07 februari 2008

Myten om återvinning

Ett samhälle som drivs och influeras av socialism och tungrodd byråkrati under flera generationer drabbas av intellektuell stagnation.
Befolkningen slutar ifrågasätta myndigheter eftersom man tvingats lämnat över ansvaret för så många livsviktiga delar av sitt liv till monopol och politiker. Man känner sig trygg därför att statliga myndigheter förväntas ta hand om befolkningen från vaggan till graven och att kvaliteten försämras blir man hemmablind inför.
Respekten för auktoritet är stor och attityder och livsmönster formas genom statliga bidrag, skatter och understöd som människan anpassar sig till. Myter skapas och det är enkelt att tro att goda avsikter är tillräckliga.
En sådan myt handlar om tron att människan har ett betydelsefullt inflytande över temperaturen på jorden och det ifrågasätts sällan.

Per Bylund skriver om en
annan svensk myt: att skapa ett effektivt och lönsamt nationellt system för att rädda miljön genom storskalig återvinning.

Ni är alla medvetna om hur regeringens monopolsystem tvingar alla att sortera sopor, tvätta burkar och plast, lägga i rätt tunna, transportera till olika uppsamlingsplatser, allt i tron att detta är ett effektivt sätt att rädda miljön.

Också alla fantastiska påhitt för att man inte ska "fuska" med sina sopor: böter för sopor placerade på fel ställe, specialdesignade containers, spioner som kollade alla....

De intressanta med denna Sovjet-typ av planering är att det officiellt sägs vara vinstgivande. Det är menat att vara resursbesparande eftersom återvinning av material är mindre energikrävande än tex. gruvdrift eller tillverkning av papper från träd. Det är också lönsamt eftersom regeringen faktiskt får in pengar genom att sälja återanvänt material och produkter tillverkade i processen. Den slutliga återvinningsprocessen kostar mindre än vad man får in från att sälja återanvända produkter.

Detta är emellertid enkel regeringslogik; det "sparar energi" enbart därför att staten inte tar i beräkning den tid och energi som 9 miljoner människor lägger ner för att rengöra och sortera sina sopor. Myndigheterna och forskare har dragit slutsatsen att kostnaden för (a) vattnet och elektriciteten som förbrukas för rening av soporna, (b) transporten från uppsamlingsställena och (c) den slutliga återvinningsprocessen är lägre än vad som åtgår för nytillverkning.

Naturligtvis tar de inte med i beräkningen de miljontals gånger som folk kör till uppsamlingsställena för att bli av med skräpet, inte heller tar det med energi och kostnad för den extra plats som behövs för alla extra tunnor.
För att inte tala om alla råttor som frodas!

Om man tar med i beräkningen vad det verkligen kostar vad gäller slöseri med tid och mer utsläpp från bilar, är det verkligen inte miljövänligt. Lägg till den ökade risken för sjukdomar så är det svenska återvinningssystemet ett lika stort misslyckande som alla andra myndighetspåhitt.

Det är ju väntat eftersom systemet är så auktoritärt till sin struktur och organisation.
Det är säkert mer "high-tech" och avancerat än de sovjetiska systemet någonsin var men det är ändå ett system som är grundat på befallning hellre än frivilliga val baserade på intresse och initiativ.
Det lustiga är att systemet redan år 2002 var alltför socialistiskt även för
Lena Askling, som i vanliga fall ägnar sig åt att skriva socialistisk propaganda i Aftonbladet:

"Ta soporna till exempel. Vem utsätts för ”styrmedel”? Jo, vi konsumenter. Vi ska sortera, kompostera, paketera, förvara och transportera soporna. Vi ska hålla på med den idiotin att förvara kompostsopor i små behållare i lägenheter och villor och sedan transportera dessa stinkande, läckande sopor till anvisade tunnor eller sopstationer, som liksom av en händelse alltid är överfulla."
"Varför i herrans namn kan inte staten i stället införa de ”marknadsbaserade styrmedel” som kan stimulera industrin och producenterna"
----------------------------------------------------------------------------------

Tre verkligt underhållande videos om sopåtervinning från Penn & Teller Bullshit show.

