10 februari 2008

Inlägg i klimatdebatten!

"Slopa skadlig sommartid!

Om människors klockor och global uppvärmning!

Sommartid bidrar till den globala uppvärmningen! Under sommarhalvåret vrider vi, de flesta länder på norra hemisfären, fram klockorna en timme. Det medför att vi får en timme mer solsken varje dag vilket är förödande för isen i Arktis som därför smälter i snabbare takt.

Även på södra halvklotet har man sommartid (när vi har vintertid), vilket innebär att isen i Antarktis får mer sol och därför smälter snabbare. Och när polarisarna smälter stiger vattenytan i haven med översvämningar i låglänta länder som följd. Även delar av Skåne kan bli översvämmade.

Så, för att minska den globala uppvärmningen och därmed följande naturkatastrofer, måste vi avskaffa sommartiden och ha normaltid året om!

Örjan Danielsson, Fagersta"

Avigsidan

5 Kommentarer:

thv sa...

Som om det skulle göra någon skillnad!! Hur vi har satt klockan har väl ingen betydelse för hur jorden är vänd mot solen?

thv sa...

Som om det skulle göra någon skillnad!! Hur vi har satt klockan har väl ingen betydelse för hur jorden är vänd mot solen?

Anonym sa...

Svårt att avgöra om Örjan i sig ville driva med de s.k klimatalarmisterna - dvs den sortens människor som tycker att det kan verka rimligt att miljarder ton antropogena växthusgasutsläpp eventuellt skulla kunna bidra till växthuseffekten - eller om Jean M vill förlöjliga Örjan och kanske därmed alla "alarmister" genom att citera hans inlägg som vi från början inte vet huruvida det var seriöst eller inte.

thv sa...

Han får väl kommentera själv...

Anonym sa...

Detta är _stor_ humor :)

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.