25 mars 2008

No-go areas


Melanie Phillips skriver i Spectator att angreppet på pastor Michael Ainsworth inte var en isolerad händelse utan en i en rad liknande attacker på kristna kyrkor och präster i östra London. Gärningsmännen är unga islamister som vill förvandla stadsdelen till förbjudet område (a no-go area) för kristna, judar och vanliga ateistiska britter.

Trots att det gått så långt, så finns det ingen ledande politiker eller opinionsbildare, som pläderar för invandringsstopp som en nödvändig åtgärd i kampen mot inhemsk terrorism och islamisering.

Det är likadant i varenda västdemokrati. I den mån en regering stramar åt invandringspolitiken, så sker det aldrig uttryckligen för att stoppa muslimsk invandring.

Fast detta inte vore mer häpnadsväckande än att USA och Storbritannien stramade åt invandringen från Nazityskland, Italien och Japan under andra världskriget.

Tala om makten hos ett irrationellt tabu! För det är vad allt i slutändan handlar om. Det handlar inte om att hjälpa, för det finns andra sätt att hjälpa på. Det handlar om att det är tabu att utpeka muslimsk massinvandring som ett hot.

Hellre låter man problemen växa oss över våra huvuden. Det är som om man resonerade som Ludvig XIV, eller om det var Madame Pompadour: "Efter oss syndafloden"! ("Après nous le déluge")

Är det också så vår riksdag och regering resonerar: "Après nous, le déluge"?

Tipstack Jihad i Malmö

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Bergsjön i Göteborg är numera en sådan "no go area".
Två fotografer från olika media har misshandlats, respektive hotats de senaste dagarna.

Jean Moulin sa...

Mer om Bergsjön på
Beska Droppar!

Jean Moulin sa...

När en medborgare har nojor, ber denne ibland en terapeut om hjälp.

Nu är det "Moder Svea" som behöver få hjälp att lösa upp de mentala knutar som förhindrar ett rationellt synsätt på invandringen.

En intellektuell högers främsta uppgift är att agera barnmorska i denna process.

Utgångspunkten måste vara frågor om vad är rätt och fel. Svaren måste man finna medels tillämpning av sträng logik och ett gediget faktaunderlag.

Det är ointressant vad som är vänster och höger. Det enda intressanta är vad som moral-filosofiskt riktigt, om man följer en tankeprocess i tillräckligt många led.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.