31 mars 2008

London Europas TBC-huvudstad


Bra att veta: London är den mest tbc-drabbade staden i Europa.

Bakgrund: TBC ökar i Storbritannien och speciellt i invandrartäta områden. Hälften av alla fall finns därför i London, som av BBC döpts till Europas TBC-huvudstad ("Europe's TB capital").

Enligt BBC utför bara femtiofem procent av alla primärvårdsenheter TBC-test på nyanlända immigranter. En primärvårdsenhet med speciellt många TBC-patienter har helt slopat testerna.

41 procent av primärvårdsenheterna gör ingenting för att öka medvetenheten om TBC.

En naturlig följdfråga är om TBC även ökar i Sverige. Här vad jag hittills i all hast googlat fram:

"En mamma som under senhösten födde barn på förlossningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad visade sig vara smittad av tbc och 30 bebisar måste därför behandlas förebyggande mot tbc-smitta på Centralsjukhuset i Kristianstad. [. . . ]

. . . varje år upptäcks mellan 400–600 fall. I Skåne upptäcktes 51 fall under 2006. Det var färre fall än under 2005, som i sin hade fler jämfört med 2004. Det finns ingen tydlig trend
."

Sydsvenska Dagbladet

"I Sverige insjuknar ungefär 500 personer per år i tuberkulos. De flesta av dem är födda utanför Sverige. De flesta födda i Sverige som blir sjuka i TBC är äldre än 60 år och har troligen blivit smittade redan som barn."

Vårdguiden

BBC

Tipstack Blog.vdare

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.