20 januari 2008

Naturen föregår människan

Jag och mitt äldsta barnbarn (åtta i mars) leker krig med en av hans kompisar. Vi skjuter med plastkopior av alla möjliga sorters vapen: bl a en M16.

Gossarna skjuter med två k-pistar samtidigt och rullar runt och skjuter samtidigt. Jag besvarar elden i skydd av en gråvit läderfåtölj och inspirerad av nyhetssändningar på tv höjer jag min automatpistol över stolsryggen och sveper med den över rummet medan jag skjuter på måfå. Det knattrar och en inspelad röst i min pistol hojtar "fire" emellanåt. Pojkarna använder fjärrkontrollerna till en Play Station för att fjärrutlösa utplanterade bomber.

Det hela påminner om striderna mellan Hamas och Al Fatah och jag döper leken till "palestinskt inbördeskrig". Undrar i mitt stilla sinne vad skolan skulle tycka om det.

Vi kan inte leka palestinier och israeler för vi har inga målsökande robotar. Inte heller attackhelikoptrar.

Efter leken - när gossarna rusat iväg till grannhuset för att spela "Star Wars" på Play Station - reflekterar jag som den filosof jag är över varför palestinierna beter sig som de gör. Det är lite Nordirland över det hela! Fast sköt IRA och Ulster Defence Association i luften lika mycket?
Hur som helst, kan det vara kulturfaktorn och hur samverkar kultur och naturligt urval?

Så här föreställer jag mig det (lite schematiskt): naturen/miljön tvingar människor att skaffa sig ändamålsenliga rutiner och beteenden.

De som lättast anpassar sig till dessa rutiner och beteenden, får högre anseende än de som misslyckas och blir mer poppis bland damerna och får lättare att yngla av sig. Framgången på den fronten cementerar rutinerna och beteendena, som stelnar till traditioner, dvs. kultur = regler för umgänge mellan människor, mellan män och kvinnor och barn och vuxna och människa och djur. Med andra ord: det finns ett samband mellan det naturliga urvalet och kultur!

Kulturen föregås av naturen, dvs. den biologiska verkligheten.

Kulturen formas av vilka arvsanlag som har störst överlevnadsvärde i en given miljö.

"Grunden för det naturliga urvalet är att alla individer av en art inte är lika. De har olika arvsanlag som ger dem olika egenskaper. Vissa individer har egenskaper som gör dem bättre anpassade till den miljö de lever i. Egenskaperna ger dem en fördel när det gäller att överleva tills de är könsmogna, att få avkomma och att skydda sin avkomma (för de arter som gör det). Dessa individer har därför en större chans att föra vidare sina arvsanlag till nästa generation. Efterhand kommer då andelen av de gynnsamma arvsanlagen att öka.

Vad som är ett gynnsamt arvsanlag beror på situationen. Ett träd kan till exempel få en fördel av att växa snabbt och högt om det växer ihop med andra träd, eftersom det då kan få mer solljus. I en miljö som är glest beväxt och fattig på näring kan det å andra sidan vara en fördel att växa långsamt för att spara näringen till att bilda frön."

Wikipedia, Ting och tankar, Isteve.com

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Hehe, helt underbar inledning. "In medias res".;)

Jean Moulin sa...

Tack, värmande ord från en mästare.
Okej om jag titulerar dig Le Maitre?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.