Part I:
Part II:
Part III:

16 Kommentarer:

Anonym sa...

Bra skrivet! Sant.

Carl T sa...

Vad jag saknar i ditt inlägg är en lösning. Är det inte så att hela vår livsstil med långa transporter, med ständigt fler kemikalier, med kycklingar importerade från Thailand och berg av förpackningar i naturfrämmande ämne utgör grundproblemet?

Berit sa...

Aloysius, du utgår ifrån att det är ett problem.

Vad vi i allmänhet vet om miljöfrågor är det som når oss genom media. Eftersom journalister till allra största delen har en socialistisk politisk syn matas vi med en oändlig ström av förutfattade meningar.
Att hantera de relativt små problem som finns genom att trissa upp dem till katastrofer och kriser är inte alls hälsosamt för samhället.

Tack vare modern odlingsteknologi har jordbrukare möjlighet att föda fler människor på mindre arealer. Det gör att tex. stora delar av USA som tidigare var betesmarker är nu skog igen.
Miljoner människor skulle svälta om vi inte drar nytta av och förändrar naturen genom att odla, bevattna, gödsla och bygga vägar för transporter.
Vad gäller sopor finns det massor av utrymme där de kan grävas ner, förmultna naturligt och där man senare kan bygga golfbanor, bostadshus, skidbackar....

Anonym sa...

Så sant! Sopsorteringen i hushållen är helt befängd. Den kan göras mycket effektivare på sopförbränningsanläggningarna. Och då skulle vi också slippa dessa skräpiga s.k. återvinningsstationer, som förfular stadsmiljön. Men detta är bara ytterligare ett exempel på hur politiker av olika schatteringar vill styra våra liv in i minsta detalj.

Carl T sa...

Ja, jag utgår från att det är ett problem. Det är det nämligen. Fast jag förlitar mig inte på medierna. Jag följer sällan mediedebatten.

Vansinnet kring växthuseffekten får inte få oss att blunda för det uppenbara. Teknik kan inte lösa allt och har heller inte gjort det. Medteknik kan heller inte trollas. Cancern är t.ex. ett stigande problem -- inte ett minskande problem. Likaså bakteriers resistens mot antibiotika. Eller för den delen hart nog icke-nedbrytbara, människotillverkade ämnen. Halten av tungmetaller i fiskar är inget mediepåhitt, tyvärr. Vill man, kan man mäta halterna själv. Inte heller är oljans snara slut ett påhitt: medierna gjorde länge allt för att tysta ned den frågan.

Överlag tillåter medierna att växthusteorierna skymmer de verkliga problemen: rent vatten, miljögifterna och en allmän överkonsumtion som till sist underminerar själva kulturlivet och sunda samhällsstrukturer (familjen, t.ex.).

Anonym sa...

Din frånvaro av grundläggande kunskap inom detta område verkar total.

"...Vad gäller sopor finns det massor av utrymme där de kan grävas ner, förmultna naturligt...".

Sopor kan endast förmultna naturligt om de är gjorda av biologiskt nedbrytbara material (läs komposterbara). Plast och mycket annat är inte biologiska material och måste därför skiljas från de biologiska, dvs källsorteras.

Det finns människor som verkar tro att jordens resurer (oljefickor, bördig jord, mm) är något som liknar "Pojken med guldbyxorna". Man kan inte äta kakan och ha den kvar.

Jag förstår dock dina synpunkter på att man tvingas av högre ort att källsortera, men sätter man sig in i ämnet förstår man snart att det i längden inte är hållbart att använda jordens resurser som vi gör idag, samt att alla är delaktiga. Det är just _i längden_ som är viktigt att betona. Det är ingen katastrof som väntar runt hörnet om ett par år, utan ett långsiktigt tärande som inte är hållbart, om man är av åsikten att framtida generationer bör ha tillgång till en hälsosam jord med syregivande skog och bördiga marker.

