31 mars 2008

London Europas TBC-huvudstad


Bra att veta: London är den mest tbc-drabbade staden i Europa.

Bakgrund: TBC ökar i Storbritannien och speciellt i invandrartäta områden. Hälften av alla fall finns därför i London, som av BBC döpts till Europas TBC-huvudstad ("Europe's TB capital").

Enligt BBC utför bara femtiofem procent av alla primärvårdsenheter TBC-test på nyanlända immigranter. En primärvårdsenhet med speciellt många TBC-patienter har helt slopat testerna.

41 procent av primärvårdsenheterna gör ingenting för att öka medvetenheten om TBC.

En naturlig följdfråga är om TBC även ökar i Sverige. Här vad jag hittills i all hast googlat fram:

"En mamma som under senhösten födde barn på förlossningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad visade sig vara smittad av tbc och 30 bebisar måste därför behandlas förebyggande mot tbc-smitta på Centralsjukhuset i Kristianstad. [. . . ]

. . . varje år upptäcks mellan 400–600 fall. I Skåne upptäcktes 51 fall under 2006. Det var färre fall än under 2005, som i sin hade fler jämfört med 2004. Det finns ingen tydlig trend
."

Sydsvenska Dagbladet

"I Sverige insjuknar ungefär 500 personer per år i tuberkulos. De flesta av dem är födda utanför Sverige. De flesta födda i Sverige som blir sjuka i TBC är äldre än 60 år och har troligen blivit smittade redan som barn."

Vårdguiden

BBC

Tipstack Blog.vdare

Liberala muslimer en minoritetLyssnade idag på P1 i bilen.

Jasenko Selimovic frågade varför det hörs så lite kritik från muslimer mot terrorism och al-Qaida. Två tillfrågade svenskar var överslätande och ville hela tiden jämföra med kristna extremister, emedan den svenske terrorism-experten. . . ja, antingen Magnus Norell eller Magnus
Ranstorps gav ett rakt besked:

Liberala muslimer är i minoritet. Det är därför vi hör så lite kritik. Den stora massan sympatiserar med extremisternas mål (bl a ett globalt kalifat), men inte deras taktik.

Precis vad jag alltid trott. Till skillnad från alla nyliberala och socialistiska invandringsentusiaster.

Tyvärr vet jag inte om man kan höra programmet via pod-radio, men lägger ändå ut länkar här:

P1, Podradio P1

Repris: argument mot arbetskraftsinvandringEU och alla dess hantlangare har startat en propagandakampanj för arbetskraftsinvandring från tredje världen.

Huvudargumentet är att vi måste ha 20 miljoner arbetskraftsinvandrare på grund av den åldrande befolkningen. Lyckas inte Sverigedemokraterna och likasinnade ute i Europa motbevisa detta argument, så kommer EU:s planer att lyckas.

Men är inte EU:s argument vetenskapligt korrekt?

Nej, det mesta tyder på att det är enda stort påhitt från början till slut. Som den kanadensiske invandringsentusiasten Jeffery Reitz säger i ett DN-reportage förra året:

"Det viktigaste skälet till en omfattande immigration sägs oftast vara behoven på arbetsmarknaden och en åldrande befolkning. Immigranterna ska göra Kanada till ett större och starkare land som står bättre rustat att möta framtiden.

- Men vi har egentligen aldrig haft en riktig debatt om detta. Varför behöver vi en stor folkmängd?

Ekonomerna säger att det bara stimulerar ekonomin marginellt. Demograferna säger att problemet med en åldrande befolkning inte kan lösas med immigration, då även immigranter blir äldre, säger Jeffery Reitz.

Det verkliga skälet bakom Kanadas immigrationspolitik kanske handlar mer om nationell självkänsla. Många kanadensare vill gärna att deras land ska stå som det goda exemplet på ett samhälle präglat av mångfald och tolerans. . ."

Låter argumentet om behoven på arbetsmarknaden och en åldrande befolkning något bekant?

Ja, exakt samma argument används i svensk debatt för att påvisa det inskränkta och okunniga hos de som kräver mindre invandring. Och vips var det vetenskapligt bevisat att det är så.

Ekonomiska och befolkningsstatistiska skäl är rationella och kalla, och osentimentala. Men om de inte är sanna? Om de används som rökridå för sentimentala skäl, eller för mer osympatiska motiv?

Mer ur DN-artikeln:

"Det är en massiv social förvandling som satts i gång utan någon riktig plan. Vi kanske ser tillbaka på det här om 20 år och undrar hur man kunde bestämma sig för att ta hit så många immigranter utan någon som helst planering, bara baserat på en ideologi, säger Jeffery Reitz.

Trots den positiva atmosfär som omger Kanadas immigrationsprojekt vågar Jeffery Reitz inte räkna med att multikulturalismen ska fungera på sikt, att de stora etniska och religiösa grupperna ska kunna leva sida vid sida i harmoni.

- Jag vill bara säga att vi måste vara uppmärksamma och inte sopa problemen under mattan. Men när man säger det är det nog många som ser mig som en domedagsprofet, säger Reitz.

De unga muslimer som greps i terrortillslaget i Toronto var alla en del av den etniska mosaik som så många av stadens invånare med stolthet lyfter fram. De flesta var kanadensiska medborgare och hade arbete och studerade."

Välbekant det också eller hur? Unga muslimer som är medborgare och har arbete och studerar. Fattigdom är alltså ingen grogrund för terrorism.

Snarare torde det vara etniska rötter i en icke-västlig kultur som skapar identifikationssvårigheter och främlingskap. Och hat!

Ang. EU:s påstående om den ekonomiska och demografiska nödvändigheten av utomeuropeisk massinvandring, så är de motargument som Jeffery Reitz indirekt anför inte originella.

Professor Robert Rowthorn i Daily Telegraph:

"Immigration kan inte lösa pensionskrisen, inte heller lösa problemet med en åldrande befolkning, som dess förespråkare så ofta påstår. Den kan mest fördröja räkenskapens dag, därför att immigranter naturligtvis själva blir gamla och behöver pensioner."

Telegraph

Så varför påstår Tobias Billström och EU det motsatta?

Sunt förnuft säger att ökad befolkning leder till ökade kostnader för vägar, som skall byggas och underhållas, skolor åt invandrarnas barn, sjukvård åt hela familjen, dagisplatser, etc. etc. Allt detta kostar pengar och leder till att fält och skogar ödeläggs för byggnation, alltså ökad miljöförstörelse.

Låg befolkningstillväxt däremot kräver mindre vägbyggen, dagisplatser, skolor, sjukhus, och. . . åldringsvård. Färre åldringar = mindre behov av åldringsvård! Fantastiskt eller hur?

Jag är säker på att jag även kan finna andra ekonomer som ger stöd för mina argument och som sågar EU:s och Tobias Billströms. Tror jag skall googla lite på professor George Borjas och professor Thomas Sowell.

En annan fråga som man kan ställa efter att man vetenskapligt vederlagt de falska demografiska argumenten är denna:

Vad har hittills massinvandring från utomeuropeiska länder fört med sig? Jo, inhemsk terrorism (en femtedel av de brittiska muslimerna hyser förståelse för självmordsbombare), import av hederskultur och kvinnoförakt, ökad brottslighet, ökad arbetslöshet, krav på särrättigheter för invandrare, etc.

Särrättigheter betyder att man frångår principen om likhet inför lagen för alla medborgare, ty som Lawrence Auster påpekat: för mycket etnisk och kulturell mångfald, skapad av invandring och mångkulturell politik, leder oundvikligen till en betoning av gruppidentiteter som underminerar inte bara ett lands historiska kulturarv utan en politisk ordning baserad på individuella rättigheter.

Auster

Det är därför man blir så förvånad över att högerliberaler kan vara så entusiastiska över massinvandring från främmande kulturer. Varför?


Votre ami,

Jean Moulin (Vive la Resistance!)


Repris: argument mot arbetskraftsinvandring del 2Jag upprepar min tes/anklagelse att behovet av arbetskraftsinvandring är en myt.

Det förs fram av transnationella företagskonglomerat som vill ha fri rörelse av kapital och arbetskraft och journalistkåren är dess megafon.

DN-reportaget jag citerade i förra blogginlägget om arbetskraftsinvandring är unikt i och med att det låter en professor i Kanada såga de befolkningsstatistiska och ekonomiska argumenten jäms med fotknölarna och spekulera i de sentimentala och narcissistiska skäl som ligger bakom detta kostsamma över hela västvärlden pågående experiment.

Här ytterligare citat för att slänga grus i den borgerliga regeringens, Svenskt Näringslivs och EU-kommissionens propagandamaskineri.

