31 mars 2008

Repris: argument mot arbetskraftsinvandring del 2Jag upprepar min tes/anklagelse att behovet av arbetskraftsinvandring är en myt.

Det förs fram av transnationella företagskonglomerat som vill ha fri rörelse av kapital och arbetskraft och journalistkåren är dess megafon.

DN-reportaget jag citerade i förra blogginlägget om arbetskraftsinvandring är unikt i och med att det låter en professor i Kanada såga de befolkningsstatistiska och ekonomiska argumenten jäms med fotknölarna och spekulera i de sentimentala och narcissistiska skäl som ligger bakom detta kostsamma över hela västvärlden pågående experiment.

Här ytterligare citat för att slänga grus i den borgerliga regeringens, Svenskt Näringslivs och EU-kommissionens propagandamaskineri.

Först en brittisk skribent:

"Den ekonomiska vinsten från invandringen är mycket begränsad. Regeringens argument är felaktiga. Invandringen är inte väsentlig för vår ekonomiska tillväxt. Den bidrar till ekonomisk tillväxt men också till en befolkningsökning som gör vinsten för värdnationen liten. (En följd som man även finner i USA, Kanada och Holland.)

I Storbritannien visar en del beräkningar på en negativ inverkan på BNP per capita - andra på en liten positiv inverkan motsvarande 4 pence per capita per vecka.

Invandrare kommer att ha liten inverkan på vår förmåga att betala pensioner i framtiden.Turnerkommissionen avfärdade detta argument av den enkla anledningen att invandrare också blir äldre och behöver pensioner.

Invandring välkomnas av många arbetsgivare därför att den håller nere lönenivåerna, särskilt för lågutbildade, och bidrar till lägre låneräntor. Den kan också vara en källa till billig välutbildad arbetskraft som man inte behöver betala utbildning för. Men det är skattebetalarna som står för kostnaderna för all den extra infrastruktur som krävs.

I den mån invandringen håller nere lönerna gör den det svårare för regeringen att förverkliga sitt mål att överföra från socialhjälp till arbete de 1,7 miljoner arbetslösa och de 2,7 miljoner som går på sjukersättning [Incapacity Benefit]. Det finns nu 1,25 miljoner unga människor under 25 i Storbritannien som inte har arbete, som heltidsutbildar sig eller yrkestränar.

Utför invandrare de jobb som inte britter vill utföra? Nej. I stora delar av Storbritannien där det finns få, om några, invandrare utför britter alla de jobben. Det grundläggande problemet är bidragsfällan. Löner borde tillåtas höjas för att göra lågbetalda jobb lönsamma och uppmuntra produktivitet. Ökad produktivitet är det enda sätt på vilket en nation kan bli rikare."
Sedan en amerikansk journalist i Washington Post som citerar en ekonom, Barry Chiswick, om lågutbildade invandrare:

''Deras närvaro på arbetsmarknaden ökar konkurrensen om okvalificerade jobb, vilket minskar inkomsterna för infödda lågutbildade. På grund av sina låga inkomster, så tenderar även lågutbildade invandrare betala mindre i skatt än vad de får igen i sociala förmåner, såsom inkomsttransfereringar (t ex negativ inkomstskatt [earned income tax credit], matkuponger), avgiftsfri skolgång för deras barn, och sjukvård genom det allmännas försorg.

Så emedan förekomsten av lågutbildad invandrad arbetskraft ökar profiten för arbetsgivarna, så tenderar den att ha en negativ effekt på de infödda lågutbildades välbefinnande och på samhällsekonomin i stort.'

Nästan ingen diskuterar dessa frågor ärligt. Det är inte politiskt opportunt att göra det.

Vi kan vara ett laglydigt samhälle och välkommande samhälle på en och samma gång, för att använda en av presidentens fraser, men vi kan inte vara ett välkommande samhälle för ett gränslöst antal av Latinamerikas fattiga utan att äventyra vår egen framtid - och även den för många latinamerikaner som redan kommit hit.

Ändå är det precis det som presidenten och många senatorer (demokrater och republikaner) stöder genom sitt stöd för ett omfattande 'gästarbetarprogram' och en utvidgning av dagens lagliga visumsystem. I praktiken skulle dessa förslag resultera i avsevärda ökningar av lågutbildade invandrare.Hur snabbt assimileras de? Det kan vi inte veta, men vi kan dra lärdom av historien. Den är ganska klargörande.