Berit sa...

Mattias, tack för din åsikt men kolla lite bättre innan du uttalar dig så förringande om min kunskapsnivå.

Det finns bakterier som bryter ner både plast och olja , googla så hittar du många uppgifter.
Artikeln handlar om att det åtgår mer energi att återanvända och sopsortera än att tillverka från nytt. Att det är en obekväm sanning är tydligen svårt att acceptera.
Recycling gör därför mer skada än nytta och statliga subventioner och monopol hämmar nytänkande och uppfinningsrikedom. Men ett visst positivt värde lär det väl ha att man TROR att man gör någonting bra.

Paul Ehrlich varnade i sin bok "Population Bomb" att 65 miljoner amerikaner skulle svälta ihjäl 1980. Ted Turner är inne på samma tankar men det som gör att folk svälter i världen är tex. inbördeskrig och korrumperade regimer som förhindrar matdistribution.
Hela jordens nuvarande befolkning skulle kunna få plats i Texas och man skulle inte behöva trängas mer än man gör i New York nu.

Tekniken har löst en massa problem och kurerat många sjukdomar och för varje år hittar man nya metoder. Penicillinet uppfanns för 70 år sedan, dessförinnan hade man inte stor chans mot infektioner.
Hur världen kommer att se ut om ytterligare 70 år och vilka resurser som finns tillgängliga då kan vi bara fantisera om.

Carl T sa...

Berit,

Du undvek att svara mig i sak. I stället anför du anekdotiska fakta (plastbakterierna) och fr.a. ett slags vetenskapspositivistisk metafysik och teknikens teologala dygd. Det håller inte.

Carl T sa...

Berit, Du undvek att svara mig i sak. I stället anför du anekdotiska fakta (plastätande bakterier) men fr.a. ett slag framstegets religion med såväl tro som teologalt hopp. Det håller inte.

Miljömedvetenheten och motståndet mot framsteget som religion och metafysik var från början en högertanke. Att tro att man måste vara ensidigt emot varje form av miljötänkande därför att (mp) är vänster är oklokt.

Berit sa...

Aloysius, bakterierna var ämnade för Mattias. :0)

Vad jag skriver om är dumheten och skandalen att tvinga ett helt folk att tvätta plast och skrapa etiketterna av burkar till absolut ingen nytta och samtidigt inbilla dem att de gör någonting bra.
Om man utgår ifrån att det är statens uppgift att lösa alla problem hamnar man i sådana situationer. Om man däremot lämnar det öppet för de fria marknadskrafterna får man riktiga lösningar därför att det alltid finns människor som ser att de kan göra pengar på goda idéer.

Vad gäller ökningen av cancer har jag inga siffror men livslängden i alla industrialiserade länder har ökat och spädbarnsdödligheten har minskat vilket tyder på att vi lever bättre hälsosammare liv.

Vad syftar du på när du skriver "det håller inte"? Exempel, tack.

Carl T sa...

Cancerstatistiken är inte hemlig. Och jag nämnde f.ö. giftproblemen. Uppgifterna om tungmetallerna kan du få bekräftade från varje limnolog och saltvattenexpert.

Livslängden har ökat. (Men så har även kroniska sjukdomstillstånd.) Kommer det att hålla i sig? De som idag är 85 växte upp i ett i många stycken förindustriellt samhälle... Åldersdiabetes, t.ex., återfinns nu bland barn, vilket tidigare inte setts. Vad spädbarnsdödligheten har att skaffa med de problem jag nämnde begriper jag inte.

Jag har redan anfört exempel. Och oavsett vem plastbakterierna var avsedda för kvarstår faktum: den saken är anekdotisk. Plastet utgör ett växande problem som dessa bakterier inte rår över utom i obetydlig omfattning.

