11 mars 2008

Immigrationen kostar 30% av Sveriges offentliga budget


Tror du mig inte? Men säg mig då, varför har inte ett rikt land som Sverige råd med fungerande rättsväsende och brottsbekämpning? Varför nekas sjuka människor sjukpenning av försäkringskassan? Det är notan för asylpolitiken som ska betalas.

Invandringsgalenskapen är en bomb under Välfärdsstaten. Logiskt sett borde socialdemokraterna vara motståndare till invandringen, eftersom Välfärdsstaten är kapitalismens kommunistiska modell. Men icke, de behöver invandrarna som röstboskap.
Euro-Med , Danmark

"Sahlin går ut med tvångskommendering att staten skall placera invandrade i vilken kommun som helst efter statens gottfinnande.
Motivet är att Stockholm, Södertälje och Malmö inte kan ta emot mer p.g.a. trångboddhet bland de inkommande.
Så nu skall flödet fortsätta tills varenda kommun får ungefär samma kvot som de tre katastrofområdena ser det ut som."
Kommentar på
Östra Ölands fria horisont

"Inget annat land i världen har visat en sådan komplett likgiltighet inför allt större horder av ankommande bidragsberoende mestadels analfabeter utan anpassningsmöjlighet. Vi kan inte ens utvisa folk, deras hemlander vill ofta inte ens ta emot dessa människor. Om det är fallet så ska vi givetvis inte ens behandla en asylansökan, de borde skickas tillbaks vid gränsen."
Skriver den berömvärda bloggen
Befria Media och rapporterar från olika orter i kaos:

Helsingborg, Höstgatan är nu obeboelig.
Karlstad är en farlig stad, polisen vill inte arbeta.
Laholm är en obeboelig ort, polisen gör ingenting.
Stockholm: Otryggt boende i Hässelby gård

På tal om Södertälje tar denna lilla stad emot fler irakiska flyktingar än vad hela USA och Kanada gör.

Uppdatering: Kanske 30 procent är i överkant. Kör för 17 procent av den offentliga budgeten, det är också mycket pengar. Se kommentarer.

16 Kommentarer:

Anonym sa...

Det lyder troligt. Men har du dokumentation for tallet?

Anonym sa...

Detta är för de flesta människor väldigt svårt att tro på. "Inte kan det väl vara så illa" tänker nog många.

"Säkert några riktiga rasister som ljuger" tänker säker en del.
Men fakta finns i uträkningar från Danmark. De har räknat ut att en dansk I GENOMSNITT bidrar med 25.000/år- till den almänna välfärden, alla etniska danska inräknade´.

En utomeuropeisk invandrare KOSTAR I GENOMSNITT 60-70.000/år även om man räknar in de som betalar skatt. Det motsvarar att 2,5 svenska skattebetalare krävs för att försörja en enda "flykting"

Officiella siffran för Sverige kostnader är 30-40 miljarder.

Enligt mer vetenskapliga och oberoende forskning i Danmark är Danmarks kostnad ungefär 50 miljarder svenska kronor.

Med en betydligt lägre invandring (cirka 30% av den svenska) är det självklart att de svenska kostnaderna är grovt underskattade och missvisande.

Det råder ett krampaktigt motstånd från våra nuvarande och förra regeringspartier mot att diskutera dessa kostnader men vi förutsätts
solidariskt betala. Kosta vad det kosta vill.

Att sossarnas pampar vägrade att redovisa kostnaderna i Bromölla är bara ett naturligt steg i detta gigantiska bedrägeri mot svenska folket. Känn dig blåstk, Svensson!

Som min Farfar sade:
"De e lätt å skära brea remmar av andras läder"

mvh UncleBob

Anonym sa...

Detta är något som SD skulle satsa resurser på att utreda på ett trovärdigt sätt. Det är den typ av plånboksargument som avgör hur folk röstar.

Jean Moulin sa...

Förmodligen stämmer det. Och det är helt fruktansvärt när man tänker efter, denna hemliga välgörenhetsverksamhet med andras pengar.

Det hemska är mörkandet av sambandet mellan massinvandringen/välgörenhetsverksamheten och besparingar inom polis, tullverksamhet, försvar, sjukvård, skolverksamhet, etc.

Vilken sanslös förljugenhet!

Knute sa...

Dokumentation, se länkarna till bloggarna Euro-Med och Danmark.

Jean Moulin sa...

Tack Uncle Bob för dina siffror!

Här lite kompletteringar:

Every Kinda People

Kurt Lundgren

Kurt Lundgren

Anonym sa...

