13 mars 2008

Eurokraterna är förrädare

"Fördraget medför inte sådana förändringar att det är läge att tillfråga väljarna. Det handlar i grund och botten om att få EU-arbetet att fungera smidigare.
Därför kan även Sveriges riksdag anta Lissabonfördraget – utan att ge efter för folkomröstningskrav."
Skriver
Sydsvenskan. Bekvämast förstås att sitta med armarna i kors och bara titta på medan Europa förvandlas till en sovjetdiktatur. De höga herrarna kan genomföra sina planer "smidigare" utan att bekymra sig över vad folken i Europa tycker.

Det är ingen liten förändring det är frågan om. När Lissabonfördraget är genomfört har Sverige ingenting att säga till om längre. Vi har upphört att vara en självständig nation. Turkiet kommer att bli medlem av EU och islams offensiv kommer att fortsätta.

Inget enskilt land eller enskild individ kan protestera eftersom makten har koncentrerats till Bryssel-byråkrater som inte är valda av någon och som på eget bevåg stiftar lagar som stryper yttrandefriheten och förbjuder kritik av islam. Gudarna vete hur många saudiska oljemiljarder de har blivit mutade med.

Det är inte bara eurokraterna som är landsförrädare, de finns på närmare håll i svensk riksdag och i media. Hör ni höga damer och herrar, mitt hemland är Europa, inte Eurabia.

Befolkningsökningen i muslimska länder är enorm. Hundratals miljoner människor kommer i framtiden att vara på väg mot Europa från ökenområden i Mellanöstern och Nordafrika. Var finns realismen, var finns beredskapen? Inte bland våra styrande i sina elfenbenstorn. Det behövs mer demokrati, inte mindre, för att klara av problemen. Fråga folket, folkomrösta bort EU:s nya grundlag!

Som Gertrud skriver: "EU-politikerna önskar ingen folkomröstning. De lever av EU och vill bevara sina jobb. Men politiker är befolkningarnas talesmän, inte deras förmyndare!"

Ett exempel på framtidens utmaningar: Pakistan har en befolkning på 162 miljoner, prognos för 2050 är 304,7 miljoner. Norge har 4,7 miljoner invånare, det glesast befolkade landet i Europa näst Island. En munsbit för pakistanierna?

Fast Norge hör inte till EU, om det nu hjälper dem. Den självutplånande mentaliteten finns där, liksom här.

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Regeringen har aldrig frågat väljarna om dom vill ta in hundratusentals outbildade människor från mellanöstern och afrika,med hjälp av väljarnas inarbetade skattepengar.

Regeringen frågade aldrig väljarna om dom ville ge 46 000 kosovoalbaner PUT utan anledning.

Regeringen har aldrig frågat väljarna om dom vill att media ska ha åsiktsmonopol och uppgiften att försöka "fostra" folket.

Regeringen har aldrig frågat väljarna om dom tycker att den ökade brottsligheten och dom kraftigt ökade våldtäkterna är ett ok pris för invandringen.

Regeringen har aldrig frågat väljarna om dom vill betala världens generösaste asylpolitik med deras skattepengar.....

....och regeringen kommer heller aldrig bry sig om väljarna/folket när välfärdsstaten sverige rasar,till förmån för hela världens "fattiga" muslimer.

Anonym sa...

Klart de bryr sig. Om det skulle funnits opinion på riktigt att inskränka invandringen så skulle SD haft plats i riksdagen. Men så är det ju inte. Alarmism, rädsla och främlingsfientlighet från Knute är inte sanningen.

Anonym sa...

Ett mycket relevant inlägg.
Sydsvenskans uttryck: "...få EU-arbetet att fungera smidigare" påminner starkt om det motiv politikerna ofta använder för den nya konstitutionen: "Med så många medlemmar måste EU kunna arbeta effektivare".

Är det inte just det som kännetecknar en diktatur där en liten klick eller nomenklatura "effektivt" kan fatta alla beslut utan den stökiga processen att rådfråga folket?

Jag menar att det nu planerade godkännandet av konstitutionen (Lissabon-fördraget)de facto är grundlagsstridigt eftersom det markant ändrar riksdagens och därmed folkets makt utan något mellanliggande val där frågan behandlats.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.