10 januari 2008

Europas undergång


Att ha i minnet när man diskuterar behov av invandring på grund av åldrande befolkning: vi har en ständig automatisering/robotisering av produktionen av varor och tjänster, vilket i sig skapar arbetslöshet.

Arbetskraftsbrist torde påskynda denna process, emedan ständig tillgång till ny arbetskraft kommer att minska takten i den. Skulle arbetskraftsbrist uppstå till följd av kraftigt minskad invandring, så skulle automatiseringen få en ny skjuts. Speciellt inom åldringsvården.

Dessutom finns det demografer och ekonomer som påpekar att minskad befolkning leder till minskade behov av social service, dagis, sjukvård, skolor, bostäder, kollektivtrafik, etc. Och omvänt, ökad befolkning leder till ökade behov av social service, sjukvård, dagis, skolor, bostäder, kollektivtrafik.


Så vad är poängen med att öka befolkningen? Blir det inte ett nollsummespel på
bekostnad av orörd natur och miljö?

Skall nu mycket kortfattat och ofullständigt redogöra för en del av innehållet i en av många artiklar jag läst som ger en dyster prognos för Europas framtid ur demografisk synvinkel: "It's The Demography, Stupid" av Mark Steyn i Wall Street Journal 2006.

Steyn ondgör sig över de europeiska folkens låga födelsetal och hävdar att dessa leder till ett framtida muslimskt Europa. Han upprepar den gamla välkända visan om att de låga födelsetalen minskar de europeiska nationernas folkmängd med arbetskraftsbrist som följd, varför man tvingas importera arbetskraft från folkrika länder i Afrika och Mellanöstern.

Ulf Nilson skrev något liknande om aborter. Hade vi inte haft 30 000 aborter per år, så hade vi inte behövt arbetskraftsinvandring.

Även om jag nu tvivlar på detta resonemang, så visar Steyns artikel på ett oroande sätt vad den hittillsvarande massinvandringen av muslimer lett till rent demografiskt och vad den kommer att leda till, nämligen ett alltmer islamskt Europa.

"Bästa tänkbara scenario? Kontinenten slutar som Wien med svenska skatter." [Antagligen syftat han på det mångetniska, mångkulturella Habsburgska Imperiet.]
Värsta tänkbara scenario: Sharia, cirka 2040; halv-Sharia mycket tidigare - och vi är redan på väg åt det hållet
."

Enligt Steyn finns officiellt 20 miljoner muslimer i Europa.

Enligt honom vill 60 procent av de brittiska muslimerna leva under sharia. (Menar han inte någon form av sharia, inte sharia i alla hänseenden? Jag har läst en flitigt citerad undersökning om att 40 procent vill det.)

Steyn förväntar sig mer av det vi sett i Frankrike och även i Sverige och att han på amerikansk tv runt år 2010 varje kväll kommer att få se brinnande hus, kravaller och attentat i europeiska städer .

Beträffande den ekonomiska vinsten med massinvandring från muslimska länder av människor med låg eller ingen utbildning, så är den liten eller obefintlig.

Det är därför Sarkozy vill gynna invandring av högutbildade och minska invandring av lågutbildade. Men den svenska propagandaapparaten försöker nu tuta i oss att invandringen är lönsam, vilket enligt professor Bo Södersten var sant till tidigt 90-tal, men inte längre är det.

Steyn förutspår att vi liksom italienarna kommer att utplånas i den demografiska konkurrensen med mer fertila invandrargrupper, och som en följd därav förlora bestämmanderätten i vårt eget land.

Äktenskap mellan svenskar och invandrare kommer att öka med påföljd att barnen i sådana äktenskap kommer att ta till sig invandrarkulturer.

Egentligen skulle vi behöva en väckelse inom det svenska etablissemanget i invandringsfrågan. Inte ens om Sd kommer in i riksdagen, tror jag att den uppryckning som skulle behövas, kommer att inträffa tillräckligt snabbt.


Jag har många invändningar mot enskildheter i Steyns artikel, men den främsta blir ändå att han - liksom andra neokonservativa som våra egna Dick Erixon och Ulf Nilson - inte nämner behovet av invandringsstopp.

Tvärtom tycks de se den enda räddningen i ökad nativitet bland de europeiska folken. Det är som om de anser, att om detta inte inträffar, vilket inte kommer att ske, så har vi ingen moralisk rätt att rädda våra samhällen genom drastiskt minskad invandring och uppmuntran till återvandring!

Trots det målar Steyns artikel upp ett framtidsscenario som alla svenskar och andra européer borde ha rätt att bli informerade om. Det är sant att de flesta domedagsprofetior aldrig slår in, men Steyns tycks ha alla förutsättningar att göra det.

Aftonbladet
MigrationWatch.UK
Sydsvenskan, Sydsvenskan

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.