23 januari 2008

Taqija - Islams lagliga lögn


Islams lagliga lögn (Koranen sura 9:1) innebär att när muslimer påstår att islam vill ha fred, så behöver det inte vara sant. Islam vill ha underkastelse, vilket inte är samma sak som fred. Om de inte får sin vilja fram på annat sätt så tillgriper de våld.

World Economic Forum (WEF) har gjort en undersökning som visar att klyftan mellan islam och väst utvidgas. Båda sidor misstror varandra.

I och med att den muslimska befolkningsandelen i Europa växer måste europeiska politiker hålla sig väl med de islamiska länderna. Händelser i den internationella politiken får islamisterna i Europa att reagera.

Omvänt kommer krav från arabvärlden på Europa. Senast från Syriens stormufti (justitieminister) som i ett tal i Europaparlamentet (vad hade han där att göra) manade Hollands muslimer till krig mot en korankritisk film, det vill säga mot yttrandefriheten.

Minst lika effektivt som hot om våld är pengar. Saudiarabien öser in miljarder och åter miljarder till byggandet av moskéer och koranskolor.

En av de muslimska deltagarna i undersökningen om ‘Väst och Islam’ är den saudiske prinsen Hussam bin Saud bin Abdulaziz al Saud.

Han varnar folk i Väst mot att tro att man kan förmå så kallade ‘moderata röster’ i den muslimska världen att ta avstånd från ‘extremister’.

»Om ‘moderata’ röster skall vara en drivkraft i dialogen, måste de erkänna den sorg och de orättvisor som finns bland muslimer. Man blir tvungen till att förstå att om alla ‘moderata’ röster i den islamiska världen skulle fördöma alla ‘extremistiska’ röster, så skulle det – i den aktuella starkt ansträngda situationen – bli sett som ett uttryck för bristande erkännande av de orättvisor som begås mot muslimer,« skriver den saudiske prinsen i rapporten.

Med andra ord är det en enorm rättning i ledet bland muslimer. Kommer vår individualism och frihet och demokrati att klara sig inför denna armé?

Naturligtvis handlar detta om islam och inte om enskilda muslimer. Vad än den saudiske prinsen påstår, så tror jag inte att taqija är något muslimer praktiserar i vardagslivet. Det finns en naturlig moral i människor som säger åt oss att inte ljuga. Ju mindre de lyssnar på imamer och mullor dess bättre är det för moralen.

* * *
I slutet av förra året lyckades den Islamiska konferensen att få FN:s generalförsamling att anta en resolution mot förtal av religioner. Den enda religion som nämns vid namn i resolutionen är islam.

Hur går det ihop? Islam går ju på tvären mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter! Hals- och handavhuggningar, steningar, sharia-lagar, rasism och uppmaningar i Koranen att döda icke-muslimer...

EKP: Krigshot ; Euromed: Hvordan Kan Vore politikere Se Sig Selv I Spejlet Uden At Rødme Af Skam? ; Sydsvenskan: Dialog med förhinder; HamaSS uttalar: Som muslimer har vi RÄTT att ljuga

3 Kommentarer:

Steen sa...

jeg søgte omtale World Economic Forum på svensk Google News igår - ingenting.........kan det være sandt ?

Knute sa...

Mats Skogkär skriver bra om rapporten i Sydsvenskan:

Citat:

"Den muslimska världen kännetecknas idag av en ökande tilltro till de egna värderingarna och därmed också växande tillförsikt. I slutet av förra året fick exempelvis den Islamiska konferensen FN:s generalförsamling att anta en resolution mot förtal av religioner. Den enda religion som nämns vid namn i resolutionen är islam.

I Väst tycks utvecklingen – för att åter måla med breda penslar – snarare gå i motsatt riktning. Här ökar villrådigheten i takt med att historiska kontroverser, betraktade som en gång för alla avgjorda – exempelvis den om yttrandefrihet kontra respekt för religiösa tabun – väcks till liv på nytt.
Att det är i Väst som befolkningen ser mötet med den muslimska världen som ett hot medan man i den muslimska världen ser möjligheter snarare än hot i detta möte ger kanske en fingervisning om vem som just nu anser sig ha övertaget i denna kraftmätning."

http://sydsvenskan.se/opinion/signerat/matsskogkar/article295875.ece

(Jag infogar en länk i inlägget)

Joachim Hagg sa...

Visst har islam och muslimer nått ända upp till Wien 1683 men stoppades där. De som säger att islam är en naturlig del av Europa är simpla lögnare. De som säger att islam går att integrera i Europeisk värdegrund är också ute och cyklar.

Så min fråga är...
Var i ligger fördelarna med att islam och muslimer befinner sig i Europa? Nämn en enda!

Islam ut ur Europa!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.