04 februari 2008

Vi blir överkörda

Alltid när det anses viktigt att införa nya lagar eller avgifter motiverar man det med att det ska rädda oss från någon kris, orättvisa eller socialt problem.

Så var fallet 1913 när man skrev om konstitutionen i USA så att man kunde ta ut inkomstskatt. Man skulle bara ta pengar från de mest "lyckligt lottade" medborgarna som borde betala sin "rättvisa andel". Det skulle således bara drabba en liten del av befolkningen och bara de verkligt rika.
Låter bekant, eller hur?

Nu har vi instiftat och accepterat lagar om "hat brott". Dessa lagar är till för att bestraffa de tankar som förövaren hade vid tillfället och se till att denne får ett hårdare straff baserat på det motiv han hade.

Om det kan bevisas att den kriminelle har utsett sitt offer från någon politiskt skyddad grupp anses brottet också svårare. Vi har alltså både politiska brott och hat-brott.
Någonting som kallas The Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act of 2007 har
presenterats för Senaten att besluta om.

Violent Radicalization. "Att anamma eller hävda extrema åsikter med avsikt att underlätta ideologiskt baserat våld för att framtvinga politisk, religiös eller social förändring"

Homegrown Terrorism: " En grupp eller individ född, uppvuxen och mestadels boende inom USA och som använder, planerar eller hotar att använda tvång eller våld mot civilbefolkning eller US. regering för att befrämja politiska och sociala mål"

Ideologically based violence: " Att använda, planera eller hota att använda tvång eller våld av en grupp eller individ för att gynna gruppens eller individens politiska, religiösa eller sociala övertygelser."
Lagar som dessa har använts i Europa för att undertrycka grupper och individer, kritiska till den styrande elitens politik vad gäller immigration och den obönhörliga islamiseringen av kontinenten.

Optimister i USA tror att sådana kränkningar inte kan hända på denna sida Atlanten tack vare försäkringar i First och Second Amendments men tyvärr måste jag påpeka att Second amendment , rätten att bära vapen, är satt ur spel i städer i Washington, New York och Chicago och i Kalifornien.
Rätten till yttrandefrihet är också överkörd på grund av presidentaspiranten McCain som sett till att det inte gäller viss politisk propaganda under en specifik tidpunkt före allmänna val.

Det verkar som när dessa "rättigheter" mest behövs förbjuds de av våra härskare.

3 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Det har länge "legat i luften" att USA kommer att drabbas av engelska sjukan i fråga om yttrandefrihet. Pat Buchanan tror att McCain som president innebär
"first amendment erosion". Jag är stolt över att skriva på samma blogg som dig och Knute, två modiga personer som står upp för demokrati.

När man tänker efter: så fort en republikan väljs till president, så går han till vänster. Nixon införde affirmative action och upprättade diplomatiska förbindelser med Kina.
En demokrat hade aldrig vågat det, men en antikommunist som Nixon vågade. Kanske det trots allt vore bättre med Hillary i Vita Huset än McCain?

TF sa...

Vilken ändring gjordes i Förenta Staternas konstitution 1913 för att möjliggöra federal inkomstskatt?

Berit sa...

Det kallas Amendment XVI

The Congress shall have power to lay and collect taxes on income, from whatever source derived, without appointment among the several States, and without regard to any census enumeration.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.