20 januari 2008

Åsiktsministern följer EU:s påbud

Integrationsminister Sabunis utspel nyligen om värdegrunden som ska genomföras till år 2010 visar sig vid närmare påseende vara en trend inom hela EU (med undantag för Frankrikes president Sarkozy).

Syftet är att komma åt islams avarter genom att göra ateism till Europas statsreligion. Vilket är helt fel tänkt eftersom det främst kommer att drabba den milda kristendomen. Våldsam islam är inte lika mottaglig för EU-statens propaganda och påbud. Som så ofta får goda avsikter oförutsedda konsekvenser. Människan spår men Gud rår.

Åsiktsministeriet får också makt att bannlysa kritik av islam, av rädsla för att kränka islamisterna. Man har en fåfäng förhoppning om att de skulle bli mer sekulära och demokratiska då.

Naturligtvis har islamisterna genomskådat EU:s strategi och kommer att utnyttja den. Ett motdrag är att försöka samarbeta med de kristna. 138 muslimska ledare kräver av katolska kyrkan att de tillsammans ska utarbeta en gemensam värdegrund.

Sorgligt men sant lär påven ha gått med på deras krav. Detta håller inte, käre påve. Kristendomen och islam har ytterst lite gemensamt. Se hur illa det går de kristna som förföljs i Asien och Afrika.

Och till er andra: Kom igen nu, även om du inte tror på Jesus så är han ett gott föredöme. För att stå emot islam behöver vi lite av den äkta varan. Jesus Kristus är det fullkomliga exemplet på någon som alltid var rakryggad trots de svåraste motgångar. Han är den som förkroppsligar redbarheten, styrkan och modet.

7 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Perfekt analys.

Jag tror att man eftersträvar ett nytt europeiskt imperium med det mångkulturellt Habburgska och Ottomanska som förebilder.

ProfessorPelotard sa...

Jean,

En av förkämparna för euron i vår folkomröstning var Walburga Habsburg-Douglas (m).

Så här skriver Rolf Englund:

"Ett av mina bestående minnen kommer att vara när jag under folkomröstningskampanjen om EMU, på torget i Flen, inför ett tjugotal åskådare, de flesta antagligen asylsökande somalier, debatterade EMU med Walburga Douglas (m), född Habsburg. Hon var för EMU."

Det finns en hel del läsbart om EU och det Habsburgska väldet här.

Berit sa...

Det existerar inte någon "värdegrund" tillsammans med människor som uppfostrar sina barn till självmordsbombare, ser sig som martyrer om de dödar otrogna och behandlar kvinnor som boskap.

Anonym sa...

Påven är inte den som lär kompromissa med den kristna trons grunder. Det kan var och en som läser t.ex. hans rundskrivelser Gud är kärleken eller den sista om det kristna hoppet konstatera. Eller hans bok Jesus från Nasaret som kom på svenska förra året.
Påven och Katolska kyrkan bemödar sig om dialog med alla människor av god vilja, och man bör förutsätta att sådanan finns inom Islam också.
Vi har haft en gemensam värdegrund i världen som kommer till uttryck t.ex. i FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna där alla människors lika värde framhålls. Kristendomen har på många sätt bidragit till demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och har ett ansvar att bidra till en dialog om en fortsatt gemensam värdegrund.
Jag tycker det är en farligt konfrontativ och isolationistisk hållning som förespråkas här. Fortsatt dialog bör eftersträvas till dess motparten bevisat att han inte vill ha sådan. Kristerndomens företrädare skall inte vara de som avbryter dialogen genom att i förhand ha förutfattade meningar om dialogpartens avsikter.

Knute sa...

Bengt Malmgren, du skriver:

"Påven och Katolska kyrkan bemödar sig om dialog med alla människor av god vilja, och man bör förutsätta att sådana finns inom Islam också.
Vi har haft en gemensam värdegrund i världen som kommer till uttryck t.ex. i FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna där alla människors lika värde framhålls."

Islam har en annan definition av mänskliga rättigheter än FN eller Kyrkan. Till exempel har Saudiarabien en så kallad kommission för mänskliga rättigheter som anser att Sharia ska vara rättesnöret.

Deras definition av människorättigheter är systematisk nedslaktning av bögar, kristna, kvinnor som blir beskyllda för otrohet, steningar och halshuggningar, alltsamman för att man har “fel” kärlek enligt koranen.

Men det är möjligt att det går att påverka Mörkrets furstar i Saudiarabien att följa människorättigheterna.

Faisal Mawlawi, som är vicepresident för Det Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning, säger om samarbetet med katolska kyrkan:

"Vårt initiativ bevisar, att islam är en fredsälskande religion. En dialog kommer att bidra till att minska klyftan mellan de två religionerna."

Att döma av dessa och andra formuleringar betraktar de det redan som en seger inte för freden men över Väst.

Dialog? Det blir kristendomen som får stryka på foten.

Knute sa...

Bengt Malmgren,

vid närmare eftertanke, jag ska inte underskatta påven, han är i alla fall bra mycket mer insiktsfull än de muslimske lärde han ska förhandla med.

I support the Pope!

Anonym sa...

Så snart orden religion eller ateism kommer på tal finns en brännande fråga att ta ställning till som nås via bannern "namninsamling" på http://bildning.se
Och därefter det mest spännande, dina kommentarer till initiativet med några rader på din blogg!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.