14 mars 2008

Vid randen till avgrunden

Som jag tidigare beskrivit i Barcelona I och II har EU associeringsavtal med Syrien. Det har man också med Jordanien och palestinska myndigheter dit pengar pumpas in under olika täckmantlar.

Ni som inte tror att detta är förberedelser för fullt medlemskap i Unionen sitter verkligen med huvudet i Sahara-sanden.

Sedan 1977 har den Europeiska Gemenskapen haft ett samarbetsavtal med Libanon inom ramen för den dåvarande Arabisk-europeiska Dialogen.

I associeringsavtalet från 2002 välkomnade den libanesiska regeringen progammen "the European Neighbourhood Policy" och "the European Neighbourhood Action Plan, NAP."

Planen syftar till en förstärkning av en strävan mot gemensamma värderingar när det gäller demokrati och lagstiftning - "the rule of law", rättstillämpning och respekt för mänskliga rättigheter, vissa aspekter på säkerhetspolitik och ett närmande mellan EU och Libanon på ett antal prioriterade områden."

" EU – den Europeiska Gemenskapen, dess medlemstater och Europeiska Investeringsbanken, EIB - är Libanons ledande biståndsgivare."

Sedan 1995 har Libanon fått 256 miljoner euro inom ramen för MEDA-biståndet. Sedan 1978 har EIB ställt 479 miljoner euro till den libanesiska regeringens förfogande. Dessutom har EU-kommissionens "Humanitarian Office, ECHO bidragit med ett substantiellt bistånd till de palestinska flyktingarna i Libanon via libanesiska och europeiska Non Governmental Organisations, NGO:s. Uppgift om summan saknas i regeringens PM.

Detta är tacken:
I Beirut satte 20 000 islamister eld på det danska konsulatet. Tiovåningshuset var totalt utbränt. Av de 160 som gripits var 75 syrier, 35 palestinier, 15 personer saknade pass och var av okänd nationalitet och 35 libanesiska medborgare.
En vecka senare demonstrerade hundratusentals shiamuslimer i Beirut och visade bl a upp en dansk flagga där flaggans kristna kors förvandlats till ett hakkors. Demonstranterna bar på slagord som "Profetens land accepterar inte EU:s förolämpningar."

Men de ekonomiska bidragen har de inga problem att acceptera!

För 2005-06 har The National Indicative Programme en planerad budget på 50 miljoner euro för bistånd till den syriska regimen.

EU:s associeringsavtal med Jordanien

Associeringsavtalet med Jordanien har varit i kraft sedan 2002. Sedan 1995 har EU har skänkt den jordanska regeringen över 650 miljoner euro inom ramen för MEDA.

Också palestinierna biter den hand som föder dem.
30 beväpnade män hotade att attackera en fransk skola i Nablus om de inte fick en ursäkt från Europas ledare. Nordbor hotades i våldsamma demonstrationer i Ramallah. I Gaza brändes danska flaggor.
Hot mot Sverige framfördes till svenska generalkonsultatet. Hotet bortförklarades med att "en palestinsk utbrytargrupp gjort ett misstag."
"Utbrytargruppen" var al-Aqsamartyrerna dvs Fatahs väpnade gren. "Utbrytargruppen" krävde bl a att "alla svenskar och danskar som existerar Palestinas jord har 48 timmar på sig att ge sig av annars…" "Annars…"?
"Annars tar vi inte emot ert bistånd " eller vad??!

"Utbrytargruppen" spred flygblad med uppgiften att "danskar och svenskar under beskydd av sina regeringar har satt upp affischer som kränker profeten Mohammed." I flygbladen uppmanades den palestinska myndigheten att "deportera alla utlänningar tills deras länders inställning klargjorts" och att bojkotta alla kontakter med Danmark och Sverige.
Den svenske konsuln i Jerusalem Nils Eliasson sade till DN att "vi tar hoten på största allvar och uppmanar alla svenskar att lämna både Gaza och Västbanken eftersom hotet inte är geografiskt begränsat."

EU-kommissionens högkvarter i Gaza City ockuperades av en grupp beväpnade män från al-Yassirbrigaderna, en grupp med nära anknytning till Fatahs al-Aqsamartyrer.

EU:s associeringsavtal med den palestinska myndigheten

Ett interimistiskt associeringsavtal med den palestinska myndigheten, PA undertecknades den 24 februari 1997 och trädde i kraft den 1 juli samma år.

2002 skänkte EU inom ramen för MEDA-biståndet över 270 miljoner euro i ekonomiskt stöd till den palestinska myndigheten. Myndigheten fick ytterligare 50 miljoner euro i slutet på 2002 p g a den "förvärrade situationen."

Utöver MEDA-biståndet har den palestinska myndigheten, PA fått 281 miljarder euro av EU plus lika mycket från enskilda EU-länder i bistånd.
År 2000 fick den palestinska myndigheten av EU-kommissionen 100 miljoner euro i direkt budgetstöd "för att rädda myndigheten från ekonomisk kollaps
För några år sedan fick PLO 800 mkr av den svenska regeringen som "kompensation för uteblivna löner när Israel stängde sina gränser"
Regeringen ger alltså a-kassa till araber! År 2004 fick PA 273 444 000 kr av den svenska regeringen.
Fram till Hamas valseger uppgick ju det svenska bidraget till 275 miljoner kr/år.

Med kännedom om den omfattande korruptionen kan man ju undra vart pengarna tagit vägen eftersom de fattiga är lika fattiga som tidigare!

Frågan är alltså: varför är Barcelonaprocessen så känslig? Är ansvariga politiker rädda för folkets vrede om det kommer ut hur många miljarder skattekronor som satsas på arabvärlden? Till ingen nytta.

Möjligen borde EU och den svenska regeringen begrunda den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes kloka ord. "Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka."

Skrivits av Inger-Siv Mattson, pensionerad f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd

Barcelona , Barcelona II, Sharia-unionen, Sharia-unionen II
svd sds

1 Kommentarer:

Jean Moulin sa...

Pengar i sjön tycks det. Vad får vi igen för alla miljarder som vi skickar de länder du nämner?

Och varifrån får EU all deg?

Med tanke på att Sverige ger EU mer i bidrag än vad vi får igen i bidrag, så bidrager svenska skattebetalare till EU:s generositet mot dessa svensk- och danskfientliga länder.

I Bat Ye'ors skildring av Euro-arabiska dialogen, så berättar hon att Frankrike och andra arabvänliga länder fick köpa olja till lägre pris än pro-israeliska länder som Danmark, Holland och USA.

Det finns inget viktigare (nästan) än att väst frigör sig från oljan och satsar stenhårt på utbyggd kärnkraft.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.