28 mars 2008

Respekt

The Shoura Council röstade nej till ett förslag om att införa en lag som skulle främja respekt för andra religioner och deras religiösa symboler.
Förslaget, som kunde ha blivit en välsignelse av Arab League, motarbetades av 77 medlemmar och stöddes av 33.

En anledning till att inte godta förslaget var att det kunde ses som ett accepterande av religioner med flera gudar samt att det skulle tillåta lokaler för tillbedjan av andra religioner än Islam i muslimska länder.

Förslaget influerades troligen av den senaste uppståndelsen runt de danska teckningarna.

Om vi ser till konsekvenserna om förslaget gått igenom, borde det ha blivit ett viktigt steg framåt.
Det förespråkar respekt för andra religioner och tolerans för dem som praktiserar dessa religioner. Helt enkelt att världens människor lär sig leva tillsammans och acceptera varandra för vad de är och att respekt och tolerans går åt två håll.

Det är emellertid att begära för mycket från den arabiska världen. Det förvånar mig att de skriver om det i Arab News.

1 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Det är märkligt att förslaget föll och kanske avslöjande för den röstande majoritetens brist på respekt för andra religioner.

Personligen är jag dock emot hädelselagar. De skyddar abstraktioner (gudar och helgon) från kränkningar och troendes känslor. Jag vill inte ha en återgång till ett samhälle där
författare ställs inför rätta för gyckel med heliga ting, såsom fallet Strindberg. Eller fallet med boken och filmen "491" på 60-talet.

Det blir hela tiden en fråga om knepiga gränsdragningar.

Censur är generellt av ondo. Politisk såväl som konstnärlig censur.

Såg den senaste franska filmatiseringen av D H Lawrences "Lady Chatterleys älskare" på dvd, och fann den vara en av de mest tankeväckande filmerna på länge. Vilket är vad jag vill ha ut av en film. Förutom vackra miljöer. Ur "pornografisk" synvinkel var den med nutida mått nästan kysk.

Dock fanns en tid när den - liksom James Joyces oläsliga "Odysseus" - var förbjuden läsning.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.