30 januari 2008

Farväl till hyckleri


Har varit på kurs för väktare och inspirerats av en nollgräns för tolerans mot oetiskt uppträdande. Vet att jag försyndat mig tidigare på grund av konflikträdsla. Inte med tillräckliga skärpa sagt till kollegor. Visserligen har det rört sig om småsaker, men som ändå inte varit okej.

Hädanefter skall jag alltid säga ifrån.

Jag framhöll på kursen betydelsen av att arbetsledare lever som de lär. En arbetsledare som ofta kommer för sent, har ingen auktoritet kvar när det gäller att anmärka på sina underställda. Han eller hon har samma skyldighet som alla andra att komma i tid eller annars få löneavdrag.

Applicerat på hela samhället: om myndigheter och politiker inte lever som de lär, så tappar de all auktoritet och laglöshet uppstår.

Man kan t ex inte fördöma diskriminering på grund av kön, sexualitet och etnicitet eller religion men se mellan fingrarna när medlemmar av det ena könet diskrimineras, när den dominerande sexuella inriktningen diskrimineras eller när den största etniska gruppen eller religionen diskrimineras.

Gör man det, har man igångsatt en moralupplösning.

Man kan inte heller påstå att så kallad positiv diskriminering av kvinnor är okej med hänvisning till löneskillnader eller inkomstskillnader. Det är att dra alla över en kam och att ge kvinnor som tjänar mer än män ytterligare en fördel.

Man kan inte heller acceptera våld mot en politisk minoritet i en demokrati. Ändå gör man det. Man gör det när man aldrig med ett ord fördömer upprepat våld mot medlemmar av ett politiskt parti. För det är ju det som är fallet med regerings och riksdags tystnad om våldet mot Sverigedemokraterna.

Det är också odemokratiskt att acceptera att en lärare som inte missköter sitt jobb, som t ex Sverigedemokraten Richard Jomhofs, uttryckligen mister sitt jobb på grund av sin partitillhörighet. Som sagt, han har inte misskött sitt jobb, han har inte propagerat för sina åsikter i tjänsten, eller uppträtt diskriminerande mot elever ur icke-svensk folkgrupp, utan diskrimineringen av honom handlar enbart om vetskapen att han är medlem i ett parti som förespråkar invandringsstopp.

Ställer man sig bakom den sortens politiskt förtryck, så är man inte demokrat. Det är kontentan av det jag lärde mig på kursen om hur vi bör se på kollegor som inte följer de uppställda etiska reglerna, bra regler som rimligen borde gälla i samhället i stort, men som av olika skäl samhället inte orkar upprätthålla och därför accepterar avvikelser från.

Om man då som ansvarskännande medborgare protesterar mot detta, genom att skriva insändare och mail samt inlägg på internet, men inte får svar eller svar som förringar t ex våldet mot Sverigedemokraterna eller yrkesförbudet för läraren Richard Jomshof, då uppstår en känsla av främlingskap mot de i samhället som makten haver.

Man blir cynisk och tolerant mot andras och egna avsteg från de principer som makthavarna sviker.

Man kan jämföra med att folkrätten gäller enbart förlorarna i ett krig. USA och Storbritannien begick hiskliga krigsförbrytelser för vilka deras ledare (Truman och Churchill) borde ställts inför rätta. Men så skedde inte. Och att så inte skedde har naturligtvis en ytterligt demoraliserande effekt inte enbart vad gäller respekten för folkrätten utan vad gäller all respekt för lag och ordning.

Varför skall jugoslaviska krigsförbrytare ställas inför domstol, om inte alla krigsförbrytare skall det? Är inte Putin en krigsförbrytare? Varför ställs inte Robert McNamara till svars för användadet av Agent Orange i Vietnam eller brandbombningar av tjogtals med japanska pappstäder under andra världskriget med hundratusentals civila dödsoffer?

Hur ser det ut om EU tar emot Mugabe som ärad gäst? Hur ser det ut att Frankrikes president tog emot kejsar Bokassa som ärad gäst? Hur såg det ut att FN införde sanktioner mot Sydafrika, men inte mot Iran eller en hel drös andra FN-medlemmar som bryter flagrant mot mänskliga rättigheter? Man kan inte? Det är inte praktiskt genomförbart?

