30 mars 2008

Behov av arbetskraftsinvandring?


Invandringsförespråkarnas starkaste argument är att när fyrtiotalisterna går i pension, behöver vi ersätta dem med invandrare, eftersom vi inte har tillräckligt många infödda som kan göra det

Men fler föds än dör, så vi har en befolkningstillväxt.

Vi har även hundratusentals arbetslösa och förtidspensionärer och långtidssjukskrivna. Skall vi importera arbetskraft för att försörja dessa? Skall de alltid förbli arbetslösa?

Invandring ger billig arbetskraft som skapar arbetslöshet bland infödda samt pressar ned löner.

Den bästa åtgärden för att kringgå problemet med att behöva ta in ständigt nya invandrare i takt med att fyrtio-, femtio- och sedan sextiotalister går i pension är helt enkelt att höja pensionsåldern.

En annan nödvändig åtgärd är att göra det mindre lönsamt att gå arbetslös eller långtidssjukskriven. Läkare sjukskriver ofta utan att vilja det. Många långtidssjukskrivna är simulanter eller inte så sjuka att de inte skulle kunna ta andra enklare jobb än de som de är utbildade för.

Viktigt: de skall vara lönsammare att ta ett enkelt jobb än att gå arbetslös. Det är det inte. Två åtgärder: sänk ersättningsnivån och höj lönerna.

Det senare blir nödvändigt om arbetskraftsbrist uppstår. I dagens läge behövs inga lönehöjningar eftersom man kan importera arbetskraft från låglöneländer, t ex datatekniker från Indien.

Brittiska regeringen meddelade förra året att det fanns 600 000 lediga jobb i landet under de senaste fem åren. Samtidigt hade man en nettoinvandring på över 1 miljon.

Detta skapade arbetslöshet även bland invandrarna, eftersom de bara fanns 600 000 lediga jobb.

Ändå tjatar EU-kommissionen om behovet av massinvandring på minst 20 miljoner för att kunna ersätta fyrtiotalister när de går i pension. Någon mer än jag som misstänker att man talar om storeföretagens "behov" av billig arbetskraft snarare än om européernas behov?

Att jag nämner brittiska och europeiska förhållanden beror på att det är lättare att komma över information på engelskspråkiga sajter än på svenskspråkiga. Svenskarna hålls avskärmade från debatten i andra länder genom att denna inte rapporteras.

Internet och bloggar kan i någon mån uppväga detta, men tyvärr når informationen på dessa sällan ut i de massmedier som de flesta svenskar har tillgång till.

Debatten i t ex Storbritannien är viktig, eftersom problemen och frågorna runt invandringen där är lika de som vi har och alla andra västdemokratier har - inklusive Kanada och USA. Argumenten från invandringsförespråkarna är identiska, vilket visar att de lånar varandras fraser och sakskäl.

Med andra ord kan vi som vill minska invandringen också låna argument av våra motsvarigheter i andra länder med en bredare debatt.

Migrationwatch, Migrationwatch, Daily Telegraph

7 Kommentarer:

Anonym sa...

Ja, man undrar var alla hjärnkirurger, ingenjörer och advokater tog vägen som Sahlin träffat under sina taxiresor? Dessa skaror av människor, som tydligen inte får ett arbete i det yrke som de utbildats till utan istället tvingas försörja sig som taxichaufförer, lyser plötsligt med sin frånvaro i debatten.

Jean Moulin sa...

Förvisso får man leta om man skall finna en invandraradvokat. Hur det är på ingenjörssidan vet jag inte, men på läkarsidan - om man nu bortser från kategorin hjärnkirurger -
så finns en hög andel på min vårdscentral i en moderatstyrd kommun. Rentav en majoritet, skulle jag tro, fast jag inte företagit en noggrannare undersökning.

Intressant vore att se vilka kommuner som har flest invandrarläkare. Misstänker att fattiga kommuner har fler invandrarläkare medan rika kommuner färre.

Iofs inget jätteproblem såvida läkarna inte anfäktas av en massa kulturell barlast av negativt slag.

Viktigast av allt - att den språkliga kommunikationen läkare-patient förflyter på samma friktionsfria sätt som när läkaren och patienten båda är svenskar.

Har erfarenhet av motsatsen.

På tal om taxichaufförer:

Muslimska taxichaffisar i Norge vill inte köra blinda med ledarhundar (hundar är smutsiga djur enligt islam).

