20 mars 2008

Yttrandefriheten vs att slippa bli upprörd


Muslimer som upprörs över att Muhammed-teckningarna försvaras med yttrandefriheten i väst brukar hävda att vi är hycklare, därför att det i väst är förbjudet att förneka det nazistiska folkmordet på judar.

Med tanke på lagstiftningen i vissa EU-länder så har de en poäng.

Fast inte beträffande alla EU-länder. Eller har de det efter att EU:s ministerråd förra året antagit en ramlag som gör det förbjudet att "urskulda, förneka eller flagrant förringa" brott som "folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser"?

I Danmark är det lagligt att förneka eller bagatellisera Förintelsen och så även i Sverige. I alla var det så före ramlagen.

I Frankrike däremot har det länge varit förbjudet att förneka Förintelsen och sedan 2006 att förneka det turkiska folkmordet på armenierna.

Tyskland och Österrike har också förbud mot förintelseförnekelse, eller som amatörhistorikern och författaren David Irving fick erfara, mot att ifrågasätta att det funnits gaskammare i Auschwitz.

Tre års fängelse fick han för att offentligt ha ifrågasatt det.

Motiven för ifrågasättandet är fullkomligt irrelevanta. Anser man inte det, så försvarar man en statlig människorätts-kommissions trakasserier mot en kanadensisk chefredaktör, Ezra Levant, för att dennes tidning publicerat de danska Muhammed-teckningarna. Kommissionen ville veta motiven till publiceringen, som om ifall motiven varit "rena", så hade han inte kunnat åtalas, bara om avsikten varit att underblåsa hat mot muslimer.

En handling kan alltså både vara förbjuden och laglig. Motivet är det avgörandet, inte själva handlingen.

Så hur skall man veta vad man törs säga eller skriva?

Är det t ex olagligt i Frankrike, Tyskland och Österrike att påstå att nazisterna mördade minst 4,5 miljoner judar i stället för att bestämt hävda att det var sex miljoner? Och kan man bli utlämnad till något av dessa länder för att ha påstått det på en svensk blogg eller på en blogg med server i något av dessa länder?

Jag vet inte. Men idén med den europeiska arresteringsordern, som antogs som svar på terroristhotet, är att en medborgare i ett EU-land skall kunna utlämnas till ett annat EU-land för en handling som inte är olaglig i medborgarens eget land.

Min osäkerhet om vad som gäller efter EU:s ministerråds ramlag från maj 2007 är inte mindre. Så här skriver Advokatsamfundet:

"I EU ska det i framtiden i princip vara förbjudet att 'urskulda, förneka eller flagrant förringa' brott som 'folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser'.
En långtgående princip med andra ord.
Visserligen anser den svenska regeringen att rambeslutet inte strider mot tryck- eller yttrandefriheten och att det inte kommer att innebära någon lagändring i Sverige. Allt Sverige har lovat att göra ryms redan inom begreppet 'hets mot folkgrupp', försäkrar regeringen.
Men inte ens kring detta rambeslut, som rör grundläggande principer och yttrandefrihetens och tryckfrihetens gränser i EU, har det blivit någon särskilt omfattande offentlig debatt.
Att EU:s justitieministrar dessutom har enats om regler för rättssäkerheten har gått mer eller mindre spårlöst förbi.
"

Ramlagen skapar även frågetecken kring diskussionen om inbördeskriget i

Jugoslavien
. Huvudregel: att det är krigsförbrytartribunalen i Haag, som avgör vad som är historiskt sant. Därmed blir det kriminellt att t ex ha en avvikande uppfattning om folkmordens omfattning i ex-Jugoslavien. Vilket inte är bra för forskarnas frihet och debatten mellan yrkeshistoriker.

Västs ställning i debatten om Muhammed-teckningarna skulle gynnas av att man slopade alla förbudslagar rörande förintelseförnekelse och hets mot folkgrupp.

5 Kommentarer:

Steen sa...

"att det i väst är förbjudet att förneka det nazistiska folkmordet på judar"

argumentet er trams. Mig bekendt gælder det kun i Tyskland og Østrig, hvor det er meget omdiskutert. De fleste menet f.eks. ikke at det var i orden at dømme tossen Irving.
mvh Steen

Jean Moulin sa...

EU:s ramlag torde innebära att tyska,franska och österrikiska förbud är högsta lag inom unionen.

Glömde nämna att en passus i EU:s ramlag klargör att en servers placering inte skall vara ett hinder för åtal i framtiden.

Jean Moulin sa...

Glömde att en nynazist fällts för ett föredrag på Umeå universitet, som han inbjudits att hålla, i vilket han bland annat förnekade Förintelsen.

Wikpedia

Anonym sa...

EU skal nok få gennemført en generel lov vedrørende holocaustfornægtelse. Men bør man så ikke samtidig forbyde fremsættelse af en række andre irriterende usandheder? F. ex. at vandstanden vil stige op til 7 m inden århundredskiftet, eller at gud eksisterer. Det bliver svært at sætte en grænse for, hvad man må sige og ikke sige eller mene og ikke mene. Så er vi tilbage i middelalderen.

Berit sa...

Så ˙här säger "Sanningen" igen fast jag uteslutit det avsnitt där ha ideligen upprepar sig:
"Yttrandefriheten är inte gränslös precis som allt annat i livet. Individens frihet sluter där en annan individs frihet börjar. Denna är den enkla förklarningen MEN, Anklagelser måste ha bevis tom. enligt lagen. Tänk om jag ritar karikatyrer som förklarar att Danmarks Fogh Rasmussen köper sex ifrån minderårig, ska jag inte bli frågad om bevis eller blir jag åtalad i domstolen.
Detta handlar bara om en enkel Rasmussen som inte gjort ngt till mänskligheten. Denna som klagar Profeten (fred över honom) att vara terrorist, (detta gäller även de okunniga som skriver om islam) måste bevisa det. Profeten som är ledare av största och snabbaste civilisation i människans existens får absolut inte klagas utan bevis. Den judiska lobbyn som har långa händer i västvärlden kan helt enkelt hjärntvätta hela nationen och bestämma vad som är rätt och fel. Dvs. tex. Islam vill döda alla icke troende, islam förtrycker kvinnor, Förintelsen krävde sex miljoner judar, Palestina aldrig existerat, judarna har rätt till Palestina, Jesus ”fred över honom” var bög, kristna mördade Jesus på kryss och mycket annat. Den har hela tiden gjort det för att skapa konflikter och gudlös generation, dvs. robotar."

Vad du gör här "Sanningen" är att du lever högt på den yttrandefrihet som du vill begränsa för alla andra utom dig själv och dina gelikar.

Återigen, sök professionell medicinsk hjälp!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.