns det gjorde det livet farligare för Icke-muslimer, om något.
Soharwardy har krav på att Kanada ska styras efter sharia-lagar och menar tydligen att sharia inte utgör något brott mot mänskliga rättigheter!
Här finns en länk till hans uttalanden efter sept. 11 där han anser att muslimer är offren.


Det mest fasansfullt skrämmande i fallet Levant är att han ska dömas efter vad han hade för avsikter med publiceringen; det är hans TANKAR som ska bedömas.
Är det så att man bara har yttrandefrihet om ens tankar är snövita?

Jean Moulin sa...

Även den internationellt kände kanadensaren Mark Steyn hotas nu av åtal på grund av ett utdrag ur hans bok
"America Alone".

National Review.

Han är så insiktsfull, Steyn. De flesta människor i fria samhällen utanför USA anser att det är rimligt att begränsa yttrandefriheten.

Min far, som tidigare röstat på Sverigedemokraterna och Ny Demokrati, kritiserade Lars Vilks för hans Muhammedhund.

Även en filosemitisk och framträdande sverigedemokrat reagerade med ryggraden när jag beklagade EU:s förbud mot förintelseförnekelse och menade att den inskränkningen var okej, men inte förbud mot att uppröra muslimer.

Men jag tror att själva förintelseförnekelselagarna i Tyskland, Frankrike och Österrike var grundstenen på vilken man byggde resten av förbuden mot missaktning av etniska minoriteter (emedan fradgande hat mot vita är okej och arabiskt hat mot judar också) och religion och sexuell läggning.

Jean Moulin sa...

Thanks Muslims against sharia, your post was a good start to the day. I just wonder, how do you make out what I write, since I gather you're not fluent in Swedish?

Anyway, drop by again anytime!

Anonym sa...

Jean Moulin,

Some of us are. Check out http://www.reformislam.org/sve/

Jean Moulin sa...

Well, that was quick.

I see. Okay, I visited Reform Islam some time ago. Too bad we don't keep a blogroll. You'd both be on it.

It's heartening that there are true democrats within the Muslim community. At the same time, it must really be tough on you with all the loonies running the show in the name of Islam.

Anonym sa...

"At the same time, it must really be tough on you with all the loonies running the show in the name of Islam."

You have no idea! And we also get blames from both left and right that claim that we either not Muslims or that we are a Jihadi conspiracy. http://muslimsagainstsharia.blogspot.com/2008/01/another-exposer-of-muslims-against.html

Jean Moulin sa...

I can imagine. All the paranoia you must stir up. Jesus!

Promise you're not a Jihadi conspiracy? I don't mind however (no offense intended) if you're not Muslim. I mean, am I a true Christian despite my daily prayers in the name of Jesus? Well, only God knows. (If He exists.)

Well, ta ta, got to dash.

Anonym sa...

"Promise you're not a Jihadi conspiracy?"

Cross my heart :)

Anonym sa...

Muslims Against Sharia, are you sunni, shia muslims or other falanger?

What do you think about Ahmadiyya?

Anonym sa...

We are diverse.

Ahmadiyya are just as much Muslims as any other Muslims.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.