Dagbladet

Konstigt att vi inte har detta problem i Sverige! Eller är det "locket på" i förekommande fall?

"Inte ens hälften av dem som vill bli taxichaufförer har klarat av förarproven. Därför vill en expert på Vägverket införa speciella körskolor för taxiförare. "

BT

Någon speciell anledning till detta? Irakiska körkort?

Jean Moulin sa...

Här en blänkare om 45 muslimska läkare som planerade terrorattacker. I Storbritannien förstås. Var annars? O, ja, visst är det britternas eget fel. Det är så elaka mot sina muslimer. Så terrordåd är en fullkomligt begreplig reaktion. (Ironi)

Daily Telegraph

Men när doktorn inte är upptagen att tillverka bomber, så har han synpunkter på patienternas privatliv om de har ådragit sig veneriska sjukdomar eller alkoholskador.
Detta gäller förstås inte merparten muslimska läkare (för vi hoppas), men Brittiska Läkarförbundet har upptäckt att det finns muslimska läkarstudenter som, på religiösa grunder, vägrar sig befatta sig med patienter med dessa problem.

Daily Telegraph

Bådar inte gott för framtiden.

Anonym sa...

Citat:
"Många långtidssjukskrivna är simulanter eller inte så sjuka att de inte skulle kunna ta andra enklare jobb än de som de är utbildade för."
--------------
Simulanter och simulanter?!?
I vår svenska verklighet med turordningslistor och "lagen om anställningsskydd" är det mycket ofta omöjligt att byta jobb. Och detta särskilt för t.ex. ett halvslitet 58-årigt sjukvårdsbiträde eller dito verkstadsarbetare. Alltså återstår endast sjukskrivning som andningshål.
Jag är övertygad om att större delen av arbetslösheten och sjukskrivningarna skulle försvinna om turordningslistorna och LAS toges bort. Se på Danmark som aldrig införde detta! De har ju kvar 14 dagars uppsägning som ju vi hade på sextiotalet i Sverige. Och detta fungerade väl.
Givetvis finns det inget behov av arbetskraftsinvandring i Sverige annat av kanske några enstaka specialister på akademisk nivå.

Jean Moulin sa...

Tack Rune för synpunkter. Måste smälta dem. Sent på natten dessutom. Trött.

Jean Moulin sa...

Ja, detta danska exemplet är värt ett studium.
Har varit på tv om det och intrycket blev att 58-åriga halvslitna sjukvårdsbiträden inte hade det sämre där än i Sverige.

Jag upprepar att vi måste kunna bemöta talet om nödvändigheten av arbetskraftsinvandring för att klara produktionen/åldringsvården/sjukvården när de 58-åriga sjukvårdsbiträdena går i pension.

Som ett mantra upprepar utländska demografer och ekonomer att "arbetskraftsinvandring löser inte arbetskraftsbristen när
babyboomarna (1946-64) går i pension".

Konstigt att vi aldrig hör en svensk demograf eller ekonom säga samma sak. Är det så känsligt?

Här ett tidigare inlägg i frågan:
Every Kinda People

Anonym sa...

Ja! Om man tar bort turordningslistorna så blir det lättare för den enskilde att byta jobb. Den anställde behöver då inte stanna kvar på ett olämpligt jobb för att bevaka sin position i turordningen.
Man kan då röra på sig utan att förlora något.
Luckor uppstår då på företagen för nyanställningar.
Om "LAS" tas bort så behöver ju inte heller arbetsgivaren vara så förtvivlat noga med vem han anställer. Han kan då ta en chans. Vilket kommer många till del som inte skulle fått jobb annars.

Vi var nog rätt många som fick jobb som vi inte var riktigt kvalificerade för, på sextiotalet. Vi fick jobb för att vi var intresserade och villiga att lära.
Om turordningar och LAS försvinner så behövs ingen arbetskraftsinvandring. Den påstådda arbetskraftsbristen går att lösa inom landet med hjälp av dem som är arbetslösa i dag. De är ju arbetslösa för att ingen vågar anställa dem.
Det är ju svårare att bli av med en anställd än att skilja sig i dagsläget. Under sextiotalet var det tvärt om. Och arbetslösheten var låg. Någon halv eller helprocent. Vissa saker var bättre förr!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.