26 mars 2008

PM till Handels: varför yttrandefrihet är bra!


"Att Sverigedemokraterna ska hålla sitt riksårsmöte på Hotel Gustaf Fröding i Karlstad har fått flera fackförbund att reagera.

Nu hotar några av dem med bojkott av hotellet."

Värmlands Folkblad

Låt mig via en annan (mer artikulerad och klokare) person anföra en del argument emot det som (de socialdemokratiska) fackförbunden gör:

"Om man vill veta varför yttrandefrihet är bra bör man undersöka vilka idéer som uttrycker goda svar på den frågan. Den kanske mest kände tänkaren på det här området är den brittiske 1800-talsliberalen John Stuart Mill. Mills sanningsargument är det argument som har bildat utgångspunkt för alla senare diskussioner kring rättfärdigandet av yttrandefrihet. Han presenterade i boken "On Liberty" (1859) ett försvar för yttrandefrihet som i korthet lyder så här: Det finns inga människor som är ofelbara, alla tar vi miste ibland och har fel. Därför är det fel att tvinga människor till tystnad, då den nedtystade åsikten faktiskt kan vara riktig eller åtminstone delvis riktig.

Att förbjuda vissa åsiktsyttringar med skälet att de är falska är därför fel då det vilar på tanken att det finns ofelbara människor och några sådana människor existerar inte, enligt Mill.

Mills argument för yttrandefrihet uttrycker tanken att yttrandefrihet främjar sökandet efter sanning. Genom att alla människor får säga sin mening och fritt får kommunicera med varandra leder det till att sanningssökandet befrämjas, vilket betyder att individernas intellektuella förmåga förbättras och samhällets utveckling går framåt [. . .]

Ett annat argument som bör beaktas är amerikanen Alexander Meiklejohns (1948) demokratiargument. Detta argument utgår från idén om den suveräne och självstyrande medborgaren i en demokrati. Endast i en demokrati värd namnet är det medborgaren som är utgångspunkten och de styrande är medborgarnas tjänare, inte tvärtom. Yttrandefriheten är här central.

Om medborgarna ska kunna styra sig själva - genom de politiskt valda - måste de kunna kommunicera med de styrande politikerna. Medborgarna måste dessutom fritt få förmedla kritik över de styrandes beslut om de är missnöjda. Dessutom kan medborgarna endast vara självstyrande om de får möjlighet att ta del av kommunikation och idéer som är av betydelse för samhällets medborgare. Yttrandefrihet för Meiklejohn är således värdefull med skälet att den främjar medborgarnas förmåga till självstyre
."

Tvärsnitt

6 Kommentarer:

Anonym sa...

Ja och Sverigedemokraterna är fortfarande ett föredetta nazistiskt parti. Bojkotta skiten tills de byter namn och rensar ut i de egna leden.

Jean Moulin sa...

Du har naturligtvis rätt att tycka så, men jag anser att läsarna har rätt att ta del av partiets egen historieskrivning.

Sverigedemokraterna

TF sa...

Du gör ett tankefel här, för Handels försöker inte att skada friheten för några SD:are. Om någon medborgerlig frihet kommer i kläm så är det mötesfriheten.

Anonym sa...

tf: När SA år 1934 besökte "ariska" affärsinnehavare och meddelade att "om ni säljer till judar så kommer vi att se till att inga tyskar besöker er affär mer" så tycker jag nog att friheten beskars en smula för den utpekade gruppen.
Fast visst fick de handla men bara i vissa affärer.

Anonym sa...

Mycket bra skrivet!

Man kan göra en enkel jämförelse:

En bilhandlare vet betydligt mer om bilen han säljer än köparen, alltså befinner sig köparen i ett informationsunderläge.

Om man nu byter ut ordet bilhandlare till folkpartist och ordet köparen till väljaren, så får man följande:

En folkpartist vet betydligt mer om politiken han säljer än väljaren, alltså befinner sig väljaren i ett informationsunderläge som kräver att väljaren litar på volkpartisten. Villket gång på gång visat sig leda till en dålig politik.

Media är till för att kompensera väljarens informationsunderläge så att väljaren har en möjlighet att bedöma förd politik (utan att själv behöva gräva på heltid).

När då media inte fyller sin funktion utan kanske till och med tvärtom propagerar ensidigt, så kommer det leda till att väljaren till och med är i ett värre informationsunderläge än om media inte hade funnits alls.

Detta i sin tur kan leda till samhällsfarliga situationer, som vi så smått börjat skönja idag.

Jean Moulin sa...

Bäste T F,

Jag skulle vilja beteckna sossemaffians agerande som ett angrepp på både yttrandefriheten och mötesfriheten.

Yttrandefriheten är beroende av frihet från straff för att man i skrift eller tal framför en politisk åsikt, men också av mötesfrihet och rätten att demonstrera. Ja, en demonstration är ett möte.

Samma sak om antidemokrater hotar affärsidkare med repressalier om de upplåter sina lokaler till ett lagligt politiskt möte.

Det är ett angrepp på både yttrandefriheten och mötesfriheten.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.