Varför var det okej att arrestera Pinochet, när han besökte England, men inte Castro när han samtidigt besökte Spanien?

Har de demokratiska länderna någon trovärdighet kvar? Varför gör Sverige affärer med Kina, när vi vet hur illa ställt det är med de mänskliga rättigheterna där?

All dubbelmoral får konsekvenser, en ringar-på-vatten-effekt, och i slutändan drabbas hycklaren själv.

För att vi skall komma någonstans, så måste vi - och då menar jag mänskligheten - vara självkritiska. Ty det är lätt att se grandet i din nästas öga, men inte bjälken i ditt eget.

Läs även:

Man får inte begå hatbrott mot några andra än svenskar
Om att svenska inte är officiellt språk
Sparkad för sina åsikter
"Bekämpa Sd med debatt, Sabuni

1 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Vad är en fördom?

Jag antar att svaret är "en förutfattad mening". Men vad är en förutfattad mening?

Ja, det är väl ett antagande om en person eller ett djur eller en plats, som inte beror på personlig erfarenhet? Kan information ersätta personlig erfarenhet?

Tag en känd politiker som man aldrig träffat. Antag att man läst intervjuer med denne, och på grundval därav bildat sig en negativ eller positiv bild, kan man då tala om att man hyser en fördomsfull bild av politikern?

Antag att man läst att t ex 60 procent (påhittad siffra) av alla världens muslimer vill att sharia skall ingå i den världsliga lagen, och att man utifrån det drar slutsatsen, att muslimsk massinvandring är ett vågspel med demokratin, eftersom demokrati i bemärkelse liberal demokrati är oförenligt med religiösa lagar. Är man då fördomsfull? Ja, kanske. Men man är väl också försiktig?

Antag att risken är stor att man får en könssjukdom om man har oskyddat sex med en främling, för att - detta är inte sant utan bara ett exempel - 20 procent av alla som har det en gång får en könssjukdom. Bör man då inte av försiktighetsskäl använda kondom, trots att risken att man får en könssjukdom är mindre än att man får det?

En annan tolkning av fördom är, antar jag, generalisering. Du generaliserar om män eller kvinnor eller medelålders män eller män med keps eller män med ölmage etc.

Kan man gradera fördomar och säga att en del fördomar inte är något problem, eftersom de inte utgör ett handikapp för de drabbade?

Om vissa fördomar är mindre problematiska, bör man då inte påpeka det när man talar om fördomar som något negativt?

Varför är fördomar negativt? Därför att man kan avhålla sig från att göra en sak som skulle berika ens liv?

* *

Har en människa som någon gång betalt en hantverkare svart rätt att fördöma någon som stjäl?

Vad är svartjobb? Är inte det stöld från den gemensamma sektor vars storlek bestämts i demokratiska val?

Hur många av oss har betalat någon svart för ett jobb eller en vara? Jag misstänker att en stor minoritet eller rentav en liten majoritet gjort det, men jag har inga bevis.
Min uppfattning är helt grundad på snack från människor i min omgivning och kanske uppgifter i massmedia som jag glömt bort.

"Sverige tillhör de länder i EU där högst andel av befolkning jobbar svart, visar en undersökning om EU-invånarnas inställning till svartarbete. I undersökningen svarar tio procent av svenskarna att de jobbade svart under förra året. [. . .]

Helt säker på att siffrorna stämmer går det nämligen inte att vara - undersökning bygger på medborgarnas svar, och flera faktorer gör att dessa inte alla gånger stämmer överens med verkligheten.
Det gör att de som utfört opinionsundersökningen uppger att siffrorna ska tolkas med försiktighet, och att den verkliga siffran över svartjobb troligtvis är högre i flera länder.
I Sverige svarar också 23 procent av svenskarna att de under det senaste året köpt en tjänst eller vara svart, och 84 procent uppger att det bara finns en liten risk att upptäckas vid svartarbete. "

SvD

Hm, men 69 procent av 1036 personer som svarat på SvD:s fråga om de någonsin anlitat svart arbetskraft har svarat ja! Då tänker jag fördomsfullt (utan att säkert veta):
SvD-läsare har högre inkomster än DN-läsare, och därför är det större risk att en person som alls har råd att anlita t ex hantverkare, betalar denne svart.

Detta vet jag ju inte, det är en fördom, men tänk om den stämmer? Är det då en fördom?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.