Först en brittisk skribent:

"Den ekonomiska vinsten från invandringen är mycket begränsad. Regeringens argument är felaktiga. Invandringen är inte väsentlig för vår ekonomiska tillväxt. Den bidrar till ekonomisk tillväxt men också till en befolkningsökning som gör vinsten för värdnationen liten. (En följd som man även finner i USA, Kanada och Holland.)

I Storbritannien visar en del beräkningar på en negativ inverkan på BNP per capita - andra på en liten positiv inverkan motsvarande 4 pence per capita per vecka.

Invandrare kommer att ha liten inverkan på vår förmåga att betala pensioner i framtiden.Turnerkommissionen avfärdade detta argument av den enkla anledningen att invandrare också blir äldre och behöver pensioner.

Invandring välkomnas av många arbetsgivare därför att den håller nere lönenivåerna, särskilt för lågutbildade, och bidrar till lägre låneräntor. Den kan också vara en källa till billig välutbildad arbetskraft som man inte behöver betala utbildning för. Men det är skattebetalarna som står för kostnaderna för all den extra infrastruktur som krävs.

I den mån invandringen håller nere lönerna gör den det svårare för regeringen att förverkliga sitt mål att överföra från socialhjälp till arbete de 1,7 miljoner arbetslösa och de 2,7 miljoner som går på sjukersättning [Incapacity Benefit]. Det finns nu 1,25 miljoner unga människor under 25 i Storbritannien som inte har arbete, som heltidsutbildar sig eller yrkestränar.

Utför invandrare de jobb som inte britter vill utföra? Nej. I stora delar av Storbritannien där det finns få, om några, invandrare utför britter alla de jobben. Det grundläggande problemet är bidragsfällan. Löner borde tillåtas höjas för att göra lågbetalda jobb lönsamma och uppmuntra produktivitet. Ökad produktivitet är det enda sätt på vilket en nation kan bli rikare."
Sedan en amerikansk journalist i Washington Post som citerar en ekonom, Barry Chiswick, om lågutbildade invandrare:

''Deras närvaro på arbetsmarknaden ökar konkurrensen om okvalificerade jobb, vilket minskar inkomsterna för infödda lågutbildade. På grund av sina låga inkomster, så tenderar även lågutbildade invandrare betala mindre i skatt än vad de får igen i sociala förmåner, såsom inkomsttransfereringar (t ex negativ inkomstskatt [earned income tax credit], matkuponger), avgiftsfri skolgång för deras barn, och sjukvård genom det allmännas försorg.

Så emedan förekomsten av lågutbildad invandrad arbetskraft ökar profiten för arbetsgivarna, så tenderar den att ha en negativ effekt på de infödda lågutbildades välbefinnande och på samhällsekonomin i stort.'

Nästan ingen diskuterar dessa frågor ärligt. Det är inte politiskt opportunt att göra det.

Vi kan vara ett laglydigt samhälle och välkommande samhälle på en och samma gång, för att använda en av presidentens fraser, men vi kan inte vara ett välkommande samhälle för ett gränslöst antal av Latinamerikas fattiga utan att äventyra vår egen framtid - och även den för många latinamerikaner som redan kommit hit.

Ändå är det precis det som presidenten och många senatorer (demokrater och republikaner) stöder genom sitt stöd för ett omfattande 'gästarbetarprogram' och en utvidgning av dagens lagliga visumsystem. I praktiken skulle dessa förslag resultera i avsevärda ökningar av lågutbildade invandrare.Hur snabbt assimileras de? Det kan vi inte veta, men vi kan dra lärdom av historien. Den är ganska klargörande.

1972 utgjorde hispanics 5 procent av USA:s befolkning och deras genomsnittsinkomst var 74 procent av de icke-hispanska vita hushållen. 2004 utgjorde hispanics 14 procent av befolkningen, och medelinkomsten för deras hushåll var 70 procent lägre än för icke-hispanska vita. Dessa siffror antyder att den snabba invandringen av lågutbildade arbetare och en snabb assimilering av dem är något oförenligt. Många invandrarfamiljer gör snabba framsteg, men många gör inte det och nyanlända släpar ständigt efter.

Svårigheterna är uppenbara. Konkurrensen mellan lågutbildade sänker lönerna.

Välfärdssystemen tänjs till bristningsgränsen. 2000 utgjorde invandrarbarn redan en fjärdedel av eleverna från mindre bemedlade hem i USA, enligt en rapport från Urban Institute. Förmodligen är andelen än högre idag. Den studien visade att andelen invandrarbarn i snabb takt snabbt ökart utanför de sex delstater som traditionellt haft hög andel invandrare (Kalifornien, Texas, Florida, Illinois, New York och New Jersey).

Detta kanske ger en fingervisning om varför invandringen plötsligt blivit en så laddad fråga. Ur ett email från en läsare: 'Det finns barn i min sons skola som inte kan ett enda ord engelska, vilket skapar en känsla av maktlöshet både bland lärare och elever. . . Jag oroar mig för min sons framtid.'

Det finns slående likheter mellan hur vi hanterar invandringen och åldrandet. I båda fallen är fakta uppenbara. Men vi väljer att bortse från dem därför att uppriktighet ger intryck av okänslighet och är politiskt inopportunt. Vem vill kränka gamla och latinos? Följden blir att vi försämrar våra egan framtida valmöjligheter genom att skjuta problemen framför oss. Ett förnuftigt samhälle hade för länge sedan börjat anpassa sig till att människor lever längre, har bättre hälsa och större inkomster genom att göra försiktiga nedskärningar i de statliga pensions- och sjukförsäkringar. Vi har gjort för lite i det avseendet.

Olyckligtvis hör de båda problemen samman. Folkbokföringsbyrån förutspår att både pensionärer och den hispanska befolkningen kommer att vara en femtedel av hela befolkningen 2030 (de äldre utgör nu 12 procent). De skattehöjningar som kommer att krävas för att betala de befintliga statliga åtagandena till de äldre är i storleksordningen 30 till 40 procent.

Människor som inte tror att det kommer att bli konflikter mellan äldre förmånstagare och yngre skattebetalare - hispanska eller inte - lurar sig själva. Människor som tror att det inte kommer att bli konflikter mellan det växande antalet fattiga latinos och svarta amerikaner om jobb och politisk makt lurar sig själva.

Som presidenten sagt: vi behöver en 'sammanhängande' invandringspolitik. Han har rätt i vissa stycken: bättre gränskontroll, förse lagliga invandrare med pålitliga id-kort; bestraffa arbetsgivare som anställer illegala invandrare; ge någon form av laglig status åt dagens illegala invandrare.Men han har fel när han vill öka antalet lågutbildade invandrare utifrån den felaktiga föreställningen om att det existerar arbetskraftsbrist i USA.

I sitt vittnesmål inför kongressen hävdade ekonomen Chiswick helt korrekt att vi borde göra det motsatta - ge företräde för välutbilda invandrare. Vi måste handla klokt när det gäller framtiden; redan nu, vilket vi inte gör."


Kränkt av citat ur Koranen?
"Det verkar som om en del muslimer kränks över själva innehållet i Koranen; att citera de värsta utgjutelserna kan leda till en fatwa.

Jag kommer ihåg att när jag läste ett betyg i historia så bestod kursen av 4 delkurser varav den första handlade om antikens historia och de efterkommande århundradena; vi hann komma in lite på slaget vid Poitiers och sådant historiskt lullull, som väl knappast någon känner till i dag (Karl Martell stoppade en muslimsk ockupation av Europa).

Jag minns att jag läste om den muslimska ikonklasmen och hur konstverk förstördes - aldrig i min vildaste fantasi hade jag kunna föreställa mig att jag under min livstid skulle få uppleva sådana förmedeltida tänkesätt och krav mitt i hjärtat av Europa. Men nu är det här.

Jag anser att detta är helt fantastiskt - jag är mållös, inte minst av det faktum att stollerierna tas på allvar av en imbecill och eftergiven politisk överhet, hela kittet, slöja, burqa, förbud att avbilda...

München 1938 innehöll en dimension av undergivenhet, nämligen politik - München 2008 är en både politisk, mental och psykologisk undergivenhet/anpassning, som är värre eftersom den är total och omfattar hela samhällsspektrat.

Det är Expovarning på det ovanstående."
Östra Ölands fria horisont

P.S. Som svar på frågan i rubriken, så är svaret ja, för min del, om citaten i Fitna härrör ur Koranen. Jag är helt klart kränkt av vad alla imamer och dylikt säger i filmen.

"Bryssel muslimskt om 15-20 år"

Mer här på Magnus Orerar!

30 mars 2008

Vakna Henrik Alexandersson!