Dom som nte tror på att världens generösaste asyl och invandringspolitik kostar mer än det smakar måste vara väldigt blåst.

sverige är inget rikt land längre om man jämför med vad vi hade kunnat vara om politikerna skött sverige rätt...

tullens nedskärningar med 500milj,åklagarmyndighetens nedskärningar trots ökad brottslighet...ja listan kan göras hur lång som helst,och det beror garanterat enbart på den invandringspolitik svenska politiker fört...den som tror nåt annat är inte ensamen,90% av svenska befolkningen innehar nämligen en världsunik naivitet och godtrogenhet.

Steen sa...

Hmmm- denne sagde 17 % for frem år siden:

MISSLYCKAD INTEGRATION – GIGANTISKA BELOPP

http://www.skattegranskarna.se/pdfer/artikel004.pdf

Anonym sa...

Nja. Knute-info skulle jag kalla detta!

Sveriges BNP är bortåt 2500 miljarder och statens utgifter är knappt 50 %. Sådär 1200 miljarder. (Över 600 är säkert transfereringar och ynka 38 försvaret.)

Men kan invandringen kosta 30 % av dessa 1200 miljarder? 360 miljarder. Nej. På sin höjd 100 eller 150.

Anonym sa...

Sveriges problem måste vara alla bittra människor som skriver och kommenterar på bloggar istället för att jobba.

Anonym sa...

Visst, vi skulle säkert kunna spara pengar med stängda gränser. Men pengar är aldrig värda mer än ett människoliv. Hjälp ALLA flyktingar!

Anonym sa...

om det rör sig om flyktingar så kan man inte bara räkna i kronor och ören. om svenska folket inte vill ha hit flyktingar är det fritt fram att rösta på SD. att sverige tar emot folk handlar om att männsikor flyr från krig eller misär. sen borde länder som orsakar konflikterna ta sitt ansvar (UK, USA...)

kostnader för mottagande av flyktingar/invandrare är högst de första åren. ser du till de som kom på 60-70-80-talen så har det lönat sig för sverige även om vissa senare blivit arbetslösa och har gått på bidrag. hade arbetkraften inte kommit så hade det skadat sveriges ekonomi ännu mer genom flaskhalsar som orsakas av brist på arbetkraft.

många av de som kommer idag är mellan 20-40 år så med rätt inlsussning i samhället och arbetsmarkanden kommer de att betala av sig ganska snart.

jag är själv flykting från mellanöstern och har betalat tillbaka till svedala många gånger om med välbetalt arbete(=mkt skatt) samt sett till att skapa arbettillfällen för andra i landet.

att se invandrare som möjlighet är inte bara flumsnack. sköts det rätt kommer det att stärka sveriges konkurrenskraft gentemot jämförbara länder.

Knute sa...

Kör för 17 procent av den offentliga budgeten, det är också mycket pengar.

Rätt sorts invandrare är samhällsekonomiskt lönsamt.

Som jag ser det måste Sverige se om sitt hus och tyvärr avvisa dem som inte kan bidra med produktivt arbete, liksom dem (ofta samma personer) som inte gillar västerländsk tolerans, utan utnyttjar den för att utbreda sin intoleranta religion.

Jean Moulin sa...

Jenny,

du nämner inte hur vi skall hjälpa alla flyktingar.

Var gärna mer konkret. Om du vill hjälpa, måste du vara det.

Anonym sa...

DET ER EN KATASTROFE - også økonomisk

Sådan meldtes på TV2’s Nyheder den 12. november 2006 fra Dansk Arbejdsgiverforening og Velfærdskommissionen om indvandrernes og deres efterkommeres resultater i skolerne og i uddannelserne. Det allermest katastrofale er, at den danske elite først bildte os ind det drejede sig om flygtninge - selvom UNHCR i 1990 samtidig meldte det stik modsatte, at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse -, der naturligvis skulle hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrere eliten. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft.

Det var alt sammen løgn.

Det der bekymrede eliten var deres egne positioner. De kunne nemlig regne ud, at når deres ideologiske konstruktion, velfærdssamfundet, havde kørt på skinner nogle få år, ville antallet af børnefødsler blandt danskerne falde drastisk, da begge forældre nu skulle trække læsset.

