18 januari 2008

Raketer från GazaIT TEXT BLOGGEREN skriver:

Abou Haroun är chef för Abou Rich-milisen, som sänder raketerna mot Israel. Han är 30 år och far till 3 barn. Le Monde presenterade i går hans förklaring av kriget:

"Israel kommer aldrig att kunna vinna över oss, därför att vi i motsats till dem inte är rädda för att dö. Ja till och med slår vi vad om, vem som kommer att dö först. Det är inte israelerna som bestämmer när jag skall dö. Det är redan bestämt! Det är ödet! Det är vår rätt. Det är vår kraft! Det är därför, vi kommer att vinna".

HISTORIEN UPPREPAR SIG

Enligt Ibn Khaldun, en muslimsk mentalitetshistoriker på 1300-talet, använde islam redan från starten religionen som kåranda och militärmoral med resultat att de muslimska härarna blev oövervinnerliga även mot en manstarkare fiende, och att det muslimska imperiet, också kallad umma'n eller kalifatet, blev en realitet. "Kårandan förstärks av en religiös doktrin som riktar in alla på samma mål, får dem att förakta döden och gör dem omöjliga att besegra", skrev han år 1377.

Lägg märke till att det som Abou Haroun säger år 2008, är identiskt med det Ibn Khaldun skrev år 1377 om målet för islam år 622. Deras dödslängtan och dödsförakt ger förklaringen till att mujahedinerna kunde vinna över USSR i 1989 och kommer att besegra NATO i dag - bägge gångerna i Afghanistan. För övrigt läste Saddam Hussein Ibn Khaldun i fängelset innan han blev avrättad.

Abou Haroun handlar alltså efter det schema som islam uppenbart hjärntvättar sina utövare med. Det är det också andra som gör - läs bara vidare!

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.