"Sverigedemokrater, nationalister, rasister, nynassar och olika slags främlingsfientliga krafter vill inte ha muslimer i Sverige. De påstår att deras religion hotar våra grundläggande värderingar och rättigheter.

För det första är det fel att tro att alla muslimer är islamister. De flesta muslimer som lever här är inte mer religiösa än vi kristna. Och jag är övertygad om att de flesta som flyttat hit inte gjort det av skälet att de vill leva under sharialagar
."

"Mörkermän och islamister"

Ärligt, Henrik, hur vet du bättre än Sverigedemokraterna hur det står till med attityderna bland våra muslimer? Vad har du för specialkunskaper?

En av de mest förvånande sakerna med Sverige är att vi vet så lite. Vi vet inte hur många muslimer som ville förbjuda utgivningen av Salman Rushdies "Satansverserna" på svenska. Vi vet inte hur många som stöder Mahmoud och Ebtisam Aldebes (c) krav på sharia för muslimsk familjerätt. Vi vet inte hur många som sympatiserar med London-bombarna den 7/7 2005 (bland brittiska muslimer 13 procent!) eller med attackerna på World Trade Center 11 september 2001. Vi vet inte för våra myndigheter och massmedier vågar inte ställa frågorna.

Man måste gå till Storbritannien för att få ett indirekt svar på dessa frågor, för det förefaller osannolikt att Sverige skulle ha lyckats bättre med integrationen av muslimer än ett land som tillåter poliser att bära turban och slöja till uniform.

Orsaken till att Sverige hittills förskonats från terrordåd är att vi är en bas för olika utländska gerillaorganisationer och har varit så i fyrtio år och vem kackar i eget bo? Det är emot allt logistiskt förnuft!

Vi vet att ca 100 000 invandrartjejer lever under hedersförtryck. Visst - alla hedersförtryckare är inte muslimer, några är kristna assyrier, men det stora flertalet!

Faktum är att de flesta invandrare från länder som skiljer sig betydligt från Sverige är "mörkermän" vad gäller bögar, judar, vad du vill. Ja, och går du till serbiska invandrare, så stöter du på en islamofobi som inte går av för hackor. Det kan jag lova dig!

Menar du att de flesta muslimer är för homoäktenskap? Att de flesta inte är antisemiter eller åtminstone Israelfientliga? Att de flesta struntar i Muhammedteckningar och rondellhundar? Att de flesta struntar i slöjor, i omskärelse och halalmat?

Här en blänkare om 45 muslimska läkare som planerade terrorattacker. I Storbritannien förstås. Var annars? O, ja, visst är det britternas eget fel. De är så elaka mot sina muslimer. Så terrordåd är en fullkomligt begriplig reaktion. (Ironi)

Daily Telegraph

Men när doktorn inte är upptagen av att tillverka bomber, så har han synpunkter på patienternas privatliv om de har ådragit sig veneriska sjukdomar eller alkoholskador. Detta gäller förstås inte merparten muslimska läkare (får vi hoppas), men Brittiska Läkarförbundet har upptäckt att det finns muslimska läkarstudenter som, på religiösa grunder, vägrar sig befatta sig med patienter med dessa problem.

Daily Telegraph

Bådar inte gott för framtiden.

Sedan har vi lite solskenshistorier från Norge. Muslimska taxichaffisar som vägrar köra blind med blindhund, enär jyckar, enligt Islam, är orena djur. Trevlig inställning. Frågan är varför vi inte har motsvarande problem i Sverige? Kan det ha att göra med detta svenska särdrag som uttrycks i begreppet "locket på"?

Så, käre Henrik, saker är inte så enkla som du tycks tro. Här lite ytterligare länkar med artiklar som är värda att begrunda.

Daniel Pipes

Rod Liddle i Spectator

The Sun

Daily Mail

Daniel Pipes


P.S. Pär Ström undrar säkert om det inte finns några "mörkerkvinnor".

Tipstack Odens Hundar

P.P.S. Ursprungstexten ovan lätt redigerad. Se det kursiva!

Ingen rim och reson

Nu kommer det att bli mera uppståndelse bland turbanerna.

En fd. partimedlem av det holländska Labour Party, Ehsan Jami som också är grundare av Committee of Ex-Muslimer, säger att han producerat en film som visar en sexuellt tänd Mohammed tillsammans med sin nio-åriga fru.

Filmen kommer att släppas nästa månad och kallas "The Life of Mohammed"

En grupp muslimer som sett filmen har redan anmält den som oacceptabel och anstötlig.
Jami själv säger att filmen är mer chockerande än de danska teckningarna.

Man tappar räkningen på hur många som blir dödshotade och det är väl avsikten.


Något som i stället skulle chockera men som anses helt acceptabelt är att Hizbullah söker framtida terrorister i
Libanons skolor. Redan i förskolorna letar man efter energiska, smarta och våldsamma barn. De tas på "utflykter" där de utsätts för propaganda om Hizbullahs martyridéer, böner, mod och ärlighet.
När barnen blir lite äldre genomgår de 9 månaders militärträning.
De som anses lata får hålla utkik vid den israeliska gränsen, de modiga blir krigare/terrorister och de smarta blir spioner.

EU styrelsen upprörs över filmsnuttar om hur de stackars muslimerna kan bli stötta i kanten men sticker huvudet i ökensanden om det som verkligen är av betydelse och skickar miljontals euro till Libanon.

" EU – den Europeiska Gemenskapen, dess medlemstater och Europeiska Investeringsbanken, EIB - är Libanons ledande biståndsgivare." Sedan 1995 har Libanon fått 256 miljoner euro inom ramen för MEDA-biståndet. Sedan 1978 har EIB ställt 479 miljoner euro till den libanesiska regeringens förfogande. Dessutom har EU-kommissionens "Humanitarian Office, ECHO bidragit med ett substantiellt bistånd till de palestinska flyktingarna i Libanon via libanesiska och europeiska Non Governmental Organisations, NGO:s. Uppgift om summan saknas i regeringens PM.

Skägget i brevlådan/som ett brev på posten


När EU:s ministerråd i maj 2007 antog en ramlag som marknadsfördes som förbud mot förintelseförnekelse i hela EU, men som innehöll så mycket mer, så sade inte ens Sverigedemokraterna flaska. Naturligtvis för hur skulle det se ut om det stod: "Sd fördömer förbud mot
förintelseförnekelse."

Med rätt förpackning!

Problemet med den taktiska tystnaden var att man därmed svalde hela betet (förlåt inflation i klichéer!). Dvs. förbud mot att ifrågasätta antalet kosovoalbaner eller bosnienmuslimer som serberna mördade, osäkerhet om vilka folkmord man fick ha en avvikande uppfattning om, plus att regeringarna anmodades se över sina lagar rörande förbud mot rasism och främlingsfientlighet.

Nu sitter man där med skägget i brevlådan!

Vad sanna försvarare av yttrandefriheten, dvs. de som försvarar yttrandefriheten på principiella grunder, inte bara när de får sin egen inskränkt, borde göra är att vara extremt vaksamma och ta bladet från munnen (detta är klichéernas dag) så fort yttrandefriheten naggas i kanten.

Först kom de efter Geert Wilders, men jag sa inget, för jag var ingen "islamofobisk" filmare. . .

The Devil's Kitchen, SvD

Behov av arbetskraftsinvandring?


Invandringsförespråkarnas starkaste argument är att när fyrtiotalisterna går i pension, behöver vi ersätta dem med invandrare, eftersom vi inte har tillräckligt många infödda som kan göra det

Men fler föds än dör, så vi har en befolkningstillväxt.

Vi har även hundratusentals arbetslösa och förtidspensionärer och långtidssjukskrivna. Skall vi importera arbetskraft för att försörja dessa? Skall de alltid förbli arbetslösa?

Invandring ger billig arbetskraft som skapar arbetslöshet bland infödda samt pressar ned löner.

Den bästa åtgärden för att kringgå problemet med att behöva ta in ständigt nya invandrare i takt med att fyrtio-, femtio- och sedan sextiotalister går i pension är helt enkelt att höja pensionsåldern.

En annan nödvändig åtgärd är att göra det mindre lönsamt att gå arbetslös eller långtidssjukskriven. Läkare sjukskriver ofta utan att vilja det. Många långtidssjukskrivna är simulanter eller inte så sjuka att de inte skulle kunna ta andra enklare jobb än de som de är utbildade för.

Viktigt: de skall vara lönsammare att ta ett enkelt jobb än att gå arbetslös. Det är det inte. Två åtgärder: sänk ersättningsnivån och höj lönerna.

