09 januari 2008

Följ pengarna

Det är numera omöjligt att ta del av en daglig väderleksrapport på TV utan att bli utsatt för ANTAGANDET från "Warmista-religionen".
Varje ovanlig väderlekshändelse, speciellt om det handlar om en ökning i temperaturen, anges som bevis för att människan ruinerar planeten och att vi måste finna oss i omänskliga kontrollåtgärder och konfiskering av våra ägodelar för att undvika katastrofala förändringar i klimatet.
Påtagliga bevis för motsatsen ignoreras.

Under senaste tid har mängder av vetenskapsmän visat sig skeptiska till detta undergångs-scenario och i själva verket överstiger deras antal de som påstår att det finns en samstämmighet vad gäller warmista-övertygelsen.
Trots detta fortsätter media att indoktrinera oss med att det finns inga tvivel, att katastrofen är nära och att "liv" på jorden, så som vi ser det, är ett minne blott.

Under den UN-bekostade Balikonferensen
beslutade en grupp fristående vetenskapsmän från Nya Zealand, Australien, England, Indien och US. att presentera sina åsikter angående vetenskap, ekonomi och politiska följder som ett nytt klimatavtal skulle innebära.
Deras avsikt var att lägga grunden för en mer balanserad infallsvinkel baserad på nya rön men det var inte lätt.

Gruppen tilldelades ett litet rum och efter att skickat ut flera pressmeddelanden kom faktiskt ett förtio-tal journalister för att lyssna till den andra sidan av global uppvärmning.
Det första mötet förlöpte lugnt tills några U.N. administratörer hörde talas om att det förekom en robust dialog mellan skeptiker och press.
Anställda från sekretariatet stormade omedelbart in i mötessalen och körde ur samtliga närvarande.

Denna attityd från UN-byråkrater fortsatte under två veckor och skeptikernas åsikter hindrades från att nå media. Behandlingen av gruppen är ett klassiskt exempel på hur UN undertrycker åsikter som ifrågasätter deras egen politik.
Ett stort
antal krediterade vetenskapsmän ifrågasätter och drar motsägande slutsatser från de data som presenterats och det är fullständigt skamlöst att media fortsätter att rapportera om att det existerar en "samstämmighet".

Men det kanske inte är så konstigt om man tänker på det råd som "Deep Throat" gav under Watergate-skandalen på 70-talet.
"Follow the money!"

3 Kommentarer:

Knute sa...

Bjørn Lomborg udnævnt til at kunne redde verden!

Den britiske avis The Guardian har ladet et ekspertpanel udarbejde en liste over 50 mennesker, der alle har format til at "redde verden" og bremse de globale klimaændringer.

Bjørn Lomborg glæder sig over udnævnelsen og siger selv til Jyllands-Posten: "Der er udpeget 49, der alle mener, at vi skal gøre noget her og nu, og så mig, der siger, at vi skal passe på, at vi ikke kører for meget derudaf."

Klimadebat

Anonym sa...

Det märkliga är att så många kan bli totalt hjärntvättade eller kanske inte med tanke på att det var många ja massor som följde Hitler och propagandan. Många blev totalindoktrinerade allt ifrån Hitlerjugend till SS-män-kvinnor. Bra att du skriver om detta.

Berit sa...

Så sent som 2006 trodde Lomborg att global uppvärmning sker och att det kanske kan bli ett problem men att lägga miljarder på någonting som vi inte kan göra mycket åt är dålig prioritering.
Vi bör i stället fokusera på problem som går att åtgärda med pengar såsom att stoppa spridning av HIV-AIDS och malaria samt förse världens befolkning med rent vatten.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.