23 januari 2008

Så här blir det

Ta en titt på vad multikulturen har åstadkommit för London och dess muslimska befolkning.

En utmärkt video kallad Londonistan finns här.

Multikulturen avskräcker människor från att assimilera sig och fördjupar i stället klyftan mellan kulturer och raser och hetsar grupper mot varandra.
Den har absolut ingenting med tolerans att göra utan är till för att bryta ner västerländska traditioner och frihet.

I ett multikulturellt samhälle har du inget värde som individ. Din identitet definieras av den etniska grupp du tillhör.
Det är kärnan i en anti-individuell rörelse som passar vänstersympatisörer alldeles utmärkt.

När hörde man någon vänstersnubbe prata om frihet och individualism?

De vill i stället ersätta personligt ansvar med statlig kontroll och jämlikhet med särbehandling. Den multikulturella, politiskt korrekta smitta som drabbat västerländerna är farligare än den öppna terroristverksamheten eftersom den smyger sig in bakvägen i många skepnader och vi betalar för den med våra skatter och bidrag.

Se också "Londonistan"

4 Kommentarer:

Anonym sa...

En fruktansvärd film.
Hur många av svenska beslutsfattare har sett ett klipp som detta? Är detta Sverige om några år?
Tendensen finns ju redan om inte lika utpräglad som GB, vi är ju ett mindre land.

Anonym sa...

Det är sverige inom en mansålder om inget görs för att stoppa islam. Finland har redan ett islamparti som tycker att "det skulle vara helt underbart med sharia" där.

Detta är verkligheten;

"Killing of Non-Muslims is Legitimate (British Mullah)"

http://www.youtube.com/watch?v=maHSOB2RFm4&feature=related

Anonym sa...

Har tyvärr sett många liknande klipp under de år jag bodde i Storbritannien. Tendensen är att det bara blir värre.

Din analys är helt riktig. Islam är i sina grunder extremt kollektivistisk och anti-individuell.

Skrämmande är att fysisk jihad är påbjuden som en skyldighet på flera ställen i Koranen. detta är så starkt inskrivet att många anser denna skyldighet var en "sjätte pelare".
Det är symptomatiskt att den enda säkra vägen (enligt Koranen) att nå "paradiset" är att dö som martyr; nota bene inte goda gärningar.

Berit sa...

Exepmel på muslimsk kollektivism och avsaknad av personlig uppfattning och ansvar har vi sett i kommentarer på bloggen från muslimer. När de tillfrågas om en personlig uppfattning i moralfrågor har de aldrig har någon, utan kommer enbart med citat från Koranen och att allt som sker är Allahs vilja. Individen saknar ansvar för sina handlingar.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.