Det senare blir nödvändigt om arbetskraftsbrist uppstår. I dagens läge behövs inga lönehöjningar eftersom man kan importera arbetskraft från låglöneländer, t ex datatekniker från Indien.

Brittiska regeringen meddelade förra året att det fanns 600 000 lediga jobb i landet under de senaste fem åren. Samtidigt hade man en nettoinvandring på över 1 miljon.

Detta skapade arbetslöshet även bland invandrarna, eftersom de bara fanns 600 000 lediga jobb.

Ändå tjatar EU-kommissionen om behovet av massinvandring på minst 20 miljoner för att kunna ersätta fyrtiotalister när de går i pension. Någon mer än jag som misstänker att man talar om storeföretagens "behov" av billig arbetskraft snarare än om européernas behov?

Att jag nämner brittiska och europeiska förhållanden beror på att det är lättare att komma över information på engelskspråkiga sajter än på svenskspråkiga. Svenskarna hålls avskärmade från debatten i andra länder genom att denna inte rapporteras.

Internet och bloggar kan i någon mån uppväga detta, men tyvärr når informationen på dessa sällan ut i de massmedier som de flesta svenskar har tillgång till.

Debatten i t ex Storbritannien är viktig, eftersom problemen och frågorna runt invandringen där är lika de som vi har och alla andra västdemokratier har - inklusive Kanada och USA. Argumenten från invandringsförespråkarna är identiska, vilket visar att de lånar varandras fraser och sakskäl.

Med andra ord kan vi som vill minska invandringen också låna argument av våra motsvarigheter i andra länder med en bredare debatt.

Migrationwatch, Migrationwatch, Daily Telegraph

29 mars 2008

EU motsätter sig yttrandefrihet

Bruxelles: Den holländske utrikesministern, Maxine Verhagen, reste till EU-toppmötet för att söka en gemensam uppbackning för yttrandefriheten. Från Berlingske Tidene i fredags:

" Holland vill inte riskera att som Danmark tidigare, 2006, stå ensam när regeringen plötsligt ställs inför protester från stora delar av den muslimska världen på grund av Muhammed-teckningarna"
Det säger premiärminister Jan Peter Balkenende, och därför arbetar regeringen i Haag nu aktivt på att samla stöd för en gemensam position angående offentliggörandet av den holländske populisten Geert Wilders anti-koranfilm "Fitna".
Enligt utrikesminister Maxine Verhagen har Frankrike, Spanien, Sverige och Slovenien gett sitt löfte om stöd till den holländska regeringen. Verhagen har klargjort att Holland önskar stöd från ett samlat EU i saken, som knappast kan undgå att komma upp när EUs utrikesministrar träffas i Bruxelles på måndag.
(Berlingske)

Mötet gick dock inte som förväntats... Innan Verhagen kunde komma till tals, blev hon verbalt angripen av EUs ordförande Dimitrij Rupel.
Enligt ögonvittnen stormade EU-ordföranden in i lokalen, ansiktet rött av vrede. Svetten rann från hans ärriga ansikte och flera av de närvarande var uppenbart skrämda. Han kastade papper omkring sig, dunkade hårt i bordet och skrek så att saliven stänkte:

"Konfrontationer bör undvikas. Jag förstår inte varför man vill ta politiska poäng med sådana provokationer som påverkar så många människor, kanske miljoner människor. Så låt oss vara mycket försiktiga."
(Jyllandsposten)

Dimitrij knep därefter ihop ögonen, pekade på Verhagen och anbefallde att EU:

"tar kraftigt avstånd från holländsk anti-koranfilm och förklarar att den är en provokation som kan kränka miljoner människor och därför bör undvikas. I stället bör alla visa försiktighet. " (
Berlingske )

Därmed var diskussionen slut. Rupel bestämde att det var inte mer att prata om. Verhagen fick aldrig möjlighet att fråga de andra EU-länderna om stöd.

Yttrandefriheten var avgjord på högsta ort.

Detta verkar vara ett typiskt sätt för européer att reagera. Att inte debattera och resonera utan i stället skrämma andra och agera översittare.
Jag har ofta undrat hur Hitler med anhang kunde få sin vilja fram när det gällde alldeles ofattbara beslut men jag förstår det bättre nu. Det är den européeiska andan.

Sahlin månar om luften

Enligt Mona Sahlin ska Sverige ska vara "oljefritt" år 2020, helt utesluta fossila bränslen och enbart förlita sig på förnyelsebara energikällor och dessutom inte bygga några nya kärnkraftverk.
Därför ska hon och Göran Persson resa till Sydpolen och studera issmältning.

Tyvärr kommer inte Sydpolen att samarbeta trots att tusentals websidor hävdar att isen smälter som aldrig förr beroende på utsläppet av växthusgaser.

På dessa web.sidor hittar man bilder av isblock som driver omkring och allra bäst är det om man kan få med en eller annan pingvin också.

IPCC skriver mycket klart och tydligt i sin år 2007-rapport:
" Antarcticas havsis fortsätter att visa årstidsförändringar och lokala förändringar men ingen betydande märkbar trend vilket överensstämmer med bristen på uppvärmning reflekterad i den atmosfäriska medeltemperaturen i regionen."

Dessutom säger IPCC:
"Aktuella globala mönsterstudier visar att det antarktiska islagret kommer att förbli alltför kallt för att en omfattande smältning ska äga rum och man förväntar sig i stället en ökning av ismassan till följd av ökat snöfall."

Det behövs bara några sekunders tillgång till internet för att ta hem en sammanfattning av IPCC web.sida men dessa fakta om vad som egentligen händer vid Sydpolen är alltför olämpliga för att passa uppvärmningsfanatikerna.

Hundratals artiklar, som bekräftar IPCCs resultat och starkt undertrycker att Antarctica INTE blir varmare ( utan kanske tom. kallare), skulle kunna skrivas i morgon dag och ändå, på något underligt vis kommer det att resultera i påståenden som:
"Antarctica blir varmare och smälter".

Sanningen om Sydpolen är hårdsmält för de Troende.

28 mars 2008

Supermodellen Katoucha funnen drunknad i Seine


Efter en karriär i modevärlden blev
Katoucha Niane känd för sin kamp mot könsstympning, något hon själv utsatts för som nioåring. Hon bodde på en husbåt i Paris och blev förmodligen knuffad i vattnet. Det går förstås inte att bevisa, lika lite som de svenska balkongfallen.

2007 publicerade Katoucha Niane boken "Dans ma chair", engelsk översättning: "In My Flesh".


En annan motståndare till kvinnlig omskärelse är fotomodellen
Waris Dirie. Strax innan hon skulle tala på en konferens om kvinnliga rättigheter i Bryssel, blev hon kidnappad och var försvunnen i tre dagar. Knappast ett sammanträffande, snarare ett samband med Katouchas död.


Också Waris Dirie har skrivit en bok om sina erfarenheter: "Desert Flower" 1998.

Geert Wilders film


Via Sd-blogg tipsades jag om att Sd-Kuriren länkar den av islamister dödsdömde holländske politikern Geert Wilders film "Fitna".

Har just sett den.

Medan jag såg den försökte jag förhålla mig kritisk. Visst är den tendentiös, men vad är inte det? Alla reportage - även det mest skenbart mångsidiga - lyfter fram viss information och bortser från annan. Frågan är snarare om citaten ur Koranen är sanna eller inte.

Wilders film blandar förskräckliga bilder och hatfyllda predikanter som säger de mest hårresande saker om icke-muslimer, t ex hur varenda icke-muslim måste dö, men störst effekt har de engelska översättningarna av koranuppläsningar på arabiska. Det och ökningen av antalet muslimer i Holland från femtiofyra år 1909 till 944 000 år 2004. Hur gick det till och varför? Vad var den bakomliggande nationalekonomiska och säkerhetspolitiska tanken?

Med tanke på Muhammedteckningarna och Lars Vilks rondellhundar, så kan jag förstå om SVT inte vill visa Wilders film. Men skulle man inte kunna visa filmen ändå och efteråt ha en studiodebatt om den? Då skulle islamologer ha chans att avslöja fel och brister i filmen.

För min del kan jag säga att jag inser att jag borde köpa en pocketutgåva av Koranen och kolla om den verkligen innehåller så mycket hatfyllda och mordiska tirader som de i filmen. Ganska omskakad.

Respekt

The Shoura Council röstade nej till ett förslag om att införa en lag som skulle främja respekt för andra religioner och deras religiösa symboler.
Förslaget, som kunde ha blivit en välsignelse av Arab League, motarbetades av 77 medlemmar och stöddes av 33.