Du antyder åter din metafysiska tro till Framsteget. Jag menar att metafysik inte räcker i en fråga som inte främst är teologisk.

Berit sa...

Det finns bakterier som "äter" både olja, plast och giftiga ämnen. På försöksstadiet än så länge men det kommer, var så säker.
Om medellivslängden kommer att fortsätta att öka kan vare sig du eller jag veta säkert, det enda vi kan se på är tendensen just nu.
Att åldersdiabetes ökar har inte att göra med en ekonomiskt olönsam sophantering, det är jag tämligen säker på.
Inte heller är den metafysisk.

Berit sa...

Aloysius, jag tror att vi talar förbi varandra. Du blandar in människors hälsa vilket är ett helt annat kapitel.
Att jag kritiserar processen med återvinning betyder inte att jag vill ha smutsigt vatten eller dålig luft.
Om återvinning är frivillig kan var och en använda sitt eget omdöme om värdet av att sortera sopor jämfört med annan aktivitet.
Om man tvingar folk måste de anslå tid och avstå från sådant som de värderar mera. Det innebär också att vi måste ha "sop-poliser" och jag tror att folk hellre vill ha polis som fokuserar på allvarligare brott än att inspektera vad vi gör med soporna.
Vi räddar inte miljön genom återvinning vi spelar bara på den skuldkänsla som vi blivit itutad. Om vi lyckas genomskåda propagandan kommer vi att inse att det är en stor bluff för att få folk att tro att de verkligen "gör" något.
Om det vore så att det skulle vara brist på landområden för sopuppsamling skulle man börja begära högre priser för dessa områden men det gör man inte. USA har fler områden nu för att gräva ner sopor än man hade för 10 år sedan.
Samma gäller för råmaterial. Om det vore brist på råvaror skulle priset på återanvända alternativ öka men det gör de inte. Tillverkning från råmaterial är billigt och energi-effektivt.
Återanvändning har blivit ett mål i sig själv och det sparar inte pengar och det räddar inte miljön.

Anonym sa...

Berit: Ursäkta för min överdrivna kommentar om dina kunskaper. Jag tänkte mig dåligt för när jag uttryckte mig.

Det jag reagerade mot var att du tycktes tro att man helt enkelt kan gräva ner alla sopor i marken och tro att de kommer att brytas ner med tiden.

Att återvinning däremot alltid är den mest energisnåla metoden kan man ju diskutera. Det är ju givetvis så att slänga saker på hög istället för att återvinna dessa är energisnålare på kort sikt. Beroende på vilka material man slänger på hög så påverkar detta miljön på ett kanske icke önskvärt sätt.

Som jag ser det bör man se hur ett visst material (det är ju stor skillnad mellan tex glas, batterier, papper, osv) påverkar miljön och därefter överväga om energiförlusten genom återvinning är acceptabel.

Samtidigt så ser jag att vi hellre är en del av kretsloppet än att vi samlar skit på hög och tror att den kommer att försvinna.

Berit sa...

Tack Mattias, ursäkt accepterad.
Vi är en del av kretsloppet hur vi än vänder oss. Att genom ett monopol tvinga människor att utföra något ineffektivt hindrar framsteg och är negativt för oss alla. Se för övrigt ovanstående svar till Aloysius

Carl T sa...

Jag uppmärksammade inte ditt svar. Ursäkta.

Folks hälsa hör visst till frågan, som är just en helhetsfråga. Inte heller jag tror f.ö. direkt på återvinning av papper. Av metall däremot...

Hur som helst är problemet större än så, och är fr.a. ett problem av överkonsumtion, förgiftning och närmast religiös framstegtro. Jag tror inte på pappersåtervinning men ogillar många borgerliga väljares dogmatiska nonchalans i frågan bara för att (mp) är vänster. Om du förstår vad jag vill åt.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.