1972 utgjorde hispanics 5 procent av USA:s befolkning och deras genomsnittsinkomst var 74 procent av de icke-hispanska vita hushållen. 2004 utgjorde hispanics 14 procent av befolkningen, och medelinkomsten för deras hushåll var 70 procent lägre än för icke-hispanska vita. Dessa siffror antyder att den snabba invandringen av lågutbildade arbetare och en snabb assimilering av dem är något oförenligt. Många invandrarfamiljer gör snabba framsteg, men många gör inte det och nyanlända släpar ständigt efter.

Svårigheterna är uppenbara. Konkurrensen mellan lågutbildade sänker lönerna.

Välfärdssystemen tänjs till bristningsgränsen. 2000 utgjorde invandrarbarn redan en fjärdedel av eleverna från mindre bemedlade hem i USA, enligt en rapport från Urban Institute. Förmodligen är andelen än högre idag. Den studien visade att andelen invandrarbarn i snabb takt snabbt ökart utanför de sex delstater som traditionellt haft hög andel invandrare (Kalifornien, Texas, Florida, Illinois, New York och New Jersey).

Detta kanske ger en fingervisning om varför invandringen plötsligt blivit en så laddad fråga. Ur ett email från en läsare: 'Det finns barn i min sons skola som inte kan ett enda ord engelska, vilket skapar en känsla av maktlöshet både bland lärare och elever. . . Jag oroar mig för min sons framtid.'

Det finns slående likheter mellan hur vi hanterar invandringen och åldrandet. I båda fallen är fakta uppenbara. Men vi väljer att bortse från dem därför att uppriktighet ger intryck av okänslighet och är politiskt inopportunt. Vem vill kränka gamla och latinos? Följden blir att vi försämrar våra egan framtida valmöjligheter genom att skjuta problemen framför oss. Ett förnuftigt samhälle hade för länge sedan börjat anpassa sig till att människor lever längre, har bättre hälsa och större inkomster genom att göra försiktiga nedskärningar i de statliga pensions- och sjukförsäkringar. Vi har gjort för lite i det avseendet.

Olyckligtvis hör de båda problemen samman. Folkbokföringsbyrån förutspår att både pensionärer och den hispanska befolkningen kommer att vara en femtedel av hela befolkningen 2030 (de äldre utgör nu 12 procent). De skattehöjningar som kommer att krävas för att betala de befintliga statliga åtagandena till de äldre är i storleksordningen 30 till 40 procent.

Människor som inte tror att det kommer att bli konflikter mellan äldre förmånstagare och yngre skattebetalare - hispanska eller inte - lurar sig själva. Människor som tror att det inte kommer att bli konflikter mellan det växande antalet fattiga latinos och svarta amerikaner om jobb och politisk makt lurar sig själva.

Som presidenten sagt: vi behöver en 'sammanhängande' invandringspolitik. Han har rätt i vissa stycken: bättre gränskontroll, förse lagliga invandrare med pålitliga id-kort; bestraffa arbetsgivare som anställer illegala invandrare; ge någon form av laglig status åt dagens illegala invandrare.Men han har fel när han vill öka antalet lågutbildade invandrare utifrån den felaktiga föreställningen om att det existerar arbetskraftsbrist i USA.

I sitt vittnesmål inför kongressen hävdade ekonomen Chiswick helt korrekt att vi borde göra det motsatta - ge företräde för välutbilda invandrare. Vi måste handla klokt när det gäller framtiden; redan nu, vilket vi inte gör."


1 Kommentarer:

From Sweden with Grief sa...

Den 26 februari hade DN en nyhet, som jag lägger med en del av här, och hoppas att jag tillför debatten något.

DN:s webb kan man läsa följande nyhet:
"Antalet äldre utlandsfödda ökar
i takt med att befolkningen åldras kommer också antalet äldre som är födda utomlands att öka. Redan i dag finns 330.000 utlandsfödda människor som är 55 år eller äldre.

Det ställer särskilda och höga krav på äldreomsorgen framöver. I dag är det ofta den äldres släktingar, oftast döttrar, som står för mycket av omhändertagandet. Omkring 70 procent av alla som har en anhöriganställning gäller anhörig med annan etnisk bakgrund, säger Anders Bergh på Socialstyrelsens äldreenhet.
Det innebär i sin tur att många invandrarkvinnor inte kommer ut i det reguljära arbetslivet."

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.