En anledning till att inte godta förslaget var att det kunde ses som ett accepterande av religioner med flera gudar samt att det skulle tillåta lokaler för tillbedjan av andra religioner än Islam i muslimska länder.

Förslaget influerades troligen av den senaste uppståndelsen runt de danska teckningarna.

Om vi ser till konsekvenserna om förslaget gått igenom, borde det ha blivit ett viktigt steg framåt.
Det förespråkar respekt för andra religioner och tolerans för dem som praktiserar dessa religioner. Helt enkelt att världens människor lär sig leva tillsammans och acceptera varandra för vad de är och att respekt och tolerans går åt två håll.

Det är emellertid att begära för mycket från den arabiska världen. Det förvånar mig att de skriver om det i Arab News.

27 mars 2008

Obama har blivit överflödig
Vissa är beredda att göra allt, precis allt för att vinna!

Ständiga lögner

Alla människor ljuger någon gång men det finns en del som ljuger så ofta att de inte tycks minnas vad de ljög om.
Bill Clinton ljuger om sex och Hillary ljuger om allting.
Bill är känd för sin charm och utstrålning och Hillary för att vara en riktig ragata.

Den senast avslöjande lögnen är den om att hon var utsatt för beskjutning under sitt truppbesök i Bosnien 1996.
När hon berättat om händelsen vid ett flertal intervjuer och andra som var där påpekade lögnen, urskuldade sig Hillary med att det var en felsägning.
Om man blir utsatt för beskjutning är de så dramatiskt att det kommer man verkligen i håg. Tro mig, jag har personlig erfarenhet av det. Det är ingenting man "råkar" säga i hastigheten.

Hon har hävdat att hon spelade fotboll för sin skola som tonåring men hennes skola hade inte ens ett fotbollslag under 60-talet.

En annan fabrikation är att hon fick sitt namn efter Sir Edmund Hillary, han som besteg Mount Everest, men han utförde inte det dådet och blev berömd förrän 5 år efter Hillarys födelse.

För att framstå i en bra dager inför newyork-borna hävdade hon att hon alltid varit en Yankee-fan trots att hon växte upp i Chicago och hejade på the Cubs.

Efter sept. 11 fiskade hon efter sympati genom att säga att hon varit så orolig därför att Chelsea varit i fara eftersom hon joggat runt World Trade Center under attacken. I själva verket låg Chelsea hemma och sov och väcktes av ett telefonsamtal från en vän.

Det är ingen ände på lögnerna, dessa är bara ett fåtal och jag har inte ens dragit fram alla skandaler under hennes tid i Vita Huset.

Denna kvinna är en korrupt lögnhals, uppslukad av maktbegär och allt hon säger och företar sig är lismande och kusligt.
Dessutom representerar hon allt som är fel med Amerika: Växande regering, höga skatter, etablering av sociala beroendeprogram, ansvarslöshet...

Hon arbetar stenhårt för ett socialistiskt/kommunistiskt ekonomiskt system som har misslyckats överallt annars i världen, men hon ser det som sin plikt att införa det.

Videon med Hillarys beskrivning av händelsen i Bosnien finns här under "Hillary reedemed?
Är det någon som tror att det var en felsägning?

26 mars 2008

PM till Handels: varför yttrandefrihet är bra!


"Att Sverigedemokraterna ska hålla sitt riksårsmöte på Hotel Gustaf Fröding i Karlstad har fått flera fackförbund att reagera.

Nu hotar några av dem med bojkott av hotellet."

Värmlands Folkblad

Låt mig via en annan (mer artikulerad och klokare) person anföra en del argument emot det som (de socialdemokratiska) fackförbunden gör:

"Om man vill veta varför yttrandefrihet är bra bör man undersöka vilka idéer som uttrycker goda svar på den frågan. Den kanske mest kände tänkaren på det här området är den brittiske 1800-talsliberalen John Stuart Mill. Mills sanningsargument är det argument som har bildat utgångspunkt för alla senare diskussioner kring rättfärdigandet av yttrandefrihet. Han presenterade i boken "On Liberty" (1859) ett försvar för yttrandefrihet som i korthet lyder så här: Det finns inga människor som är ofelbara, alla tar vi miste ibland och har fel. Därför är det fel att tvinga människor till tystnad, då den nedtystade åsikten faktiskt kan vara riktig eller åtminstone delvis riktig.

Att förbjuda vissa åsiktsyttringar med skälet att de är falska är därför fel då det vilar på tanken att det finns ofelbara människor och några sådana människor existerar inte, enligt Mill.

Mills argument för yttrandefrihet uttrycker tanken att yttrandefrihet främjar sökandet efter sanning. Genom att alla människor får säga sin mening och fritt får kommunicera med varandra leder det till att sanningssökandet befrämjas, vilket betyder att individernas intellektuella förmåga förbättras och samhällets utveckling går framåt [. . .]

Ett annat argument som bör beaktas är amerikanen Alexander Meiklejohns (1948) demokratiargument. Detta argument utgår från idén om den suveräne och självstyrande medborgaren i en demokrati. Endast i en demokrati värd namnet är det medborgaren som är utgångspunkten och de styrande är medborgarnas tjänare, inte tvärtom. Yttrandefriheten är här central.

Om medborgarna ska kunna styra sig själva - genom de politiskt valda - måste de kunna kommunicera med de styrande politikerna. Medborgarna måste dessutom fritt få förmedla kritik över de styrandes beslut om de är missnöjda. Dessutom kan medborgarna endast vara självstyrande om de får möjlighet att ta del av kommunikation och idéer som är av betydelse för samhällets medborgare. Yttrandefrihet för Meiklejohn är således värdefull med skälet att den främjar medborgarnas förmåga till självstyre
."

Tvärsnitt

Rumsrena nationalister ett högeralternativ?


"Djupet i den kris som Israel och andra västländer står inför i form av muslimsk terrorism, och på ett djupare plan i form av muslimsk invandring, gör att en del okonventionella politiska allierade förtjänar en uppmärksamhet som de inte annars vore värda.

Bland dessa finns de små högerradikala nationalistpartierna i Europa, om inte annat så för att de ibland är de enda som tar denna kris bland nationer på allvar medan vänstern är vilseledd och den vanliga högern är ansvarslös.

Ödeläggelsen av Amerika via massinvandring återspeglas i de flesta västländer. Frestelser i form av billig arbetskraft för den affärsdrivande klassen som dominerar högerpartierna och i form av nya väljare för den politikerklass som dominerar vänsterpartierna är desamma överallt. Även Israel har drabbats, i form av det inte-alltför-hemliga beroendet av billig arabisk arbetskraft, som skapat bakom-scenen-påtryckningar att hålla fast vid en farlig befolkning.

Trots att invandringskritiska grupper i västliga nationer i allmänhet inte har hyst någon antisemitism under senare år, så har detta tyvärr inte stämt på de partier som haft opposition mot invandringen som sin huvuduppgift. Med några undantag, har dessa partier - som finns i alla västländer med undantag för Irland och USA - tenderat att skämma ut sig själva med en etno-nationalism som i bästa fall är misstänksam mot judar, och i värsta sympatisk till hitlerismen.

Som tur är håller detta på att ändras
", skriver amerikanen Robert Locke och nämner British National Party (BNP) som ett exempel.

Locke har intervjuat partiledaren Nick Griffin på dennes bondgård i bergen i Wales.

Den huvudsakliga förändringen har, enligt Griffin, varit att fokus flyttats från främlingsfientlighet till fosterlandskärlek:

"'I slutändan är det alltid de positiv politiska agendorna som vinner. Ilska över vad som sker med ens land är legitimt, men enbart ilska leder till ligism och politisk impotens.'

På senare år har tre företeelser i partiet rensats bort: anti-semitism, anti-amerikanism och fascistsocialistisk ekonomi. För att ge några exempel:

1) BNP har förändrats så pass att man inte känner någon fiendeskap varken mot judar eller staten Israel. Till skillnad från vänstern är det varken intresserat av palestiniernas sak eller den större arabiska kampen, och det tar det islamiska hotet på allvar. Det har noll benägenhet att ta aktivt ställning mot Israel, helt enkelt för att det inte vill ha något med Mellanöstern att göra överhuvudtaget
[. . .]

[Griffin:]

'Vi är djupt oroade av det inte endast men huvudsakligen franska elitprojeketet att smälta samman EU, Turkiet och Nordafrika till ett Eurabien. Bat Ye'or har 100 procent rätt om det.'"

Att citera vidare skulle föra för långt för en bloggpostning. Läser de övriga två punkterna i artikeln själva. De är fulla av lugnande besked för alla vanliga, demokratiskt sinnade allmänborgerliga.

