25 mars 2008

Shag like an Egyptian


Mark Steyn - stort namn i den anti-islamistiska världen - har skrivit en bok som heter "America alone" i vilken Europas undergång förutspås.

Mark Steyn tycks mena att om vi européer varit lika fruktsamma som våra muslimska invandrare, så hade vi inte behövt bekymra oss för att bli utavlade i våra egna hemländer. I och med att vi inte varit det, dömer oss Steyn till utrotning genom egen försorg.

Invandringsstopp och återvandring existerar inte i hans vokabulär. I alla fall inte som acceptabla alternativ till att sluta använda preventivmedel.

Med tanke på Steyns entusiasm för Irakkriget så antar jag att han vill att vi skall hoppas på fler militära interventioner för att demokratisera muslimska diktaturer. Då blir alla muslimer "moderata" och muslimsk invandring ingen "trojansk häst" för islamisering och hemodlad terrorism. (The neocon creed: invite the world, invade the world.)

Nu har vi inga goda erfarenheter av demokrati i muslimska länder. I fallet Irak har det lett till teokrati istället för Saddams orientaliska despoti. Muslimska massor tenderar att föredra sharia om de får välja. I Turkiet har liberala turkar militärmakten att tacka för att landet inte blivit helt islamiserat.

Christopher Hitchens avlivar i Vanity Fair även klockartron på att alla muslimer i Storbritannien flytt sharia. Snarare har många flytt undan moderata diktaturer som velat fängsla dem för att de velat införa sharia.

Sammanfattningsvis: it's the immigration, stupid. Inte demografin, som Steyn vill göra det till.

5 Kommentarer:

Carl T sa...

Det är både och, Jean. Låt oss inte hemfalla åt p-medelsfundamentalism. Japan har inget invandringsproblem, men står likväl inför kaos om några årtionden. Till följd av demografin.

Jean Moulin sa...

Bäste Aloysius,vill du förbjuda preventivmedel? Vet att du anser att vissa är abortiva, men detta gäller väl inte kondomer, eftersom de skyddar mot befruktning av kvinnans ägg.

Man kan inte begära att alla samhällsmedborgare skall dela den katolska kyrkans syn på sexuell avhållsamhet. Speciellt inte i ett protestantiskt land eller, som i Sveriges fall, ett till stor del agnostiskt land.

Jag är minst sagt skeptisk till tron på fruktsamhet som ett mål i sig. Muslimers och andra utomeuropeiska invandrares större barnafödande blir mestadels ett problem om vi tillåter dem att invandra.

Jag har läst många invandringskritiska ekonomer och demografer som helt avfärdar argumentet att västvärlden på grund av för låg nativitet måste importera arbetskraft. En krympande befolkning medför fördelar:
mindre behov av nya vägar, dagis, skolor, sjukhus, åldringsvård, etc. Omvänt: befolkningsökning tär på resurserna, både naturens och samhällets.

"It is clear, for example, that immigration is no long-term solution to an ageing population for the simple reason that immigrants grow old too. Keeping the current age structure constant over the next 50 years, and assuming today's birth rate, would require 60m immigrants. Managing an ageing society requires a package of later retirement, rising productivity and limited immigration."

Prospect

Carl T sa...

Vem sa förbjuda? Jag påtalade problemen med en p-medelskultur. Ser du dem inte? De finns där.

Fruktsamhet som ett mål i sig har jag aldrig hävdat - däremot en helhetssyn på könsfrågan. F.ö. var samtliga kristna kyrkor emot p-medel fram till 30-talet. Flertalet även därefter. Katolska kyrkan är bara konsekventare än andra.

Bara för att tanken på att ersätta en åldrande europeisk befolkning med svarta och bruna är vansinnig, betyder det inte att åldrande inte utgör ett problem. Och ett problem är det. Allt annat är tomma teorier. I verkligheten har hittills inget folk överlevt det som Japan och t.ex. Spanien just nu genomgår ifråga om inhemsk fruktsamhet.

Låt oss "raison garder".

Jean Moulin sa...

1) Könsfrågan. Jo, jag ser problemen, men jag ser det också så här: a) att folk skiljer sig till höger och vänster beror på att de saknar en genomtänkt livssyn, b) folk har alltid varit otrogna, men det har hycklats mer om det, c) skillnader i trohet beror delvis på testosteronmängder. En del har mindre, en del har mer.

En ungkarl med en genomtänkt etik kan mycket väl ha ett ombytligt sexliv, utan att för den skull bidraga till aborter eller spruckna äktenskap. Svaret heter kondom alt. sterilisering.

Personligen lät jag sterilisera mig redan som trettioåring, efter att jag blivit far, eftersom jag inte ville bidraga till aborter.

2) Demografin. Matte är förvisso inte mitt bästa ämne, men om de äldre dör ut och vi har en låg nativitet, så måste det i framtiden innebära att det blir balans i demografin.

Vi får en mindre befolkning visserligen, men är det så dåligt?

Tättbefolkade länder som Holland, Japan, Belgien, Storbritannien med sextio miljoner på halva Sveriges yta har mindre fria ytor.

Orörd natur har för mig ett egenvärde.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.