18 mars 2008

Lobbyister och vanligt folk

Kristna Fredsrörelsen och Svenska kyrkan klagar på att Sveriges u-hjälp inte är tillräckligt bra. De har missuppfattat vad kristendom är. Det är inte rätt att vara god på andras bekostnad.

En sak som är bra med kristendomen är att den inte är politisk. Jesus sa, ge till kejsaren vad som tillhör honom, och till Gud vad som tillhör honom.

Vad handlar liknelsen om den barmhärtige samariten om? Den handlar inte om att man ska ta hand om människor i nöd, utan om etnicitet, att en samarit kunde hjälpa en jude. Men PK-prästerna politiserar och drar stora växlar på att samariten betalade för den sjukes övernattning på värdshuset. Vilket i deras tolkning innebär att han ska betala för hans uppehälle resten av hans liv, samt hans anhöriga.

Den kristna moralen är att hjälpa de individer man stöter på i livet, inte en socialistisk moral där man hjälper människor på bekostnad av dem som utan att ha tillfrågats får betala notan via skattsedeln.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.