Mail on Sunday, Guardian

Kanadensiskt, katolskt, konservativt
The Ambler

Pengarna rullar


Det finns många anledningar till den försvagade dollarn och en av de största är den vansinniga utlåningspolitik som bedrivits på husmarknaden.

"Huslån, utan att man behöver satsa eget kapital i botten och utan att behöva bevisa att man verkligen klarar avbetalningarna. Provision till banken som ger lånet."

Spindeln i nätet är naturligtvis politiker i Washington vars huvuduppgift tycks vara att stjäla pengar från den hårt arbetande amerikanen.

Förra veckan tyckte man synd om Bear Stern, ett globalt investmentföretag, som gjort urusla bedömningar och därför gått under. Federal Reserve beslutade att gå in och ta smällen och organiserade en utförsäljning med skattebetalarnas pengar.
Bear Stern är ett företag där genomsnittslönen ligger runt 300,000 dollar per anställd och man tog 30 miljarder dollar och arrangerade ett övertagande för JP Morgan.
Vi skattebetalare drar lasset och JP Morgan tar fördelarna.

Bear Stern gör inte affärer direkt med allmänheten men de är inflytelserika i Washington och har bidragit med mycket pengar till olika politikers kampanjer.

I samma anda föreslår nu Senator Clinton att "Staten" ska gå in med 30 miljarder dollar och betala husen för de som inte kan betala sina lån. Hennes argument är att om vi kan köpa ut "höjdarna" så bör vi kunna rädda vanligt folk också. Det betyder att man måste ta ytterligare pengar från de som sparar och sköter sina avbetalningar.

Det sägs att vi lever i en fri marknadsekonomi men i stället strör man pengar omkring sig till höger och vänster beroende på vem som har mest inflytande i Washington.

Nu när det är valår är det mycket troligt att Clintons förslag går igenom.
De allra flesta amerikaner betalar sina avbetalningar varje månad men ska också tvingas att betala för andra som gjort felaktiga bedömningar!

Klimat

Bilden föreställer den tornado som drabbade vår stad i förra veckan.

De datorprogram man använt för att förutsäga väder och klimatförändringar har utgått från antagandet att en ökning av koldioxiden resulterar i uppvärmning vilket ger högre avdunstning och därmed en positiv respons.

År 2002 skickade man upp en vädersatellit, "NASA's Aqua satellite", som sedan dess har samlat data om temperatur, molnformation, och vatten ånga.
De data man samlat in visar emellertid på motsatsen till vad de konstruerade modellerna spått.

Vid en liten uppvärmning kompenserar väderprocessen självmant så att växthusgaserna begränsas och effekten blir negativ i stället för positiv.

Det Meteorologiska samhället ifrågasätter inte dessa nya data men har problem att tillgodogöra sig upptäckterna. De bekräftar att informationen från "NASA's Aqua satellite" visar att datormodellerna inte stämmer.
De kommer förmodligen att göra om sina förutsägelser så att de visar betydligt mindre framtida uppvärmning till följd av CO2.

Om man utgår från 1998 och ser på temperaturen fram till i dag har det skett en nedkylning. Om man startar jämförelsen från år 2002 finner man att temperaturkurvan planat ut. Det är ju inte vad Uppvärmningsdyrkarnas skrämselpropaganda basunerat ut när de påstått att ökad koldioxidhalt höjer temperaturen.
Jorden har i själva verket svalnat under de senaste 10 åren.

De politiska konsekvenserna borde bli enorma och en mängd sk. auktoriteter bör bli generade, alltifrån UN, olika regeringar, professorer, industriledare, kommentatorer och journalister.

När detta katastrofmoln lyfter kommer människan att må bättre, åtminstone tills hotet om en ny istid lägrar sig över mänskligheten.

Villfarelsen att recycling och allmänna transportmedel kan rädda planeten kommer snabbt att ses som det barnsliga nonsens det varit hela tiden.

25 mars 2008

Mina barnbarnBåda mina barnbarn är mina ögonstenar.

Amelia, 3,4, anser att hon är underbar och vacker samt söt. Vilket faktiskt råkar stämma.

André, nyss fyllda 8, är en tuff liten kille som mediterar för att få "kung-fu-tankar". Fann honom i lotusställning med slutna ögon mediterande häromdagen.

Han förväntade sig även att kunna levitera med tankekraft.

I påsken sov båda över i barnkammaren i vår villa och vi såg på "Surf's Up", mycket rolig pixar-film, istället för godnattsaga. André tyckte jag var lik "Big Z": gammal och fet!

Dagen efter, när Amelia sov hemma, så ville André att jag skulle sova med honom i barnkammaren. Normalt sover han alltid med mormor och jag i gästrummet, där dessa rader författas. Istället för att se om "Surf's Up" såg vi "Ninja Turtle Mutants" blabla någonting. Som vi tidigare sett på bio.

Han ville att jag skulle skriva ned hur mysigt vi haft det under påsken. Och det har vi haft.

Shag like an Egyptian


Mark Steyn - stort namn i den anti-islamistiska världen - har skrivit en bok som heter "America alone" i vilken Europas undergång förutspås.

Mark Steyn tycks mena att om vi européer varit lika fruktsamma som våra muslimska invandrare, så hade vi inte behövt bekymra oss för att bli utavlade i våra egna hemländer. I och med att vi inte varit det, dömer oss Steyn till utrotning genom egen försorg.

Invandringsstopp och återvandring existerar inte i hans vokabulär. I alla fall inte som acceptabla alternativ till att sluta använda preventivmedel.

Med tanke på Steyns entusiasm för Irakkriget så antar jag att han vill att vi skall hoppas på fler militära interventioner för att demokratisera muslimska diktaturer. Då blir alla muslimer "moderata" och muslimsk invandring ingen "trojansk häst" för islamisering och hemodlad terrorism. (The neocon creed: invite the world, invade the world.)

Nu har vi inga goda erfarenheter av demokrati i muslimska länder. I fallet Irak har det lett till teokrati istället för Saddams orientaliska despoti. Muslimska massor tenderar att föredra sharia om de får välja. I Turkiet har liberala turkar militärmakten att tacka för att landet inte blivit helt islamiserat.

Christopher Hitchens avlivar i Vanity Fair även klockartron på att alla muslimer i Storbritannien flytt sharia. Snarare har många flytt undan moderata diktaturer som velat fängsla dem för att de velat införa sharia.

Sammanfattningsvis: it's the immigration, stupid. Inte demografin, som Steyn vill göra det till.

Logik

Obama påstår i sin memoarbok "The Audacity of Hope" att, " liberalas sätt att resonera är oftare grundat på skäl och fakta."
Ändå påstår han att om man är mer rädd för en svart person på gatan än en vit beror det på en rasistisk "stereotyp" som vi uppfostrats med.

Han säger i sitt försvarstal att han ville "sjunka genom jorden" när hans egen mormor, som är vit, yttrade att hon ibland var rädd för att möta svarta män. Att det ett typiskt sätt för vita att reagera.

Men grundat på skäl och fakta hade hans mormor all anledning att vara mera rädd för svarta män än för vita.

Negrer utgör 13 procent av befolkningen men begår 51.2 % av alla mord enligt de senast tillgängliga siffrorna från 2004.
Vita utgör 69 % av befolkningen och begår 48 % av morden.

Det visar att svarta begår en fullständigt oproportionerlig andel av alla mord men det intressanta är, hur stor är möjligheten att den man möter på gatan antingen är en mördare eller kommer att mörda under sin livstid?

Antalet mördade är 5.9 person utav 100,000. Man kan anta att en person ibland mördar flera, så låt oss för enkelhetens skull säga att utan hänsyn till ras är 5 personer av 100,000 en mördare eller blivande sådan.
Men om du vet en människas ras och du möter en vit person, är chansen att denne är en mördare 3.5 av 100,000. Om du däremot möter en svart person är möjligheterna att träffa på en mördare 19.7 utav 100,000.
Om du vill se en mer detaljerad utredning av siffrorna gå till American Thinker

Se också Ett känsligt ämne

Rör inte min brandman!

(Tack/förlåt till Per Westberg för rubriklån !)

"Efter flera allvarliga attacker, sabotage och hot mot räddningstjänsten har brandmännen fått nog. Inom kort presenterar de en egen rapport där de kräver krafttag från bland annat Räddningsverket."
TV4

"Räddningsverket ska satsa 2,7 miljoner kronor i ett forskningsprojekt för att utröna varför brandmän och poliser angrips med raketer och stenar när de försöker släcka bränder i invandrartäta områden [. . .]

Att hålla på och utreda och undersöka bakomliggande orsaker är bortkastade resurser och ger bara dessa gangstrar som håller på med dessa brott uppmärksamhet.