Hvem der kreerede det ideologiske projekt med hvilken ideologisk proganda og dermed havde ansvaret, samt om befolkningen havde noget ønske herom endsige nogen indflydelse herpå kan du læse på: http://danmark.wordpress.com/dansk-velfærds-historie/

Faldet i fertiliteten til under 2,1 barn skete allerede i 1968, men fordi der var mange unge fødende og lav spædbørnsdødelighed i 1970-erne steg antallet af etniske danskere fortsat en smule. Men fra 1981 gik antallet af børnefødsler så drastisk ned, at folketallet begyndte at falde, og det holdt sig på det lave niveau, selvom der sidenhen blev løjet om et dansk babyboom, der i stedet skyldtes indvandrerne. Umiddelbart efter folketallet begyndte at falde vi fik den ny famøse udlændinglov (i 1983), hvis jurisdiktion blev udstrakt til at gælde for den ganske jordklode. Hovedanfægtelsen hos eliten var selvfølgelig fortsat, at et faldende antal skatteydere i Danmark ville skæppe mindre og mindre i de offentlige kasser, når skattesatsen ikke rigtig kunne hæves mere. Så håbede eliten på at de kunne indsluse de mange indvandrere og deres børn og børnebørn på det danske arbejdsmarked, så skattebetalingerne samlet kunne opretholdes ad denne vej. Det kunne den heller ikke.

Med den ny regering, der sammen med socialdemokraterne gav indvandrerne en ny chance til såkaldt integration 18. juni 2005 i det danske uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet, søgte ‘idekreatørerene’ igen efter cirklens kvadratur, i bedste fald. Det lykkedes selvsagt ikke.

Mystisk, regeringen havde endog flertal med støttepartiet og havde kunnet beslutte alt muligt andet.Tværtimod viste det sig, at det der manglede for at eliten kunne få regnestykket til at gå op, simpelthen i stedet viste sig som endnu større mangler blandt indvandrernes efterkommere i 1., 2. og 3. generation: http://www.lilliput-information.com/seks.html.

Vi nåede også til, at med et stadigt voksende behov for finansiering af velfærdsydelserne til vore svageste - f.eks. forholdsmæssigt flere plejekrævende ældre - , med endog yderligere indsnævring af finansieringsmulighederne i fremtiden, blev det de fremmede, der i stedet scorede mere end 3 gange så meget af velfærdskagen i forhold til deres andel.

Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Børsens referat 1. december 2005. Børsen refererede videre bl.a. ”En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040”.

Lidt uddybning af beregningen byggende på 3,3

Et enkelt supplerende spørgsmål:

Vi havde en lignende 35 års periode bag os (i 2005) også med indvandring. Hvis de fremtidige udgifter hidrørende fra denne indvandring, der således er sket, skal lægges til, hvor når vi så hen?

Så det, der skulle have været den fantasifulde, den ideelle løsning, blev i realiteten en om muligt endnu tungere belastning, der selvfølgelig vil få det danske samfund til helt at bryde sammen, hvis vi ikke straks begynder en netto hjemsendelse af ikke-vestlige. I stedet for at tage 11.086 flere ikke-vestlige ind i 2006 mod 9.730 flere ind i 2005 foruden de fødte af ikke-vestlige i Danmark (opimod en halv fødselsårgang), der også kan forudses væsentligst at blive en større byrde, uanset hvordan eliten forsøger at bøje realiteterne i neon.

Ja, det er en katastrofe, som bedre funderede og ærlige, fremsynede danskere begyndte at advare imod for 20 år siden. Vi pegede i december 1989 endog på hvilke camouflage-metoder, der givet ville blive taget i brug for skjule den fortsatte tilstrømning så længe som muligt for den danske befolkning. Metoden blev også straks taget i brug, netop da den nuværende regering tiltrådte i 2001:

Flere og flere tildelte statsborgerskaber, så tilstrømningen syntes at fortone sig….samtidig med den selvfølgelig ikke alene fortsatte, men øgedes ganske betydeligt. Kraftigere tilstrømning i 2005 og endnu kraftigere tilstrømning i 2006. Indstrømningshastigheden af fremmede fraregnet Østeuropa-tilstrømningen øgedes endog yderligere med 13.225, d.v.s. med en hastighedsstigning 19,3 pct i 2007 i forhold til året før.

Mere fyldig dokumentation:

Indvandringen tiltog i 2005

Indvandringen øgedes endnu mere i 2006

Hvorfor kom de første?

De fremmede føder halvdelen af en fødselsårgang

Danmark foretager en kovending


Oplysninger af ovenstående karakter kan kun skaffes hos information om Danmark: Derfor ville det ikke være ved siden af at bidrage lidt til oplysningernes fortsatte produktion og offentliggørelse. Dette kan ske ved at overføre et beløb til J. E. Vig’s konto i Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213.

J. E. Vig

PS:

‘Herbert Schmidt’ i ‘Matador’ er Bertold Brecht. Der var ikke et øje tørt:


Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?
(Bertold Brecht)

Lad os tage n lille sang:

Fra Engeland til Skotland,
der sejlede en brig,
med læk i begge ender
og med rådden mast og rig,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Knute sa...

Stor tak for denne oplysende kommentar, Sonia!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.