Istället kunde man utrusta brandbilarna med vattenkanoner som ett komplement till brandbekämpning."

Sd-Kuriren

Hör, hör!

No-go areas


Melanie Phillips skriver i Spectator att angreppet på pastor Michael Ainsworth inte var en isolerad händelse utan en i en rad liknande attacker på kristna kyrkor och präster i östra London. Gärningsmännen är unga islamister som vill förvandla stadsdelen till förbjudet område (a no-go area) för kristna, judar och vanliga ateistiska britter.

Trots att det gått så långt, så finns det ingen ledande politiker eller opinionsbildare, som pläderar för invandringsstopp som en nödvändig åtgärd i kampen mot inhemsk terrorism och islamisering.

Det är likadant i varenda västdemokrati. I den mån en regering stramar åt invandringspolitiken, så sker det aldrig uttryckligen för att stoppa muslimsk invandring.

Fast detta inte vore mer häpnadsväckande än att USA och Storbritannien stramade åt invandringen från Nazityskland, Italien och Japan under andra världskriget.

Tala om makten hos ett irrationellt tabu! För det är vad allt i slutändan handlar om. Det handlar inte om att hjälpa, för det finns andra sätt att hjälpa på. Det handlar om att det är tabu att utpeka muslimsk massinvandring som ett hot.

Hellre låter man problemen växa oss över våra huvuden. Det är som om man resonerade som Ludvig XIV, eller om det var Madame Pompadour: "Efter oss syndafloden"! ("Après nous le déluge")

Är det också så vår riksdag och regering resonerar: "Après nous, le déluge"?

Tipstack Jihad i Malmö

24 mars 2008

Retur från Muhammed till Jesus

Titeln syftar på att de muslimska länderna var kristna innan islams svärd dök upp i historien.

Varför säger muslimerna att det är förbjudet att lämna islam? För att deras så kallade profet sagt, att den som gör det ska dödas?

Nu har i alla fall en muslim blivit kristen, han döptes av självaste
påven på påskafton. Jag hoppas att fler vågar komma över sin rädsla och lämnar islam.

Muslimer världen över protesterar förstås högljutt över påvens tilltag, han borde veta sin plats, i synnerhet som han gått med på en "dialog" mellan kristendom och islam. Men Påven överlistar dem, han har ju fått Saudiarabien att tillåta att en
kyrka byggs där, vad sägs om det? Kan den kristna kärleken vinna över islams aggressivitet och oljeshejkernas pengar?

Spjutflickan , Gates of Vienna

Orapporterat våld mot judar


"På richterskalan för antisemitism har Frankrike just registrerat en större jordbävning. "

skrev neokonservativa Weekly Standard i oktober 2000 och fortsatte:

"Från första oktober till artonde oktober, under loppet av två och en halv vecka, brändes sex synagogor ned och ytterligare 24 synagogor och judiska skolor blev måltavlor för försök till mordbrand. Stenar kastades mot människor utanför synagogor, och judiska barn jagades och trakasserades på vägen till skolan. Det förekom till och med en enstaka skottlossning: den 19 oktober öppnade en krypskytt eld med ett M16-gevär mot den stora synagogan i Paris under Yom Kippur-gudstjänsten [. . . ]

Nästan alla de här angreppen har utförts av muslimer. Det finns ungefär sju miljoner muslimer i Frankrike - och mindre än 1 miljon judar. De flesta muslimer är första och andra generationsinvandrare från Nordafrika, Västafrika, Centralafrika, eller Turkiet. De flesta är franska medborgare, antingen genom naturalisering eller genom att de är födda på fransk jord. Deras antal växer, tack vare [sic] legal och illegal invandring eller på grund av högre
födelsetal."

I svenska massmedier var det tyst om saken. Inte ens Israelvänner som Per Ahlmark skrev om det. Följaktligen är uppgifterna ovan helt okända för de flesta svenskar.

Judisk Krönika rapporterade 2001 (möjligen 2002) om judehatet bland muslimska elever i svenska skolor i en artikel med rubriken "Judarna skall brinna i Helvetet".

Men i övriga medier var det locket på.

Mångfald är inte bara styrka, det är också muslimsk antisemitism. Ju fler muslimer från Mellanöstern som invandrar, desto mer kommer antisemitismen att breda ut sig.

Inte en enda partiledare - förutom Jimmie Åkesson - har något att säga i ämnet. Om man nu inte skall betrakta folkpartiets förslag om statlig imamutbildning som ett slags motåtgärd.

Läs även Daniel Pipes: "Europeans fleeing Eurabia" och "Jewish Life in an Increasingly Muslim Europe" samt Weekly Standards "Allah Mode" från 2002.

Fakta

En stor mängd obekväma fakta virvlar omkring och många personer anstränger sig för att förneka dem.

Här följer ett fåtal:

* Betydelsefulla statistiska skillnader förekommer inom det "sociologiska maccro-maskineriet" .....vad gäller raser, kön, kontinenter, nationer, de största religionerna....angående intelligens, språkbegåvning, matematisk begåvning, styrka, hastighet, uthållighet, motorik, anlag för aggression, anlag för kriminalitet, familjesammanhållning och agerande.

* Rasmotsättningar i "vardags" -Amerika beror till största delen på rasistiska svarta.

* Promiskuitet är ingen bra idé. Inte heller att vara ensamstående mamma.

* Sodomi är ett riskfyllt beteende.

* Människan kan inte påverka jordens klimat på något avgörande sätt.

* Ideologin som kallas Islam strävar efter världsdominans genom att gömma sig bakom ordet religion.

* Man kan inte förlita sig på att staten ska ta över någon form av maktbefogenhet när det gäller familjeangelägenheter.

* Politiker är de personer som har minst intresse av att verkligen utföra någon "public service"

* Ingen av de två aspiranterna för The Democratic Party är moraliskt eller ideologiskt lämpade för offentlig tjänst på någon nivå.

Det är troligt att du motsätter dig några av påståendena men det betyder inte så mycket. Alla går att bevisa objektivt. Det behövs ett trots på gränsen till solipsism att förneka någon av dem.

Ovanstående är en
översättning från Fran Porrettos Eternity Road.

Han säger vidare att vissa förnekar fakta därför att de hyser en tjurig, avog inställning till verkligheten. De begär att saker ska förändras omedelbart; inte efter årtionden av gradvis, otvungen förändring styrd av naturliga krafter.

Sedan finns det många andra som är mindre avoga men i stället mycket oroade över konfrontation. De vill bara att vi avstår från att tala om obehagliga fakta. Att undvika att bli sårad eller såra är det viktiga, inte öppet och ärligt ta tag i orsakerna till våra politiska och sociala "sjukdomar".

Fakta försvinner inte bara därför att vi låter bli att tala om dem. I stället är det så att en oönskad process som lämnas utan diskussion är vanligtvis också obevakad och kan försiggå obehindrad.
Det gör att den utvecklas längre än vad den vanligtvis skulle ha gjort.

23 mars 2008

Ännu en anledning till att göra något medan tid är

Swedewatch berättar att "varenda arabaffär i Malmö numera säljer jointpapper och tillbehör i ett utbud som definitivt inte står Christiania efter. AFA och Allah går hand i hand i knarkträsket."

Även i Danmark har potentaten ett finger med. Ledarna för
invandrar-gänget Black Cobra tröttnade på oroligheterna i danska städer i februari och gav order om at vandaliseringen skulle sluta. Bränderna och polisinsatsen störde deras narkotikaförsäljning.

Via avlyssningar hörde polisen folk från Black Cobra - en av landets största och mest fruktade ligor - ringa till en rad unga i Kalundborg, Greve och Hundige.

Hur kunde de veta, vem de skulle ringa till? Frågar sig Hodja, som träffande kallar de kriminella gängen för shariapolis.

Politikerna är chockade över att ligorna har så väl fungerande nätverk i invandrarstadsdelarna att de kan stoppa oroligheter.

- Det är extremt obehagligt att vi har en stat i staten som opererar på detta sätt, där de övertar styrningen från polisen. Det är oroväckande att det är så organiserat, säger Peter Skaarup, Dansk Folkeparti,
Retsudvalgets ordförande.

Tacka vet jag Sverige, vi har vårt folköl och vår falukorv. Än så länge, snart får vi också shariapolisen på oss. Förresten, är inte den organiserade brottsligheten minst lika "framgångsrik" här som i Danmark?


Brottslighetens hårda kärna

Holländare flyr Eurabien

Länge sågs Holland som symbol för etnisk tolerans.

Efter morden på Pim Fortuyn och Theo van Gogh, två hårdföra kritiker av landets muslimska massinvandring, har allt detta förändrats.

Sedan dess har utvandringen av holländsk medelklass tagit fart. 2003 - året efter mordet på Fortuyn - var utvandringen större än invandringen. Allt fler ansåg att Holland blivit obeboeligt.

Välutbildade yngre holländare röstar med fötterna och flyr "Eurabien" till Australien, Nya Zeeland och Kanada. Kvar blir de nya "holländarna", som försörjs av de gamla.

Till de nya "holländarna" hör landets en miljon muslimer - ovanpå två miljoner andra invandrare, i ett land med 16 miljoner invånare. I till exempel Rotterdam har 47 procent av stadens invånare utländsk bakgrund.

Lika lite som andra invandringsländer har man besparats problemen.

Störst är problemet att de nya "holländarna" inte delar det holländska samhällets värdegrund. Möjligen med undantag för att cannabis skall vara lagligt. När det kommer till sexuell tolerans, kvinnors klädsel, skolundervisning och alkohol är de muslimskt konservativa.

För att komma till rätta med den importerade intoleransen, homofobin och misogynin, har Holland tvingats införa ett toleranstest för invandrare.

Bland annat får de se en film med två män som kysser varandra och en kvinna som badar naken. Invandrarens reaktioner på filmen undersöks innan han eller hon får gå vidare i invandringsprocessen.

Det var som homosexuell som Pim Fortuyn upplevde ett ökat hot från den intoleranta islamismen.

Men enligt Dagens Nyheter i Sverige är det förstås inte alls på det här sättet utan den holländska medelklassen flyr undan den holländska intoleransen mot muslimer. Det vill säga, de holländska vita emigranterna är välutbildad medelklass med DN:s värderingar.

Tyvärr får man utgå från att många prenumeranter och andra lättlurade går på den här förljugna multi-kulti-propagandan.

Kvinnliga förareI Saudiarabien börjar man så smått ta ett första trevande steg ut ur medeltiden.
Nu ska kvinnorna få köra bil men naturligtvis inte utan
speciella restriktioner.

* Kvinnan måste vara över 30 år.
* Hon måste ha tillstånd från en manlig släkting, far, make, bror.
* Hon måste gå på speciell körskola för kvinnor.
* Hon måste vara anspråkslöst klädd.
* Hon får köra ensam i stan men på landsbygden måste hon ha en släkting med sig.
* Hon får bara köra från lördag till och med onsdag mellan 7 på morgonen och 8 på kvällen.
*Hon måste ha telefon med sig så att hon kan ringa efter hjälp.
* Hon måste också deponera en summa pengar som sätts åt sidan för reparationer.

The Shura Council befaller också:
*Upprättandet av ett särskilt departement för transport av kvinnor.
* Upprättandet av ett telefonlarm center
* Upprättandet av ett transportcenter för kvinnor i städer, vilket naturligtvis styrs av religiösa ledare.


Dessutom rekommenderas att den som försöker tala med en kvinnlig förare får en månads fängelsestraff och den som sexuellt trakasserar en kvinnlig förare får åtta månader i kurran.

Om regler som dessa behövs säger det otroligt mycket om vad man kan förvänta sig från män i Saudiarabien.

22 mars 2008

Ett känsligt ämne

För er som följt rabaldret runt Obamas pastor och hans predikningar genom att lyssna på videon om "The best of Pastor Wright" var det självklart att Obama måste åstadkomma någon sorts förklaring.

Den förklaringen kan man
lyssna på här och det är ett bra tal som kanske räddar honom men det mest intressanta är vad han INTE sa.

Han talar om sin vita mormor och jag antar att vi ska göra liknelser mellan vad hon sa vid en privat familjemiddag och vad Pastor Wrights hatfyllda predikningar basunerat ut i en stor politiskt mäktig kyrka.

Det är också intressant att han tycker att Hillary ska förneka Geraldine Ferraro för att hon sa att "Obama inte skulle vara presidentkandidat om det inte vore för att han är svart", men samtidigt kan han inte förneka Wright.
De finns massor av människor, både svarta och vita, som skulle säga samma sak.

Pastor Wrights kyrka,
Trinity Church of Christ, är en av de allra största kyrkorna i Chicago och det kommer nog sanningen närmast att anta att Obamas medlemskap där grundas mer på möjligheten till politisk makt än på kommunikation med Gud.

Detta var ämnet för Bill O'Reillys "Talking Points" (
talet i skrift här) och han påstår mycket riktigt att det kommer aldrig att bli något konstruktivt resonemang om ras, så länge som allt man säger kallas för rasism.
Det argumentet kan man också anföra vad gäller diskussioner om Islam både i Europa och USA.

Det Vita Amerika vet att man kan inte ifrågasätta någonting eller försöka sig på en ärlig dialog för någon kommer genast att skrika, "Rasist".
Det är klart att det finns problem i ett samhälle där olika raser försöker leva tillsammans, även i blandäktenskap där man verkligen älskar varandra. Om man inte kan tala om dessa problem, som oftast beror på fördomar och missförstånd, utan att bli kallas rasist kommer man ingenstans.

På toppen av allt detta har vi kulturella olikheter, men det sopar man under mattan fullständigt. Försök tala om att vissa attityder och uppförande beror på kulturella skillnader och du blir verkligen rubricerad som rasist.

Det finns inga tvivel om att svarta unga män i detta land begår mer våldsbrott än andra och det finns väl ingen som tror att det orsakas av nyansen på hans hud eller att han har arvsanlag som gör honom mer kriminell?
Benägenheten för brott kommer från den kultur man växer upp med och kom inte dragande med "Fattigdom".

För inte så länge sedan var svarta jämförelsevis mycket fattigare än de är i dag men ägnade sig inte åt brottslighet så som man gör i dagens USA.

Man kan inte tala om kultur och kulturskillnader därför att det är sådant som är möjligt att ändra på. Man kan förändra det beteende man har som orsakas av kultur och uppfostran (eller brist på sådan,) men man kan inte ändra sin hudfärg.
Men det är enklare att försöka gömma sig bakom att man är "Offer" för omständigheter man inte kan förändra.

svd , svd dagen

21 mars 2008

Jesus på undantag i tv

"Hoppas du på tv-program om påsken i påsk? Då får du leta noga," berättar Dagen. Helgmålsringning blir det på påskafton kl 17.50 i TV2 samt en gudstjänst på påskdagen kl 10. På SVT förklarar man bristen på Jesusrelaterad tv med brist på traditioner.

I övrigt blir det förstås en massa arabnyheter, bland annat en dokumentär om radikala islamister. SVT visar påskafton kl 20 "Muslim i Europa", kl 21 "Irak under slöjan", kl 22 "Muhammed Knut". Vad ruskigt!

Som jag skrivit
tidigare: Är det för att svenskarna ska vänjas vid islamisering och sharia-lagar? Vi går in i islamiseringen med öppna ögon, vi har ju blivit matade med den i tiotals år och är vana vid den.

Inte ett enda inslag om hur det kristna Europa firar påsk, och varför vi gör det. Om man inte ska räkna det kristofobiska program som TV2 visar på påskafton med karikatyrer av påven och kritik av katolska kyrkan för att den inte har kvinnliga präster. Katolska kyrkan är omodern men inte muhammedanismen tycker kommunistjournalisterna på tv. Må det, jag har aldrig hört talas om kvinnliga imamer.

Kommunistjournalisterna tycker att det är omoraliskt att katolska präster lever i celibat men inte att imamer får ha fyra fruar.

Nej tacka vet jag kristendomen. Inte minst kvinnosynen som är totalt väsensskild från islams. Ett exempel på kvinnans värdighet i kristendomen är att det var en kvinna, Maria Magdalena, som Jesus Kristus uppenbarade sig för efter korsfästelsen och gav uppdraget att gå med budskapet till männen, apostlarna.

Med andra ord är det Maria Magdalena som uppfann kristendomen genom att komma med budet att Jesus var uppstånden från de döda.

Det är inte bara på Sveriges television som kristna jagas.
Kristna är världens mest förföljda visar nya undersökningar från en tysk organisation för mänskliga rättigheter. 80 procent av de personer som mördas på grund av sin religion är kristna. Det rör sig om flera miljoner människor som förföljs, och talet är stigande. Kidnappningar, våldtäkter, tortyr, fängelsestraff och mord. Listan är lång över de förföljelser som kristna just nu utsätts för i länder som Irak, Nordkorea, Saudi-Arabien och Somalia.

Flera hundra kvinnor har under senare år blevit bortförda av muslimska män enbart i Egypten. Kvinnorna tvingas att konvertera till islam och hamnar därefter i tvångsäktenskap där våldtäkt är en del av deras vardag.